Send artiklen Islam i Danmark til din ven.
Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Islam i Danmark

Send Print

Islam er med cirka 210.000 medlemmer i dag Danmarks næststørste religion

Muslimer er i dag en aktiv og synlig gruppe i Danmark, både i det politiske, religiøse og kulturelle liv. Hvordan er de blevet det?

Den historiske baggrund

Går vi tilbage til højmiddelalderen (cirka 1054-1300), så ved vi fra årbøgerne i de danske klostre, at danskere deltager i korstog til Jerusalem. Muslimer er hedninge og derfor pavens, kristendommens og Danmarks fjender. Efter reformationen antager Danmark i 1536 Luthers fortolkning af kristendommen. Pavedømmet er nu hovedfjenden mod den sande kristendom, men islam bliver stadig bekæmpet som kætteri. I oplysningstiden (1700-tallet) begynder historikere, blandt andre Ludvig Holberg, at interessere sig for Muhammed og i 1761 rejser en seks mand stor ekspedition på opdagelse i den arabiske verden. Carsten Niebuhr, der i dag lægger navn til Institut for nærorientalske studier på Københavns Universitet, er den eneste, der overlever ekspeditionen. Hans beskrivelser af den arabiske verden bliver af afgørende betydning for danskernes kendskab hertil.

Politiske og militære faktorer gør, at europæerne i løbet af 1800-tallet koloniserer dele af den islamiske verden. Det øger ønsket om kendskab til islam.

I løbet af 1960'erne kommer store mængder gæstearbejdere til Danmark, hvoraf hovedparten er muslimer. De kommer fra Tyrkiet, Jugoslavien, Nordafrika eller Pakistan. Typisk enlige mænd, der efterlader familie i hjemlandet. I 1970 indfører man stop for udstedelse af nye arbejdstilladelser, og i 1973 indføres indvandrerstop. Herefter kunne kun flygtninge få varig opholdstilladelse i landet.

Gæstearbejderne præger Danmark med deres kultur og religion. I 1976 opretter man Det islamiske Kulturcenter i København og
i 1981 sender Tyrkiet den første Imam til Danmark, for at de herboende muslimer kan praktisere deres tro.

Danske muslimer

De fleste muslimer i Danmark er således nydanskere, det vil sige af anden etnisk baggrund, eller andengenerationsindvandere. Men også etniske danskere begynder at konvertere til islam.

Det er svært at tegne et entydigt billede af islam. Både som verdensomspændende religion og som en del af det danske samfund. Eksempelvis går visse somaliske muslimer ind for omskæring af piger, mens andre muslimer står fast på, at ritualet som en kulturel bundet tradition absolut intet har med islam at gøre. Det kan altså være svært at skelne mellem religion og kultur, specielt når forskellige grupper hævder, at deres skik og brug er den rigtige. Dette er ikke et specielt muslimsk fænomen, men kendetegner stort set alle religioner. Mange danske muslimer ønsker at bevare deres religion men ønsker også via integration i det danske samfund at optage den danske kulturs traditioner. Andre ønsker at fastholde deres egne traditioner for enhver pris. Eksempelvis går nogle muslimske kvinder med tørklæder, på grund af deres religion og kultur, mens andre ikke gør.

Den danske folkekirke er en statskirke. Men eftersom der er religionsfrihed i Danmark, kan man selv vælge hvilken religion, man vil praktisere. På Kirkeministeriets hjemmeside kan man se, hvilke andre trossamfund, der er registreret i Danmark. Den danske folkekirke er knyttet til staten og udfører i praksis en form for statslig registrering. Mange trossamfund har fået tilkendt rettigheder til lignende praksis. Men der er visse retningslinier, man ifølge dansk lov skal overholde.

Muligheder og begrænsninger

En af de ting, man typisk ser muslimer gå på kompromis med, er begravelsesritualet.

Efter islamisk tradition bruger man ikke kiste og den døde skal begraves siddende. Derudover skal man have ansigtet vendt mod Mekka. Efter dansk lov skal man begraves i en kiste og på en registreret kirkegård. Problemet for muslimer er, at der meget længe ikke har været en muslimsk gravplads. Det er dog vedtaget at opføre en sådan gravplads i løbet af 2005.

Desuden ønsker muslimer ikke obduktion af afdøde. Det kan som regel efterkommes, men i visse tilfælde, for eksempel ved lægefejl, mistanke om selvmord eller mord, kræver de danske myndigheder, at der foretages ligsyn og eventuel obduktion. Målet med denne lovgivning er at sikre den enkeltes rettigheder, at kunne opklare kriminalitet, undgå illegal organhandel og lignende.

De danske muslimer har ikke en officiel moske. Der har været vanskeligheder med både tilladelse og finansiering, idet trossamfund selv skal finansiere deres bygninger. Der findes over 50 moskeer i Danmark, men muslimerne er henvist til bygninger der ikke er bygget til formålet. Ønsket om at bygge en moske er stærkt hos mange muslimske grupper. En muslimsk gruppe i Århus har oprettet hjemmesiden Forening for moské og islamisk center.

Indgåelse af islamisk vielse kan udføres af visse imamer, der er godkendt af kirkeministeriet, eller man kan lade sig vie på rådhuset og efterfølgende foretage en religiøs handling.

Muslimer har regler for spisning. De spiser ikke svinekød, og alt andet kød skal desuden være halalslagtet. Der findes i dag slagtere, der sælger halalslagtet kød i en del større byer. Halalslagtere er desuden blevet populære indkøbssteder blandt etniske danskere.

Langt de fleste muslimer i Danmark er nydanskere. Denne gruppe dækker over meget forskellige mennesker, lige fra almindeligt velfungerende familier til familier med store sociale problemer. Når man diskuterer disse problemer, kan det være svært at afgøre, om vanskelighederne skyldes kulturelle eller religiøse faktore

Dansk islam på nettet

Der er mange hjemmesider, der giver information om islam og muslimer i Danmark. Hjemmesiden islam.dk, der blev lanceret i 1997, er i dag en velbesøgt portal. Udpluk af koranen og hadith kan findes på Islamisk Studiebogsamling.

Herudover findes kritiske muslimer, der arbejder for integration og gensidig påvirkning af islam og det danske samfund. Denne tendens er en del af det, man kalder euroislam, idet man ser den i mange andre europæiske lande. På siden Islamisk Info & Foredrag kan man bestille en foredragsholder eller et moskebesøg.

Muslimernes Landsorganisation arbejder blandt andet for at udbrede islam, bygge moskeer og lignende.

Kritikere vil mene, at mange af de danske muslimske hjemmesider kun tilsyneladende er oplysende og neutrale. At de er politisk korrekte på overfladen, men har baggrund i fundamentalistiske organisationer. Under Yahoo Grupper findes gruppen Danmarks Forenede Cybermuslimer (DFC). DFC er en lukket mailingliste med cirka 300 medlemmer. En af listens debattører, Omar Shan, har ytret tilfredshed med mordet på den hollandske filmskaber Theo Van Gogh. Van Gogh lavede en film, der var stærkt kritisk overfor islam. Omar Shans udtalelser blev videregivet til pressen, hvilket naturligvis har skabt debat om DFC.

Der er mange forskellige holdninger til islam og muslimer i Danmark. Nogle mener, at muslimerne truer danskheden, men andre ønsker at arbejde for et mulireligiøst samfund.

Debatten kommer desværre ofte til at handle om alt andet end islam, da det er et meget følsomt emne, der ligger tæt op af emner som integration eller folkekirkens stilling i samfundet.

Spørgsmål

 1. Kan man være 100% muslim og 100% dansker?
 2. Undersøg begrebet euroislam
 3. Hænger kultur og religion altid uløseligt sammen?
 4. Er det muligt for en ikke-muslim at besøge en dansk moske?
 5. Hvilke politiske partier er kritiske overfor islam?

FACEBOOK: Bliv ven med Religion.dk

Andre artikler:


Vil du kommentere artiklen?

Du skal være logget ind for at kunne kommentere artiklen.

 1. Jeg har glemt min adgangskode
Trådet overblik  |  Fladt overblik

Islam i Danmark

Anonym, publiceret d.19/05 07:54 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Koranens store problem er, at der ikke må ændres

noget i omtalte bog. Muslimerne siger, at det er ord

fra Gud. Det har de selvfølgelig lov til at tro på,

men den vestlige verden har den modsatte mening.http://www.nubiles.net/potd/index.php
Link

Re: Islam i Danmark

Braunberg, publiceret d.19/05 10:39 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
citat:
Koranens store problem er, at der ikke må ændres

noget i omtalte bog


Er det så også et problem for Hamlet, at der ikke må ændres i dette drama?

...og har det i den forbindelse nogen betydning, om Hamlet er skrevet af Shakespeare eller en anden?
Link

Re: Islam i Danmark

martel, publiceret d.22/05 22:37 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Koranen er et produkt fra Muhammeds indre. Der er intet, der tyder på, at Koranen stammer fra Guds læber
Link

Re: Islam i Danmark

gator, publiceret d.23/05 00:09 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
"I oplysningstiden (1700-tallet) begynder historikere, blandt andre Ludvig Holberg, at interessere sig for Muhammed og i 1761 rejser en seks mand stor ekspedition på opdagelse i den arabiske verden. Carsten Niebuhr, der i dag lægger navn til Institut for nærorientalske studier på Københavns Universitet, er den eneste, der overlever ekspeditionen. Hans beskrivelser af den arabiske verden bliver af afgørende betydning for danskernes kendskab hertil."

Lad mig prøve at hænge lidt kød og perspektiv på denne meget summariske historiske redegørelse om islam i Danmark, der vel er henvendt til forudsætningsløse eller folkeskoleelever.

Ludvig Holberg er Danmarks førende oplysningstænker og han forsøger at tegne et rimeligt nøgternt billede af profeten Muhammad og Muhamedanerne selv om hans viden om islamisk teologi og historie var yderst mangelfuld. I 1739 skriver han:

”Man er gierne lettroende i de Ting, som fortælles om eens Fiender. ... ... Man kand derfore sige, at alle deslige Historier ere ikke andet end raa Fabler, opdigtede af nidkiere Christne for at giøre Mahomed desmeere sort, og tiene ikke til andet, end at giøre dem selv foragtede blant Mahomedanske Skribentere; thi man har ikke nødigt at bruge saadanne Midler til at vise Mahomeds Bedragerie og falske Lærdom, hvilken ved dens Urimelighed igiendriver sig selv.”

Holberg tager et vist forbehold over for tidens politiske korrekthed - det Luthersk evangeliske dogme, hvorefter Islam ikke betragtes som en ”hedensk” eller ”ikke-kristen” religion, men som en direkte fornægtelse af det kristne evangelium selv – altså som et KRISTENT kætteri. For Luther er islam en dæmonisk åndsmagt, muslimerne Djævelens tjener og dermed eksponent for ondskabens morderiske og ødelæggende kraft.

At Muhammads bedrageriske og falske lærdom ved dens urimelighed gendriver sig selv var også et argument Luther anvendte for at få Koranen oversat og udgivet på tysk. Da den lærde Theodor Bibliander i 1542 havde oversat Koranen og var kommet i vanskeligheder, idet rådet i Basel skred ind og forbød udgivelsen af dette ”fordærvelige skrift”, hævdede Luther, at man ikke skulle søge at hindre, men tværtimod af alle kræfter fremme udbredelsen af Koranens indhold, så islams sande væsen kunne blive kendt og indset af så mange mennesker som muligt. Dette er, skriver Luther, i virkeligheden det værste man overhovedet kan gøre mod ”Muhammad” eller tyrken.

Carsten Niebuhr ekspeditionen til ”Det Lykkelige Arabien” var udtryk for et ægte oplysningsprojekt hvor man søgte empirisk viden om samfund og kulturer som man vidste meget lidt om, og derfor var tilbøjelige til frit at fabulere over og danne myter om.

Ekspeditionen bekræftede de lærdes forbeholdne eller negative beskrivelse af Muhammedanismen fra før 1700-tallet. Her et uddrag fra Carsten Niebuhrs dagbog, der beretter om de problemer en vantro, der dør i Arabien, har med at komme ret i jorden, da ekspeditionens botaniker Forsskål opgav ånden på rejsen mellem Mokka og Sana, hovedstaden i Det Lykkelige Arabien:

Beretningen der bygger på Carsten Niebuhrs dagbog lyder:

“Det er tydeligt, at Forsskål ikke har langt igen. Mod betaling af en voldsom overpris lykkes det Niebuhr at leje et lille hus, hvor Forsskål kan få lov til at dø i fred. Først den 11. juli 1763 opgiver Forsskål kampen imod den frygtelige sygdom og dør i Det Lykkelige Arabien, kun 31 år gammel.

Næste dag sender Niebuhr deres tjener hen til den stedlige dola og kadi (civildommer) for at melde dødsfaldet. Det viser sig næsten umuligt at købe et jordstykke, hvor de kan begrave Forsskål, og først efter at have betalt en uhyre overpris, lykkes det. Herefter bliver Niebuhr kaldt til dolaen, som meddeler ham, at ifølge landets love er han, dolaen, automatisk arving af alle ejendele, som tilhører fremmede, som dør i hans distrikt.

Niebuhr nægter og fremhæver, at da de mistede en anden ekspeditionsdeltager, von Haven, havde dolaen dér ikke rejst et sådan krav. Derefter meddeler dolaen, at han i hvert fald venter en anselig gave i anledning af dødsfaldet, og Niebuhr svarer, at han i så fald som kassemester må insistere på at få en kvittering for beløbet. Da dolaen er klar over, at de agter sig til Sana og formentlig vil indberette sagen til imamen der, afstår han fra yderligere krav.

Næste problem bliver at finde seks mand, som vil bære Forsskål til graven. Først den følgende dag lykkes det at finde seks pjaltede kulier, som kl. 3 om natten, bærer Forsskål til gravstykket, hvor de i hast begraver ham blot nogle få fod nede i jorden.

Nogle dage efter erfarer de, at Forsskåls lig allerede den følgende nat er blevet gravet op igen af gravrøvere, som tror, at Forsskål har fået kostbarheder med i graven. Da dolaen underrettes om det skete, beordrer han en jøde til at begrave liget på ny. Da jøden insisterer på at få betaling for arbejdet, siger dolaen, at han kan beholde kisten for sin ulejlighed.”

Oplysningsfilosofferne delte med mange i deres samtid drømmen om, at der måtte findes samfund, som var langt bedre end dem, de selv levede i. I sådanne samfund er de misforhold, som tynger de kendte, ikke til stede, og mennesker kan udfolde sig med deres oprindelige godhed, fordi skaberværket ikke er spoleret, som hos os selv.

Ud fra sådanne drømme kombineret med meget ringe kendskab til Østens lande og befolkninger voksede også forestillingen om en religion, som stemte bedre overens med oplysningstankerne end den katolske kirke, der betragtedes som den instans, som frem for nogen ville begrænse og undertrykke fornuften og friheden. Det drejede sig derfor om at finde en ny religiøs måde at forholde sig til tilværelsen på, en religion som kunne give rum for alle oplysningstidens tanker om tolerance, lighed og frihed. Den religion, som man søgte, fandt man i islam.

Uden i øvrigt at kende ret meget til islam, dens historie, dens helligskrifter og dens samfundsopfattelse overførte mange af oplysningstænkerne ofte sympatier og forhåbninger til en islamisk religion, som man havde skabt sit eget fantasibillede af.

Pierre Bayle (død 1706) anses for at være den, der har formuleret den islamiske myte om tolerancen så fascinerende, at den har overlevet indtil i dag, på trods af at han stort set intet vidste om islamisk historie. Uden kendskab til arabisk eller til primære kilder skrev grev Henri de Boulainvilliers en biografi om Muhammad (1730). Heri fremstiller han islam som fornuftspræget og uden mysterier og mirakler, og Muhammad som en statsmand og stor lovgiver, som ingen i det klassiske Europa kan sammenlignes med.

Bogen var tænkt som et våben mod kristendommen i almindelighed og præsteskabet i særdeleshed. Den kom til at præge eftertidens islamopfattelse stærkt. Ikke mindst Voltaire og Gibbon var påvirket deraf. Voltaire beskrev kristendommen som ”den mest latterlige, absurde og blodige religion, som nogensinde har smittet verden.” I modsætning hertil så han i hvert fald i en periode islam som en enkel, fornuftpræget og tolerant religion, uden præster og mysterier. På samme linie lå Gibbon. Han kom til at påvirke hele den europæiske befolkning med tanken om Muhammad som den vise og tolerante lovgiver.

En ny islamisk myte er blevet dannet i forrige århundrede. Og den lever uanfægtet i dag. Tilhængere af myten har videreført islams egen forståelse af islam som fredens religion uden at være opmærksom på, at islamisk forståelse grunder sig på den religiøse tese, at islam slet ikke kan føre krig. Når muslimer griber til våben, er det altid en fredens handling til forsvar for deres religion, uanset om det er til angreb eller forsvar, når blot det sker i Allahs tjeneste. Det er kun vantro, der fører krig. Det har været bestemmende for hele islams historie. Den islamiske myte er meget fastlåst og forsvares aggressivt mod enhver indvending.

Blandt den nyeste tids forsvarere af islam findes en stor gruppe europæiske kirkefolk, især fromme præster og missionærer. De har et indgående kendskab til islam i modsætning til oplysningstidens filosoffer, men de ved, at de må tilstå islam et stort mål af religiøs ligeværdighed. De bygger på en fornemmelse af, at islam er en europæisk søsterreligion til kristendommen, hvorfor de står og falder med hinanden under indtryk af moderniteten og sekulariseringen i Vesten. De har afholdt sig fra at kritisere islams dogmer og absurditeter, da det ville medføre, at hele grundlaget for deres arbejde ville falde fra hinanden. Herfra stammer mange kristne forskeres ønske om at optræde ukritiske over for islam. De ønsker ikke at fornærme muslimske venner og kolleger. De vil arbejde uden at vælge side. Også de undgår at sætte islam ind i en kritisk debat, og de søger konsensus frem for alt. En forskningsmæssig kritik af islam er for dem udtryk for manglende kristen forståelse for fremmede, en xenofobi eller islamofobi.

Men islam er ingen tolerant religion. Den er totalitær, fascistisk og ekstremt racistisk. Dette ligger implicit i dens begreber, dogmer og hele forestillingsverden. Den politiske korrekthed forhindrer, at islam kan analyseres og kritiseres som enhver anden fascistisk ideology, der bryder med demokratiets grundlæggende principper og værdier.

Hilsen

Gator alias Ipso Facto
Link

Re: Islam i Danmark

Braunberg, publiceret d.23/05 10:11 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Hej Martel

Jeg er enig. Min anke mod Ulrichs indlæg gik mere på at han skriver at det er et problem at ”der ikke må ændres noget i omtalte bog.”


Hvorfor skulle der ændres i Koranen? Selvom vi er enige om at Koranen er et produkt fra Muhammeds indre, betyder det ikke at den kan ændres. Det kan strengt taget ikke ske uden Muhammeds tilladelse.
Link

Re: Islam i Danmark

martel, publiceret d.05/06 14:48 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Hej Braunberg

Problemet er ikke, om det er muligt at ændre noget i Koranen.
Problemet er mere, at hvis man ikke ændrer noget i Koranen (de rascistiske og intolerante vers m.m.), så må muslimer trækkes med et trosgrundlag, som medfører en fjendtlig indstilling til omverdenen, og som gør dem til et let bytte for ekstremistiske præster. Se blot hvordan det går i de sande islamiske lande: Saudiarabien, Iran, Pakistan og Afghanistan.
Desværre for muslimerne selv må de indlede et opgør med deres tro, for - heldigvis for os andre - er Islam i det moderne samfund ikke politisk korrekt.
Link

Re: Islam i Danmark

Braunberg, publiceret d.05/06 21:41 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Hej Martel !

Man kan heller ikke ændre i NT, Toraen, vedaerne eller andre religioners hellige skrifter. Man kan derimod ændre på den måde, man udøver sin religion på. Det har man også gjort. Islam findes i forskellige udgaver i de forskellige lande med muslimsk befolkning, og Koranen er ærlig talt en gammel bog. Meget har ændret sig.


Du skriver: ” Desværre for muslimerne selv må de indlede et opgør med deres tro, for - heldigvis for os andre - er Islam i det moderne samfund ikke politisk korrekt.”

Nej, Islam i den form, du beskriver, er ikke acceptabel. Derfor er det nødvendigt med et opgør mod de fanatiske, reaktionære kræfter, som findes i den religion, ligesom det er nødvendigt med et opgør mod f.eks. den fanatiske, reaktionære udgave af katolicismen.
Link

Re: Islam i Danmark

martel, publiceret d.20/06 21:05 (for 5 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Hej Braunberg
Du har ret i det, du skriver: "Nej, Islam i den form, du beskriver, er ikke acceptabel."
Nej, selvfølgelig er det ikke det. Den form, jeg beskriver, er det som efterleves i de sande teokratiske regimer i Iran, Saudiarabien og blandt store betydende grupper i de arabiske lande.
Problemet for muslimer er desværre, at de, som mener at besidde den endelige sandhed, også har den ufravigelige holdning, at Koranen er Guds ord. Og derved står de racistiske og fascistiske vers til troende: De, som ikke tror på Koranens guddommelige åbenbaring, er ikke RIGTIGE muslimer.
Og da Islam er en sekt, vil klubmedlemmerne mobbe hinanden, og udstøde de, som har en mere tolerant holdning.
Link

Islam er oldtids-religion og religion er fordummende overtro.

Karsten Larsen, publiceret d.02/06 16:41 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Europa har udviklet moderne sekulære stater på baggrund af kristen overtro. Gud er her kærlighed - også til fremmede, ikke blot til ens egne (som islams racisme foreskriver). Islams gud er kærlighed og disciplin overfor muslimer, men had til alle andre. En filosofi, der er udviklet til stamme-samfund, der slås for deres overlevelse.
Vikingernes Valhal-overtro og den muslimske paradis-overtro er ens, beregnet for krigere.
Europa voksede fra den stamme-filosofi efter Folkevandringstiden - efter år 500. Her var så viking-moral med hærgen og plyndren i andre lande indtil den moderne religion (kristendommen) vandt udbredelse.
Men islam-overtroen har stået i stampe siden religionen blev indstiftet af Muhammed - og har sat alle islamiske landes udvikling på "oldtid". Alle islamiske lande og samfund er tilbagestående, hvad angår menneskesyn, samfundssyn og moderne, videnskabelig udvikling.
Overtro bremser samfundsudvikling. Islams bogstavtro overtro har i særlig grad bremset udvikling, så alle muslimske lande er tilbagestående i enhver henseende.
Religion er overtro og uvidenhed, dumhed sat i system. Islam-overtroen er her særlig slem, da det er en tyrannisk overtro ligesom islams guddom er gjort tyrannisk overfor andre menneskekr og bruges som undskyldning for had til andre mennesker. Overordnet er al religion - (tanke) lort, der kun bremser udviklingen i menneskelige samfund. Islams dumme overtro lægger sig i vejen for udvikling af humanisme og god opførsel. Forestillingen om en tyrannisk og nådesløs Allah-gud gør alle muslimer umulige at integrere i moderne, kulturels udviklede samfund. Allah er en kriger og tyran, der er slæbt med ind ude fra ørkenen - dengang der var tale stamme-krige for en stamme kunne overleve. Allah er en gammeldags oldtidsgud. Allah er umoralsk i moderne samfund. Allah er krig. Allah er racist. Allah er diskriminerende. Allah er sexistisk. Allah har krigs-moral. Allah er kvinde-undertrykkende - og skulle slet ikke have lov at komme ind i moderne, vestlige samfund.
Der er i den grad behov for en modernisering af Allah-overtroen. Allah-overtroen burde aldrig været sluppet ind i Europa.Kun fordi europæerne er dum-kristne og tror på "næstekærligheden" også til fremmede, har muslimerne nu helt til at kolonisere hele Europa uden modstand.
Islam er et kulturelt tilbagesskridt på mindst 700 år.
Link

Islams mirakler og beviser på at det er Allahs(swt) ord og IKKE Muhammads(saw) ord!

MuslimQ, publiceret d.26/09 07:21 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Islam i Danmark
Assalamoaleikom Søstre og Brødre i Islam.

Nej, det passer ikke det du siger, det er ikke rigtig. Islam er Guds( Allahs) Ord og IKKE Muhammeds(saw) ord!
Koranen har givet os mange tegn på at alt det der står i den er rigtig og det er Allahs ord.
I går jo meget op i videnskaben. og hvis videnskaben siger at det passer, så siger i også at det passer. For videnskaben ja det er jo nogle mennesker der har stor viden inde for det, de er eksperter, de er meget kloge på det område. Alt hvad de siger passer. Det er sådan i tænker, og tror. Og videnskaben går hånd i hånd med islam. Får der er mange videnskabelige beviser for at Koranen er Allahs ord. Og her skal jeg lige bemærke at i de andre religioner hverken biblen eller Torah m.m. adskiller videnskaben og det religiøse.
Koranen fortæller at Musa (Rs) at da han krydsede Egypten og da han krydsede denne hav, så druknede Farao og hans soldater. Og lige da Farao druknede, først der anerkendte han Islam. Men Allah(swt) accepterede det ikke. Allah (swt) siger: Først nu, tidligere var du oprørt og var en af dem. Jeg vil rede dit krop(lig), så den kan blive et tegn på den der kommer efter dig, men mange mennesker giver ikke agt på vores tegn. Allah(swt) siger her at han vil gemme Faraos krop, han vil opbevare den.
I 1898 der fandt videnskabsmænd lige præcis den Farao som der bliver nævnt i Koranen. Den Farao der levede under Musa(Rs) tid. Alle de andre mumier begyndte at vise tegn på opløsning, undtagen Farao som levede under Musa(rs) tid. Sub'hanallah
Her er 3 punkter der viser miraklet.
1. Allah (swt) beskyttede Farao, for ikke at blive spist af fiskene. For han døde i havet, og der er jo mange fisk. Og desuden hvad med alle de andre soldater der døde med ham, hvor er de blevet af? De er blevet opløst.
2. Allah(swt) beskyttede ham for ikke at blive opløst, selvom at han var i bunden af havet. Og vi ved at vand opløser huden. Men det gjorte det ikke ved Farao.
3. Farao er ikke blevet ramt af den bakterie som alle andre mumier er blevet ramt af.
Dette er et mirakel. Dette er et tegn fra Allah(swt!
Okay, i tror nok stadig ikke på Koranen. Her et andet tegn på at det er Allahs(swt) ord, og IKKE Muhammeds(saw) ord.
Mange af dem som begynder at læse om islam, så ser de at koranen ikke er det som de havde forventet. Koranen blev nedsendt fra Allah(swt) gennem Englen Gabriel til Profeten Muhammed(swt) for 1400 år siden. Og mange tror derfor at bare fordi at Koranen den kom for 1400 år siden fra en ørken(Muhammed saw boede i ørken) Så forventer de at Koranen handler kun om ørken. Men det passer ikke, der står meget mere i Koranen. Her er endnu et eksempel på at Koranen er Allahs ord, og ikke Muhammed(saw) ord.
Der var en person, han var kaptajn. Han boede i havet, det var hans liv og arbejde. Han blev interesseret i islam, så han gik hen til en muslim og fik en oversættelse af koranen. Efter han havde læst Koranen vendte han tilbage til denne muslim som han fik den fra og spurgte: " Var Muhammed (saw) en sømand?". For denne kaptajn var meget overrasket over, hvordan Koranen præcis beskriver en storm ude i havet. Denne muslim svarede så: "Nej, det var han ikke. Han boede ude i ørken". Kaptajnen konverterede dermed omgående til islam. For hvordan kan en mand som bor ude i ørknen beskriver en storm så præcis?
Koranen er ikke Muhammeds(saw=Fred være med ham) ord, Det er Allahs ord. Hvornår vil i vågne op og se at dette er sandt. Islam er den sande religion. Oh Søstre og brødre, søg viden om islam, spred islam. Gi’ jeres viden videre…..
Og Muhammed(Fred være med ham) Han var analfabet!
Okay i tror nok desværre stadig ikke på mig.
Hvis vi ser på Profeten Muhammed(saw) egenskaber så kan vi klart og tydelig se at han virkelig var en profet. Hvis vi ser på de psykologiske aspekter, så ved vi at han havde et meget hårdt liv. Han havde mistede sinde døtre undtagen en, han havde mistede sin kone, som han elskede meget højt nemlig Khadijah(ra). Han havde mistede sin onkel og venner.
Hvis Muhammed(saw) var en forfatter og havde skrevet Koranen(Som i påstår han har)så ville hans tanker og følelser automatisk komme frem i bogen(koranen). Og det kan ikke undgås for mange af vores tanker kommer igennem vores følelser. Og Muhammed(saw) havde et meget hårdt liv, da han havde mistede mange af dem som var ham nær. Og der er ingen steder i Koranen nævnt om hans følelser! Så hvis han virkelig havde skrevet denne bog, så ville hans følelser automatisk være med i den.
Et menneske når han skriver noget, så ændre det sig. Og det skal forstås, at sproget bliver enten bedre og bedre eller omvendte dårligere og dårligere. Koranen er blevet åbenbaret i 23 år. Og sproget er det samme i 23 år. For du vil ikke finde et vers der er bedre end det andet. Umuligt. For alle vers har et niveau der er i toppen. Det har ikke ændret sig, og det kan et menneske umuligt producere.!
Hmmm Okay, her er et andet bevis på at det er Allahs(swt) ord og IKKE Muhammeds(saw=Fred være med ham) ord.
Der var nogen fra Saudi-Arabien der samlede alle de vers fra Koranen der handler om foster udvikling(Der er over 900 vers i Koranen der handler og foster udviklingen!) De gik hen til en ikke-muslim professor indenfor foster udvikling. Han hed Kithmor boede i Canada. De gik hen til ham og sagde: Dette er hvad Koranen siger om forster udvikling, passer det? og hvad kan du fortælle os om det. Professoren undersøgte om foster udvikling, og da han så de ting i Koranen, hvordan den beskrev foster udviklingen tilføjede han det i sin anden udgav af forster udvikling(Han havde nemlig skrevet en bog om foster udvikling). Der stod nogle ting i Koranen som han ikke havde i sin egen bog, og derfor ikke vidste noget om. Og der står noget i forster udvikling som vi ikke vidste noget om indenfor 30 år. og Koranen er 1400 år gammel! Og Allah(saw) siger at vi mennesker bl.a. består af en klump blod. Og det er præcis sådan forster udvikling er i den periode, efter 3 uger, er den som et klump blod. Kithmor præsentere dette for hele Canada, og folk var i chok, og de er i dag kommet i aviserne. Og nogen have nogle meget mærkelige overskrifter, fx: En overraskende ting fundet i en gammel bog. Se når det kommer til Islam i medierne, så skal de kun vise noget forkert noget negativt om islam. Hvis der er noget godt, så skal det ikke vises. Sådan er det jo, vi hører alle hver dag noget negativt nogen løgne om islam, som slet ikke passer. For hvorfor har vi ikke hørt om dette i medierne, hvorfor har de ikke vist noget om dette!? Nej, for de vil hele tiden skabe et dårlig billede om islam, de kalder muslimer for ekstremister, fundamentalister, teorister nogen som kan lide krig, nogen som kan lide blod. DETTE PASSER IKKE! Vi er det omvendte. Alt det i hører i medierne om muslimer og islam er alt sammen løgn, løgn efter løgn. Alt det der er positivt om islam vil de ikke nævne, alt det der viser at Islam er sandhed vil de ikke vise. Denne her bog kom fra meget langt tid siden, hvorfor høre vi ikke om den i medierne, Det er jo en meget stor opdagelse. Men nej, ikke når det gælder islam. Men ja tilbage til denne professor. En Journalist spørg Kithmor: "Tror du ikke at de vidste dette for 1400 år siden? Tror du ikke bare at de skar op i menneske og så hvordan forster udviklingen var?
Professoren svarede: " Du har mistede en meget vigtig pointe. For foster udviklingen kan man kun se igennem et mikroskop. For det er mindre hvad øjet kan se. Og desuden hvordan kunne en mand i ørknen vide dette, om foster udviklingen. I mener jo at det er profeten Muhammed(Fred være med ham) Der har skrevet bogen, så fortæl nu hvordan kan han vide dette, når det er mindre hvad øjet kan se?!
Her er der nogle meget store mirakler i Koranen. I kan tydeligt her se, at det IKKE er Muhammed(Saw) der har skrevet den, men Gud(Allah-swt)! Håber at i har lært noget om det, forstået det og fået et andet syn på det. Og hvis i vil høre mere om det, for jeg har mange flere eksempler, så kan i kontakte mig......:)
Assalamoaleikom wa rahmatullahi wa barakatuh
Link
Mere:   1 | 2   Næste

flexblock
flexblock
splitblock
flexblock
flexblock
flexblock
flexblock
flexblock

flexblock

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​