Knud Jørgensen

Kristendom

Født 1942, journalist, cand.theol. fra Københavns Universitet, 1970, ph.d. i missiologi fra Fuller Theological Seminary, 1980. Har været programchef ved Radio Evangeliets Stemme i Etiopien, eksekutivsekretær for kommunikation ved Det Lutherske Verdensforbund, rektor ved Gå Ut Senteret, informationschef i Kirkens Nødhjelp, direktør for Areopagos og dekan for Tao Fong Shan i Hong Kong. Han er nu 1. amanuensis II ved Det teologiske Menighetsfakultet. Har skrevet en række artikler og bøger om kommunikation og lederskab og er en af hovedredaktørerne for the Regnum Edinburgh Centenary Series om mission i det 21. århundrede.

E-mail: jorgensen@religion.dk 

  • Oprettet som bruger: april 2014

Artikler af Knud Jørgensen

Tree , moon and

Hvilken religiøs betydning har stjernerne?

Har stjerner en vigtig betydning i vores liv? Eller er stjerner bare nogle lys, vi ser på, når det er mørkt? Muslimsk forfatter Aminah Tønnsen og missionsteolog Knud Jørgensen giver hver deres bud


Knud Jørgensen, missionær. Fotograferet ved Diankonissestiftelsen på

Vi skal ikke forveksle fordomme med fakta i religionsundervisningen

En aktuel sag fra en skole i Norge viser, at undervisning i islam og kristendom hurtigt kan blande trosforhold sammen med fakta, skriver adjungeret professor Knud Jørgensen


Knud Jørgensen, missionær. Fotograferet ved Diankonissestiftelsen på

Bøn er ikke det samme som fanatisme

Hvad om vi, som er kristne ‘fanatikere’, tog initiativ til levende samtaler med muslimske ‘fanatikere’ om bøn og trosliv? Kunne vi ad den vej reducere fjendebillederne af hinanden, spørger adjungeret professor Knud Jørgensen


Knud Jørgensen, missionær. Fotograferet ved Diankonissestiftelsen på

Der er ingen grænse for, hvor meget man skal hjælpe andre

På tværs af tro og livssyn kan vi i fællesskab tage ansvar, for de som lider og er marginaliserede, både i vort nabolag og i verdenssamfundet, skriver adjungeret professor Knud Jørgensen efter, at Læger uden Grænser i slutningen af juli præsenterede en liste over oversete kriser i verden


Thomas Teglgaard har med "Tårnet i Sinear" lagt vægt på at skrive en bog, der kan læses af

Skal vi forstå kristendommen som tro eller viden?

Både oplysningstiden og postmodernismen satte spørgsmålstegn ved religionerne og giver muligheden for flere sandheder i stedet for kun en, forklarer cand.theol. og ph.d. Knud Jørgensen, men påpeger dog, at Jesus korsfæstelse er et eksempel på, at viden og tro kan kombineres


Knud Jørgensen, missionær. Fotograferet ved Diankonissestiftelsen på

Det betyder Ånden for verdens kristne

At slå følge med Ånden er at finde døren til vejen, sandheden og livet. Det er i grunden, hvad kristen mission handler om – når en tigger fortæller en anden tigger, hvor man kan finde livets brød, skriver adjungeret professor Knud Jørgensen


Knud Jørgensen, missionær. Fotograferet ved Diankonissestiftelsen på

Tegninger og terror: Har vi ret til at krænke andre?

Samtidig med at vi tager afstand fra terror og udtrykker sorg og forfærdelse over massakren i Paris, har jeg brug for at melde fra: Ytringsfriheden er ikke absolut, skriver adjungeret professor Knud Jørgensen


Christian refugees from Mosul who now live in camps in Levo Iraq hold a prayer session for the thousands of ...

Religionsfriheden lider på verdensplan

Lyden af stilheden må være den værste lyd i verden, når den kommer som svar på et skrig om hjælp, skriver adjungeret professor Knud Jørgensen


Skal vi tilgive for enhver pris?

I kristne sammenhænge understreger vi, at vi skal elske vore fjender, og at vi derfor må tilgive. Gud kræver, at vi tilgiver, siger nogen - eller gør han? spørger adjungeret professor Knud Jørgensen


For nogen få år siden til førte samtale til, at lutherske kirker og den katolske kirke nåede frem til en ...

Er jeg katolik, ortodoks eller protestant?

Det er vigtigt at fremhæve, at protestanter, katolikker og ortodokse i hovedsagen er enige om det helt grundliggende, svarer missionsteolog Knud Jørgensen