Henrik Wigh-Poulsen

Biskop i Aarhus Stift

Født 1959. Cand.teol. fra Århus Universitet, sognepræst i Lejrskov og Jordrup sogne ved Kolding, siden højskolelærer på Askov. Ph.d. på afhandling om Grundtvig og Jakob Knudsen (udgivet som Hjemkomsten og det åbne land, Forlaget Vartov 2001. Fra 1999 redaktør af Dansk Kirketidende. Fra 2000 leder af Grundtvig-Akademiet på Vartov. Domprovst i Odense fra september 2008. Henrik Wigh-Poulsen er fast tv-anmelder på Kristeligt Dagblad og forfatter til en lang række artikler, indlæg og kommentarer vedr. historiske og aktuelle kirkelige forhold. Læs alle indlæg, der er skrevet af eller involverer Henrik Wigh-Poulsen. 

E-mail: wigh@religion.dk

  • Oprettet som bruger: april 2014

Artikler af Henrik Wigh-Poulsen

Kom bare an, nye år - med alt, hvad du bringer

Som taknemmeligheden kommer med det, vi ser tilbage på, og som vi endnu kan mærke varmen fra, sådan udspringer modet og lysten til at gå videre af troen på en morgendag. En morgendag, der er andet og mere end tilfældighed og blind skæbne. En morgendag, der med andre og kirkeligt klingende ord er i Guds hånd


”Jeg vil ikke være en meningsmaskine,” siger Henrik Wigh-Poulsen. Men bliver han valgt til biskop, vil ...

Bispekandidat: Måske jeg er lidt gammeldags?

Det har i den snart overståede bispevalgkamp været fremført, at det ikke har været til at høre forskel på min medbejler til stolen og undertegnede. Men tag ikke fejl. Der er meget store forskelle, skriver Henrik Wigh-Poulsen


Hvorfor jeg søgte bispeembedet i Aarhus

Det mærkes, at folkekirken lever, har det godt og er velgearet til at gøre budskabet hørt og gældende for de mange, der efterspørger os og gerne vil høre, hvad vi har at sige. Og det vil jeg gerne være med til. Ved at sætte rammer, tale op, tale frem - og prædike. Sådan skriver en af kandidaterne ved bispevalget i Aarhus Stift i denne kronik


Kan vi blive viet af en imam og senere gift i en kirke?

Rent juridisk kan det godt lade sig gøre, svarer domprovst Henrik Wigh-Poulsen


Tid til åbenhed og gennemskuelighed i folkekirken

Vi fastholder vores forslag om et åbent debatforum uden beslutningskompetence, men med lejlighed til idé- og erfaringsudveksling for alle interesserede, skriver Niels Henrik Arendt og Henrik Wigh-Poulsen


Kirkefolk: Det betyder omvendelse

Biskop Kjeld Holm bruger ikke ordene 'omvendelse' og 'mission', har han udtalt. Her giver vi ordet 'omvendelse' til en række kirkefolk. Har de selv oplevet det?Torsdag den 29. september og dagen derpå efter K.B Hallen brændte ned. Der er stadig varme og ...

Folkekirkens struktur skal debatteres

"Gavner det folkekirkens fremtid som rummelig og inkluderende, at vi fortsætter med at holde beslutningerne inden døre hos de sædvanlige få?," spørger domprovst


Holi er kendt som farvernes fest. Her er det indiske piger, der fejrer Holi ved at kaste farvet pulver på ...

Konfirmation for festens skyld - er det ok?

Hvis man lægger andet og mere i 'festen' end gaverne og pengene; hvis familien og højtideligheden også er en del af tankerne , så kan jeg godt forstå, man vil konfirmeres for festens skyld, svarer domprovst Henrik Wigh-Poulsen


Henrik Wigh-Poulsen er en af de markante debattører i dansk kirkeliv -- i dag kan han fejre 50 års ...

"Sareen får for mange prygl"

Paradoksalt nok er Sareen jo et renlivet folkekirkeligt produkt, en glimrende repræsentant for folkekirkens hede drøm om den lille mand med den lille tro, skriver domprovst Henrik Wigh-Poulsen