Brian Arly Jacobsen

Brian Arly Jacobsen

Skriver religionsanalysen

Født 1968. Religionssociolog og Ph.d. fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Medredaktør af Tidsskrift for Islamforskning. Forsker blandt andet i forholdet mellem politik og religion, religion hos danskere i udlandet, migration og religion, religionsdemografi, stat og religion, civilreligion, jøder i Danmark, muslimer i Danmark og religion hos danskere i udlandet. Er i øjeblikket i gang med et projekt om religion og lokalpolitik i Danmark.Ph.d. på afhandlingen 'Religion som fremmedhed i dansk politik. En sammenligning af italesættelser af henholdsvis jøder og muslimer i Rigsdagstidende 1903-1945 og Folketingstidende 1967-2005'. Har bl.a. udgivet bogen Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede (Univers 2007) sammen med professor, dr. phil. Margit Warburg. Er redaktør på Tidsskrift for Islamforskning.På religion.dk vil Brian Arly Jacobsen besvare spørgsmål om islam, religion og politik generelt, kirke og statsrelationer.

E-mail: debat@religion.dk

  • Oprettet som bruger: april 2014

Artikler af Brian Arly Jacobsen

Er fundamentalisme et teologisk eller politisk begreb?

Vi forstår i dag en fundamentalist som en del af en religiøs gruppe, der traditionelt tolker og efterlever religiøse skrifter og traditioner. En fundamentalist var oprindeligt en kristen, der ønskede at stoppe samfundets forfald i 1800-tallets USA


"Den muslimske befolkning i Danmark estimeres til 284.000 individer (5 procent af befolkningen) den 1. ...

Hvor mange muslimer bor der i Danmark?

Det er vanskeligt at indsamle oplysninger om individers religiøse tilhørsforhold udenfor folkekirken, forklarer lektor Brian Arly Jacobsen, som i denne analyse estimerer antallet af muslimer i Danmark


Indvandrerkvinder med tørklæder i

Islamforsker: Folketinget mangler opdateret viden om muslimer

De få studier af muslimers religiøse værdier, praksis og de religiøse institutioners måde at praktisere islam på i en dansk kontekst, der er lavet herhjemme, er efterhånden forældede, skriver islamforsker Brian Arly Jacobsen


Brian Arly

Islamforsker: Ikke alle danske moskéer er som Grimhøjmoskéen

TV2's udsendelser retter et berettiget fokus på de yderligtgående moskéer, men mangler desværre nuancering og præcisering i portrættet af moskéer generelt. Her kan TV2 indvende, at det ikke er ærindet, men ikke desto mindre bliver det rammen for debatten, mener islamforsker Brian Arly Jacobsen


Brian Arly

Sekularisering er både tab af religiøs autoritet og en videnskabelig metode

I den politiske debat er begrebet sekularisering genstand for en stigende interesse. Men hvad betyder det egentlig? Ph.d. og lektor Brian Arly Jacobsen præsenterer her to almindelige, men modsætningsfyldte forståelser


Usynlige forbindelser mellem folkekirke og folkeskole

Når kristne juletraditioner og -ritualer er så udbredte i folkeskolerne i Danmark, skyldes det danske normer, som både er religiøse og sekulære, skriver seks mennesker, der alle er tilknyttet religionssociologi ved Københavns Universitet


Brian Arly

Er danske muslimer virkelig mere religiøse end tidligere?

Det er overraskende, at Jyllands-Postens undersøgelse af danske muslimers tro viser en anden tendens end to tidligere danske undersøgelser. Måske har forskningen et metodologisk problem, vurderer lektor Brian Arly Jacobsen


Bryder Folketingets åbningsgudstjeneste skellet mellem religion og politik?

Stigende interesse for åbningsgudstjenesten viser danskernes interesse for religionens position i samfundet, skriver lektor og ph.d. Brian Arly Jakobsen oven på Folketingets åbning tirsdag


Brian Arly

Lektor: Regeringens brug af kristendom truer folkekirken

Hvis kirken fremover politiseres, som vi ser i det seneste regeringsprogram, risikerer den at blive en del af hverdagens partipolitiske kamp, mener lektor Brian Arly Jacobsen


Brian Arly

Vi har behov for en tidssvarende religionspolitik

Religionspolitiske spørgsmål er allerede en central del af den danske offentlighed. Men valgkampen viser, at partierne har svært ved at forholde sig til forholdet mellem religion og samfund, mener lektor Brian Arly Jacobsen