Hvad er intelligent design?

Intelligent design er teorien om, at naturen er så godt sat sammen, at den ikke kan være opstået ved et tilfælde. -

Intelligent design er teorien om, at naturen er så godt sat sammen, at den ikke kan være opstået ved et tilfælde. - Foto: stockxchng

relevante temaer

Er universet skabt af en intelligent skaber? Det mener tilhængerne af intelligent design begrebet

Intelligent design er teorien om, at naturen er så godt sat sammen, at den ikke kan være opstået ved et tilfælde. Mennesker, dyr og planter fungerer så overlegent, at de må være designet sådan. Den intelligente designer er ophavsmand til universet og derfor også til livet på jorden.

Teorien om intelligent design siger ikke noget om, hvem designeren er, men lader det være op til den enkelte. Der er tilhængere af intelligent design fra mange forskellige religioner og filosofiske traditioner, men de fleste identificerer designeren som den kristne gud.

Forskelle fra udviklingslæren
Intelligent design teorien godtager meget af Darwins udviklingslære. Blandt tilhængerne er der generelt enighed om, at arternes udvikling har fundet sted. Blot er man ikke enig i, at livet på jorden og dets udvikling er opstået tilfældigt.

Det er her designeren kommer ind i billedet som den, der har sat gang i udviklingsprocessen. Designeren er altså ikke kun en skaber, men har også været med til at forme selve naturens udvikling.

Når det gælder udviklingslæren, er idéen om survival of the fittest (den stærkeste overlever) det største problem for tilhængerne af intelligent design. De tror ikke, at et så tilfældigt forløb vil kunne frembringe de komplekse livsformer, der findes på jorden.

Ydermere mener de ikke, at princippet om den stærkestes overlevelse passer med menneskets etik og moral. De hævder, at hvis den stærkeste altid overlevede, ville det fremme selvisk adfærd og efterhånden gøre det af med uselviskhed.

Videnskab eller religion
Når intelligent design begrebet er blevet så omtalt og har givet anledning til så meget debat, er det bl.a. fordi tilhængerne mener, at de beskæftiger sig med en videnskab, der ligesom udviklingslæren hører hjemme i skolens biologitimer.

Videnskabsfolk afviser generelt at kalde intelligent design for videnskab. Det skyldes, at man ikke mener, at intelligent design kan falsificeres og bevises, som det almindeligvis er tilfældet med videnskabelige teorier.

Derudover anser mange modstandere teorien for at være religiøst funderet, hvilket ses som uforeneligt med videnskab. Mange har draget paralleller til kreationisme, selvom de fleste tilhængere af intelligent design tager kraftig afstand fra det.

I Danmark har intelligent design stadig ikke stor tilslutning. Ifølge ph.d.-studerende Torben Hammersholt, som har redigeret bogen Darwin eller Intelligent Design, har danskerne svært ved at forlige sig med, at intelligent design er et opgør med Darwin. Den typiske danske kristendom søger i stedet at forene udviklingslæren med troen.

Tilføj kommentar

Kommentarer

0
4564
+0   svar
"survival of the fittest " betyder helt sikkert ikke "den stærkeste overlever"
0
4589
+0   svar
"Fit" betyder "hårdfør" eller "robust". Hverken "stærk" eller "tilpasset" dur, fordi de giver falske associationer. Det er den mest hårdføre, der overlever. Med denne forståelse blødes også det etiske dilemma op.
0
4628
+0   svar
@Flemming Vang, skrev: >>I den sammenhæng drejer det sig ikke om "overlevelse af den bedst tilpassede", for det ville indikere, at kun én art skulle overleve og få afkom.<<
- Nej, for én art kan kun være "the fittest" indenfor en begrænset niche.
Konkurrencen mellem individer, og kampen om resurser gør, at "the fittest" altid vil være relativ i forhold til hvilke levevilkår der gør sig gældende.
0
4648
+0   svar
Det skal nok passe, at ”den typiske danske kristendom søger at forene udviklingslæren med troen”, men den typiske danske kristendom er i så fald frafalden. Jesus henviste direkte til skabelsesberetningen i 1Mosebog. Vi læser at ”Intelligent design teorien godtager meget af Darwins udviklingslære”. Det var dog en besynderlig teori, der lægger sig et sted mellem skabelseslæren og evolutionsteorien. Sande kristne vil mene, at vores Skaber er den mest intelligente person i universet, Læs mere og Hans design og skabelse af alle livsformer på jorden er tydeligvis intelligent, men vi afviser samtidigt enhver tanke om evolution. Denne besynderlige teori har således ikke patent på begrebet 'intelligent design'. Hvis man går ind for, at 'intelligent design' er udført af en Skaber, må der nødvendigvis være tale om tro, ligesom Bibelens skabelsesberetning er et spørgsmål om tro. Evolutionsteorien er også et spørgsmål om (en gudløs) tro, men evolutionisterne vil bare ikke indrømme det. De gemmer sig bag et skjold af videnskab.

Når man læser kommentarerne, handler de fleste om den korrekte oversættelse af udtrykket ”survival of the fittest” og ikke selve emnet. Det virker som en gang 'pølsesnak'.
0
4657
+0   svar
Til Info:
Livets udvikling kaldes "biologisk evolution" eller blot "evolution", ikke "Darwins udviklingslære".

Dernæst så er evolution IKKE en tilfældig process, som artiklen antyder.

Og skulle nogen være i tvivl så er intelligent design ikke videnskab, fordi ID ikke følger den videnskabelige eftersyns proces ved at forlægge sine undersøgelser og konklusioner for fagfællebedømmelse. At det ikke er sket skyldes primært at tilhængerne udmærket ved at "teorien" Læs mere holder vand, og at der ikke er nogen data at forelægge.
0
4694
+0   svar
@Flemming Vang, skrev: >>Det medfører, at en sand kristen er bundet af sin samvittighed, der kan "oversættes" til "samviden med Gud" og relaterer til den måde, hvorpå mennesket skal møde medskabningen.
Det siger derimod intet om, hvordan mennesket skal forholde sig til videnskabelige teorier indenfor kosmologi og biologi.<<

- Jeg ville bare ønske, at du kunne få visse andre kristne til at forstå det...
 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.