Spørg

Er jeg katolik, ortodoks eller protestant?

"Det er vigtigt at nævne, at der i løbet af de sidste 20-30 år er blevet ført en lang række læresamtaler mellem de tre grupper. Disse samtaler har i stor grad hjulpet alle parter til at få ryddet misforståelser af vejen og dernæst til at lytte sig ind til, hvad den anden part faktisk mener," skriver Knud Jørgensen, der er missionsteolog, tidligere direktør i Areopagos og ph.d.

Det er vigtigt at fremhæve, at protestanter, katolikker og ortodokse i hovedsagen er enige om det helt grundliggende, svarer missionsteolog Knud Jørgensen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Nu har jeg læst om den protestantiske kristendom, den katolske kristendom og den ortodokse kristendom. Men efter det er jeg blevet forvirret: Hvad er jeg?

Jeg ville sige, jeg er protestant, men med nogle ting er jeg mere enige i den katolske kristendom eller ortodoks kristendom. Er det muligt at være protestant, men at være mere enig med de andre i nogle ting?

Og lige et spørgsmål til: hvad siger kristendommen om sex før ægteskab? Og alkohol?

Venlig hilsen
Camilla

Svar:

Kære Camilla

”Protestant” er en betegnelse, som blev til i tiden efter Reformationen. Man havde brug for en fællesbetegnelse for dem, som havde ‘protesteret’ over den katolske kirkes praksis og teologi.

Denne protest tog i starten form af forsvar mod den katolske kirkes anklager, men udartede sig så til vold og krig fra begge lejre. Noget lignende har vi oplevet i Nordirland i vor tid og med magtovergreb i Latinamerika.

LÆS OGSÅ: Hvilke kirkeretninger findes der inden for kristendommen?

I dag er det vigtigt at fremhæve som det første, at protestanter, katolikker og ortodokse i hovedsagen er enige om det helt grundliggende, således som det kommer til udtryk i vores trosbekendelser (den apostolske og den nikænske trosbekendelse; den ortodokse kirke er uenig i en formulering i den nikænske).

Det er for det andet vigtigt at nævne, at der i løbet af de sidste 20-30 år er blevet ført en lang række læresamtaler mellem de tre grupper. Disse samtaler har i stor grad hjulpet alle parter til at få ryddet misforståelser af vejen og dernæst til at lytte sig ind til, hvad den anden part faktisk mener.

En af disse samtaler førte for nogen få år siden til, at lutherske kirker og den katolske kirke nåede frem til en fælles forståelse af retfærdiggørelse ved tro. Det var især uenigheden om netop dette, som førte til Reformationens brud med ”pavekirken”. Med andre ord: Det går godt an at være protestant og samtidig være enig med andre i nogle ting i den katolske kirke.

LÆS OGSÅ: Retninger indenfor den protestantiske kirke

Men det går også an fortsat at være uenig med andre kirkesamfund og konfessioner. Jeg har for eksempel store problemer med en katolsk forståelse af paven som ”Kristi vikar” (og dermed en slags mellemmand mellem mig og Kristus), med en katolsk forståelse af nadveren og med tilbedelse af Jomfru Maria og helgener.

Men jeg går ikke i krig med andre eller demonstrerer mod dem af den grund. Jeg har gode venner inden for både den katolske kirke og de ortodokse kirker; vi kan synge og bede sammen og diskutere teologi ganske højlydt. Og så kan vi sammen ønske os og arbejde for et nadverbord, hvor vi er fælles med hverandre.

Med venlig hilsen
Knud Jørgensen
Missionsteolog og ph.d.

PS. I spørgsmålet om sex før ægteskab og alkohol er der delte meninger blandt protestanter. Den traditionelle tænkning er at sige nej til sex før ægteskab og sige ja til alkohol, men med måde. Hvad angår alkohol har man ikke skiftet mening - der er fortsat også mange, som siger nej til alkohol, men da mere af hensyn til de som bliver ofre for rusmisbrug. Hvad angår sex diskuterer protestanter på tværs af geografiske og kirkelige grænser, hvordan man skal tænke om ægteskab og sex før ægteskabet. Hos katolikkerne finder man her et mere afklaret syn.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.