Asatroende: Vi beder ikke, men ærer guderne

At blote sammen handler om at ære guderne og styrke sammenholdet og samfølelsen med de mennesker, man bloter sammen med, siger Loke Troldravn. Foto: Loke Troldravn

Loke Troldravn er uddannet tømrer og bedemand, og er informationsansvarlig i bestyrelsen for Asa- og Vanetrosamfundet. For ham handler troen om at tilføje og modtage energi

Hvad betyder bøn for dig?

"Populært plejer vi at sige, at vi ikke beder til vores guder, men ærer dem med vores handlinger. De fleste asatroende ser ikke guder som personer, men mere som kræfter i naturen og i os selv. Det betyder, at de er kræfter, som er til stede hele tiden og som man kan trække på. Man må tilføre noget energi for at holde naturen i balance, og vi arbejder med, at man skal yde for at nyde. Lad mig give et lavpraktisk eksempel: hvis jeg nu fælder et træ, uden at plante et nyt, så er der en dag ikke flere træer, og så kan jeg ikke holde varmen. Hele vores verden foregår sådan, at vi må tilføje energi og ressourcer, for at der er noget at trække på."

Hvor og hvordan beder du?

"Vi har ritualer, hvor vi kan ofre noget for at få adgang til noget andet. I manges ører vil det lyde som bøn, men det er det ikke som sådan. Hvis jeg nu for eksempel skal holde foredrag om asatroen, så holder jeg en lille ofring, som vi kalder for en blót. Det er et ritual i min have, hvor jeg taler med guden Brage, fordi han har med kommunikation at gøre. Så deler vi min morgenmad. Med min moderne hjerne ved jeg godt, at det ikke er Brage, der spiser min morgenmad, men jeg er ude på at give noget tilbage for at trække på Brages styrke. Forskellen mellem dette og bøn er hårfin, men den er der. Det er noget, jeg skal tage aktivt del i."

Oplever du at indgå i en relation til de guder, du henvender dig til?

"Vi henvender os til guddomme i asatroen, men det er mere for at oprette et fokus på og at trække på den type af magi, som man har brug for. Det er måske mere en form for styring af ens eget fokus."

Hvad er dit yndlingsritual?

"Det er svært at svare på. Vores ritualer er i store træk bygget op på samme måde, men der er ingen decideret drejebog. Når vi medlemmer mødes og blóter sammen, bliver ritualet skrevet til den enkelte lejlighed. Ritualet foregår sådan, at vi står i en cirkel, måske med et bål i centrum. Ritualforretteren, som vi kalder for en gode, hvis det er en mand eller gydje, hvis det er en kvinde, påberåber nogle guder, som har en særlig symbolsk betydning for netop denne blót."

"Hvis jeg skulle til jobsamtale, så ville jeg vælge Odin for visdom og Frej, fordi han står for fysisk frugtbarhed og økonomi. Når man har anråbt guderne, er der skålerunder, hvor vi drikker mjød af horn, der går rundt i cirklen, så vi en af gangen kan hylde en guddom. At blóte sammen handler om at ære guderne og styrke sammenholdet og fællesskabet med de mennesker, man bloter sammen med. Guderne i asatroen giver sig til kende gennem naturen. Mange gange kan man tydeligt mærke, at der en form for tilstedeværelse."