Stormoské i København: 1-0 til islamisterne

De dobbelttydige islamiske talsmænd og repræsentanter udnytter vores demokrati, religionsfrihed, naivitet og foreningsinteresser ved at blive gode venner med biskopper, politiker og ph.d.-eksperterne og lade dem være deres indirekte ambassadører og talsmænd i det offentlige debat og på Christiansborg, mener indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh.

Stormoskeer er uden tvivl politiske manifestationer og signaler om, at islams jihad og ekspansion er nu godt på vej til Europa, mener sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh, som tidligere var muslim

Danmark har fået sin første stormoské i København finansieret af det islamistiske Qatar, og flere lignende store muslimske projekter finansieret af ikke-demokratiske kræfter er på vej. Der er forskellige holdninger om, hvorvidt vores gode demokratiske værdier som religionsfrihed skal give plads til huse og institutioner, der i deres grundværdi og skoling underminerer netop demokratiet, ligestilling og menneskerettigheder.

Er moskeerne i ikke-islamiske lande og samfund til gavn og fordel for integrationen af de forskellige befolkningsgrupper, eller vil integrationen gå tilbage og i den forkerte retning, når en så stor og markant institution får lov til at sætte sit islamiske præg på det pågældende samfund?
 
Eksperter, politikere og professorer står i disse dage i kø en efter en for at komme til orde og udtrykke deres holdninger og synspunkter i forhold til moskeernes rolle og konsekvenser i vores samfund. Det er bare så trist og uansvarligt, at 90% af de såkaldte eksperter og professorer, der er fortalere for stormoskeen og nærmest står i kø for at lykønske og kommentere begivenheden, alle sammen enten er fastansat eller har tæt tilknytning til et eller andet ”Halal-institut” (mit eget udtryk) for tværkulturelt religionsmøde og lignende.

Islamister bygger platform i Europa
Disse eksperter og vi andre må ikke glemme, at islam er en politisk bevægelse og har en anden dagsorden end blot at være en spirituel religion. I islam og dens undertrykkende dagsorden er alt sort og hvidt, muslim kontra ikke-muslim, Dar al-harb og Dar al-islam (krigens hus og islams hus).

Integration og accept af enhver ting og ethvert tiltag, der taler imod islam og dens middelalderlige sharialov er uden diskussion forbudt, når islam har magten i samfundet. Omvendt: Alt i retning af og til fordel for denne verdensomspændende islamiske mission og kalifatet er tilladt, og lige nu sparer man i de rige islamiske diktatorlande overhovedet ikke på ressourcer og midler til at bygge en stærk islamisk platform i Europa. Moskeerne er uden tvivl en af de vigtigste grundpiller, hvor denne islamiske mission skal kunne lykkes, akkurat lige som det, der er sket i Mellemøsten og tidligere kristne land siden middelalderen.

Denne salami-metode hjælpes godt på vej, når de dobbelttydige islamiske talsmænd og repræsentanter udnytter vores demokrati, religionsfrihed, naivitet og foreningsinteresser ved at blive gode venner med biskopper, politiker og ph.d.-eksperterne og lade dem være deres indirekte ambassadører og talsmænd i det offentlige debat og på Christiansborg.

Når en ung og uerfaren politiker går imod resten af Danmark og sine politiske kollegaer og mødes op i stormoskeen for at sige tillykke, kan man kun have en mistanke om to muligheder: Enten søger man opmærksomhed og avisernes overskrifter, eller man er glat og naiv og har ikke forstået, at dette forkerte signal er med til at styrke islams undertrykkende og diskriminerende værdier, når det handler om ligestilling og generelle menneskerettigheder.

Ekspansion foregår også med mission
Millioner af mennesker og særligt kvinderne i islamiske samfund lider i dag under shariaens mørke kræfter. Undertrykkelse og misbrug retfærdiggøres med at henvise til islams profet og Koranen. Had til Vesten og kimen til terrorceller opfostres ved at understrege en skelnen mellem muslimer og ikke-muslimer.

Børn undervises og manipuleres, og små pigebørn bliver tvunget til underkastelse og adlydelse ved at dække deres hår, ansigt og acceptere en lavere position og status i forhold til mænd.

Alle disse middelalderlige og umenneskelige opdragelsesmetoder og gøremål føres ud i samfundet via moskeerne og dens politiske prædikestole. Stormoskeer er uden tvivl politiske manifestationer og signaler om, at islams jihad og ekspansion er nu godt på vej til Europa og denne jihadiske mission ikke altid foregår med synlig vold og terror, men også med dawa (mission). 

Massoud Fouroozandeh er sogne- og migrantpræst