6 skarpe om tro

Bent Melchior: Jeg tror på, at mennesket på længere sigt vil stræbe efter det gode

Mennesker er udstyret med en forstand, der skal hjælpe dem til at fortolke åbenbaringerne, så de bliver en slags brugsanvisning for livet. På godt og ondt, mener Bent Melchior, der dog tror mest på det gode i mennesket. Foto: Henning Bagger/Ritzau/Scanpix

Gud har givet afkald på noget af sin magt ved at udstyre mennesket med en fri vilje. Dermed har mennesker mulighed for at handle retfærdigt eller uretfærdigt, mener tidligere overrabbiner Bent Melchior. Vi har stillet ham seks skarpe spørgsmål om tro

Hvad tror du på?
Jeg tror på, at der er én – og kun én – usynlig Gud, der har skabt universet. Jeg tror, at mennesket er skabt som afslutning på det oprindelige skaberværk, og at mennesket har til opgave at udvikle skabelsen.

Jeg tror, at Gud har åbenbaret for mennesker, hvordan tilværelsen bedst kan føre til glæde for samfund og enkeltpersoner. Mennesker er udstyret med forstand, der skal hjælpe dem til at fortolke åbenbaringerne, så de bliver en slags brugsanvisning for livet.

Gud er egentlig almægtig, men Gud har givet afkald på noget af sin magt ved at udstyre mennesket med en fri vilje. Dermed har mennesker mulighed for at handle retfærdigt eller uretfærdigt - godt eller ondt.

Jeg tror på, at mennesket på længere sigt vil stræbe efter det gode, hvilket vil bringe verden frem til messianske tider, hvor der hersker fred mellem nationer og mellem mennesker, så at alle vil kunne leve i tryghed. Jeg tror på en form for evigt liv, hvor der i ethvert menneske findes noget guddommeligt, der forenes med Gud, når man forlader livet på jorden.

Hvad betyder tro for dig?
Troen hjælper mig til at holde mit liv inden for nogle faste rammer, der gør det meget lettere at skelne mellem ret og uret. I praksis kan det også opnås, hvis man ikke tror, men det er sværere. Troen er en væsentlig faktor, når det kommer til opdragelse af en ny generation.

Endvidere hjælper troen i kritiske situationer i tilværelsen, hvor modgang, angst og sorg skal overvindes. Det skal dog understreges, at min religion nok tillægger troen stor betydning, men hvis troen ikke følges op af handling, så bliver den noget frit i luften svævende.

Hvis du skulle konvertere til en anden tro, hvad skulle det så være?
Det er umuligt at betragte de forskellige religioner som et tag-selv-bord, hvor man kan vælge mellem retterne i en eller anden rækkefølge. Ens egen religion er selvfølgelig en slags nummer et, men det er så absolut en førerplads, at det ikke giver nogen mening at give de andre numre to, tre og så videre.

Jeg respekterer andre trosretninger og finder smukke ting hos dem, og jeg finder det vigtigt at bygge bro mellem alle verdens religioner, der skal tolerere hinanden, så sandt som at alle mennesker er Guds skabninger. Derfor er religionsfrihed en afgørende del af et demokratisk samfund, hvor frihedsrettighederne alene begrænses af, at øvrige borgeres frihed skal respekteres.

Er der noget ved din trosretning, du tager afstand fra?
Menneskets forstand har ligesom sanserne en begrænsning. En regel i min tro, som min forstand ikke fatter, lader det gå ud over det barn, der er resultatet af et forhold mellem en kvinde og mand, der begår ægteskabsbrud, selvom barnet jo ikke har nogen skyld. Jeg noterer derfor med en vis glæde, at reglen stort set ikke er bragt i anvendelse.

Har du et yndlingscitat fra et religiøst skrift?
Et udsagn fra en lærer fra en jødisk sekt, chassidismen, har sagt: ”Hele verden er som en smal bro; det væsentlige er slet ikke at blive bange.”

Hvis din tro skulle beskrives med et andet ord, hvad ville du så kalde den?
Håbets tro

Bent Melchior er tidligere dansk overrabbiner for Det Jødiske Samfund i Danmark.