6 skarpe om tro

Ida Auken: For mig er troen et ekstra lag at tyde tilværelsen ud fra

Sammen med blandt andet naturvidenskab og filosofi udgør troen et ekstra prisme, gennem hvilket mange af livets store spørgsmål kan ses og fortolkes, fortæller præstedatter og teolog Ida Auken. Foto: Leif Tuxen.

Troen bliver en inspirationskilde til at forstå menneskelivet. Tro giver perspektiv, ikke snæversyn, mener teolog og folketingsmedlem Ida Auken. Vi har stillet hende seks skarpe spørgsmål om tro

Hvad tror du på?
Jeg tror på den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Da jeg var yngre, kom jeg med meget lange forklaringer, når nogle spurgte mig, om jeg troede på Gud. En dag spurgte min søster: ”Hvorfor siger du ikke bare ja?” Det har jeg gjort siden den dag.

Hvad betyder tro for dig?
Min tro er en helt integreret del af mine værdier og mit syn på verden. Jeg forsøger hele tiden at sikre, at de sandheder, jeg finder i kristendommen, kan oversættes til verdslige argumenter og billeder, som også ikke-kristne kan forstå og forholde sig til. På den måde kan der komme et værdisæt ud af kristendommen, som man kan støtte, selvom man ikke er et troende menneske.

Med den respekt for andres verdenssyn kan man som politiker tage sin tro med på arbejde i demokratiets tjeneste uden nogensinde at trække religiøse sandheder ned over hovedet på andre. Troen bliver i stedet en inspirationskilde til at forstå menneskelivet nu og her og til at komme med nye bud på, hvad der er det vigtigste for mennesker at turde håbe og tro på.

Hvis du skulle konvertere til en anden tro, hvad skulle det så være?
Det har jeg virkelig ikke planer om.

Er der noget ved din trosretning, du tager afstand fra?
Som alle andre religioner kan kristendommen misbruges til at undertrykke andre mennesker. Det tager jeg stærkt afstand fra.

Troen er for mig noget, der sætter os fri til at glemme os selv og være noget for hinanden i stedet. Og i denne tid, hvor vi konstant bliver fortalt, hvor spændende og unikke hver af os er, så er det godt med en fællesskabsskabende kraft som troen, der forlanger af os, at vi skal holde op med at rode rundt i vores egen navle (eller Facebookprofil) og vende os mod resten af verden.

Har du et yndlingscitat fra et religiøst skrift?
"Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke!" (Lukasevangeliet kapitel 11 vers 35).

Hvis din tro skulle beskrives med et andet ord, hvad ville du så kalde den (f.eks. kompas, skib, kærlighed)?
Perspektiv. For mig er troen et ekstra lag at tyde tilværelsen ud fra. Vi kan forstå verden ud fra naturvidenskaben, som lærer os en masse om, hvordan alting fungerer og hænger sammen. Og vi kan forstå verden med filosofien, der hjælper os med at tænke vigtige spørgsmål igennem. Eller politikken, hvor vi i fællesskab leder efter løsninger og forandringer.

Og så er der endnu et tydningslag - nemlig troen. Her kan man finde trøst, håb og vejledning til mange af livets sværeste spørgsmål: Hvad er meningen med det hele? Hvordan skal vi forstå døden? Hvordan skal vi forstå godt og ondt? Hvad skylder vi hinanden som mennesker? Tro giver perspektiv, ikke snæversyn.

Ida Auken er Cand. theol. fra Københavns Universitet 2006. Hun er medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre og tidligere miljøminister. Ida Auken er opvokset med troen (far Erik Aksel Nielsen og mor Margrete Auken) og har en lang række publikationer med religiøst indhold bag sig.