6 skarpe om tro

Hare Krishna-munk: Jeg er en evig åndelig sjæl

For hare krishna-munk Leif Asmark Jensen er troen en fast og dybt forankret del af hans liv. Han tror på det, der bedst forklarer den verden, han kender til. Svaret har han fundet i de gamle indiske Vedaskrifter. Foto: Privatfoto

Det er min natur er at leve i et evigt kærlighedsforhold til Krishna. Mine handlinger er mit forsøg på at udvikle det forhold, fortæller Hare Krishna-munk Leif Asmark Jensen. Vi har stillet ham seks skarpe spørgsmål om tro

Hvad tror du på?
Først et par ord om ordet tro. Det rigtige ord skulle have været religion. Religion og tro er ikke synonymer. Alle har tro, uanset om de er religiøse eller ej. Og religion bygger på dybe erkendelser og filosofiske overvejelser og er meget mere end det, som ligger i det overfladiske ord tro.

Når det er sagt, så tror jeg på det, der bedst forklarer det, jeg ved, såsom at jeg er til og er evig, at der findes en verden, og at Gud eksisterer. Den bedste forklaring på disse kendsgerninger finder jeg i Indiens Veda-litteratur såsom Bhagavad-gita. Dette er jeg blevet overbevist om gennem Srila Prabhupada, Hare Krishnas mester i 1960’erne og 70’erne og efter min vurdering det 20. århundredes mest betydningsfulde åndelige skikkelse.

Hvad betyder tro for dig?
Som for alle andre mennesker ligger tro til grundlag for det liv, jeg lever. Alle mennesker har tro, som de baserer deres bevidste handlinger på. En ateist tror eksempelvis, at den fysiske natur er alting, og at han selv er intet andet end en fysisk krop. Derfra konkluderer han, at livet ingen dybere mening har ud over at nyde her og nu, og at der ikke er nogen senere reaktion på det, han gør. Denne tro er så det, han handler på i sit liv.

For mit vedkommende forsøger jeg at handle på den forståelse, at jeg er en evig åndelig sjæl, hvis natur er at leve i et evigt kærlighedsforhold til Gud, den Højeste Sjæl, Krishna, Guddommens højeste personlighed. Mine handlinger er mit forsøg på at udvikle dette forhold, som Krishna indbyder mig til at have til Ham.

Hvis du skulle konvertere til en anden tro, hvad skulle det så være?
Tro er ikke noget, man bare konverterer til. Men hvis jeg kunne finde en bedre forklaring på livets kendsgerninger end Vedaernes forklaring, ville jeg med glæde acceptere den. Når det er sagt, er (bortset fra Vedaerne) det tætteste, jeg har kunnet genkende mig selv i, en tidlig gnostisk kristendom, hvor reinkarnation og vegetarisme var en del af læren.

Er der noget ved din trosretning, du tager afstand fra?
Tro kan man ikke tage afstand fra, for så troede man jo ikke på det. Sådan ville Storm P. nok have formuleret det. Så der er generelt ikke ting i Vedaerne, jeg tager afstand fra, når de vel at mærke forstås i deres rette sammenhæng. Men misfortolkninger og misbrug af Vedaernes lære er der masser af eksempler på, og dem bør man selvfølgelig tage afstand fra.

Har du et yndlingscitat fra et religiøst skrift?
Et flot citat er fra Srimad-Bhagavatam 6.10.9: ”Hvis man er ulykkelig over at se andre levende væseners lidelse og glad for at se deres lykke, regnes ens religiøse principper for uforgængelige af ophøjede personer, der anses for fromme og menneskekærlige.”

Et andet godt sted er Srimad-Bhagavatam 1.2.9: ”Den bedste religion for hele menneskeheden er den, der lærer mennesket at engagere sig i hengiven kærlighedstjeneste til Herren, der står bag alting. En sådan hengiven tjeneste skal være umotiveret og uafbrudt for fuldstændigt at kunne tilfredsstille sjælen [atma’en eller selvet].”

Disse flotte skriftsteder angiver, hvad den bedste religion er – ikke ved at favorisere den ene religiøse form på bekostning af den anden, men ved at give essensen af alle religiøse principper, som man kan holde enhver religiøs opfattelse op imod og se, om den lever op til disse idealer.

Hvis din tro skulle beskrives med et andet ord, hvad ville du så kalde den?
Jeg vil beskrive Vedaernes religion som den største videnskab, der beskriver alle de komplekse omstændigheder ved Gud, verden og sjælen. Hvorfor videnskab? Fordi Vedaernes viden hæver den religiøse forståelse fra niveauet af tro til erkendelse og sikker viden for den, der oprigtigt praktiserer og følger Vedaernes vej.

Leif Asmark Jensen er forfatter, redaktør og foredragsholder. Oprindeligt ville han læse til civilingeniør, men en rygsækrejse ud i verden, hvor han blandt andet stiftede bekendskab med Hare Krishna, ændrede dette. Han har været medlem af Hare Krishna siden 1982.

Alle mennesker har tro, som de baserer deres bevidste handlinger på.

Leif Asmark Jensen, hare krishna-munk