Abort i Polen er et brændpunkt mellem jura og etik

Protestanter foran parlamentet i Warsawa i Polen i oktober 2016. Polske kvinder ikllædte sig sort tøj og gik på gaden for at protestere imod den konservative regerings forslag om at stramme den i forvejen restriktive abortlov. Foto: AP Photo/Alik Keplicz Foto: Alik Keplicz

I Polen foretages der ifølge BBC mellem op til 150.000 ulovlige aborter i landet mod 2000 lovlige. Men hvorfor er abort stadig et brandvarmt emne i Polen, når man i mange andre europæiske lande for tiden er færdige med den diskussion?

Polen har en af Europas strammeste lovgivninger på abortområdet, og sidste år blussede debatten om abort op igen. Ikke fordi landet ville slække på lovgivningen, men fordi regeringen kom med et forslag om yderligere stramninger. Det højrenationale parti Lov og Retfærdighed (PiS), der leder landets nuværende regering, fremsatte en lovændring, der ville betyde et totalforbud mod abort.

De gældende regler for abort i Polen er nu, at abort er tilladt, hvis kvindens liv er truet, hvis barnet er uhelbredeligt sygt eller handicappet og hvis kvinden har været udsat for incest eller voldtægt. 

Hvis det nævnte forslag blev gennemført, ville det betyde, at aborter, der er resultater af voldtægt eller incest, kunne give op til fem års fængsel. Det ville altså udelukkende være aborter, hvor kvinden er i livsfare, der ville være lovlige.

Lovforslaget nåede til anden runde i afstemningen i det polske parlament, men blev afvist. Blandt andet på grund af massive protester. De viste en anden side af abortdiskussionen i Polen: Den folkelige modstand. Da den såkaldte ”sorte mandag” blev arrangeret, demonstrerede tusindvis af kvinder mod lovforslaget. Også i andre europæiske lande blev der demonstreret i solidaritet, blandt andet i Danmark, hvor 100 personer protesterede foran den polske ambassade i Hellerup.

Meningsmålinger om lovforslaget viser, at selvom de fleste polakker generelt er kritiske over for abort var 70 procent af befolkningen mod yderligere stramninger. 

De forskellige protester gav ifølge vicepremierminister Jaroslaw Gowin regeringen en ”lektion i ydmyghed”. Sammen med sine partifæller måtte han altså sande, at forslaget ikke havde gang på jord. I øvrigt blev forslaget nedstemt af parlamentets menneskerettighedskomite. 

Den generelle holdning blandt polakker er, at abort bør være lovligt, men samtidig er moralsk problematisk. Det polske analyseinstitut CBOS har i flere undersøgelser spurgt ind til abortspørgsmålet fra både juridiske og moralske perspektiver. Alt efter om man spørger ind til lovgivningen om abort eller det etiske spørgsmål om selve aborthandlingen. 

Blandt andet viste de, at kun syv procent svarede ja til, ”at der intet forkert er ved abort”. Samtidig er kun omtrent 14 procent af befolkningen for et totalforbud, og langt de fleste mener, at abort bør være tilladt, hvis kvindens liv er i livsfare. 

Desuden har samme CBOS i 2013 vist, at 49 procent støtter abortlovgivningen som den er, 34 procent mener, at den bør liberaliseres og 9 procent mener, at den bør strammes.

Læs også10 vigtigste ting at vide om abort

Der er altså en generel juridisk støtte til abort og en generel moralsk afstandtagen til indgrebet. Det har også vist sig i den gældende abortpraksis i Polen, hvor lægerne er frie til at nægte at udføre aborten, hvilket mange læger benytter sig af. Det betyder, at det stadig er enormt svært at få en abort i Polen, og det har igen ført til mange ulovlige aborter. Mens der er omtrent 1000-2000 lovlige medicinske aborter årligt, er der estimeret op til 150.000 ulovlige aborter ifølge BBC

Det kan umiddelbart virke mærkeligt, at der overhovedet blev igangsat en lovforhandling om en stramning, som størstedelen af befolkningen var imod. Men hvorfor opstod konflikten overhovedet? Og hvorfor lige nu?

Først og fremmest bør årsagen til Polens generelt stramme abortlovgivning forstås i relation til den rolle, som den katolske kirke spiller i landet. Ikke bare er omtrent 90 procent af befolkningen katolikker, men kirken spiller også en stor politisk og kulturel rolle i Polen, og den har ofte kritiseret abort. Kirkens officielle holdning er, at der er tale om liv fra det øjeblik at en sædcelle og en ægcelle smelter sammen, hvilket gør abort i alle tilfælde moralsk problematisk. 

Læs ogsåPolen læner sig op ad den katolske kirke i spørgsmålet om abort

En gennemførsel af lovændringen ville betyde, at Polen sammen med Malta og Vatikanstaten som de eneste lande i Europa ville have totalforbud. 

Abortspørgsmålet er blevet aktualiseret i løbet af de seneste år, fordi visse interesseorganisationer har kæmpet for et forbud. I 2011 lykkedes det organisationen PRO at samle 600.000 underskrifter for et abortforbud. Underskriftsindsamlingen blev afvist af alle medlemmer i Parlamentet, på nær to partier: Lov og Retfærdighed (PiS) og Polen Kommer Først (PJN). 

Læs ogsåPolske kvinder strømmer til udlandet for at få abort

Da Lov og Retfærdighed (PiS) fik regeringsmagten i 2015 blev de støttet af store dele af den katolske højrefløj og de dele af befolkningen, der ønsker et totalforbud mod abort. Ved lovgivning omkring abort har regeringen hele tiden arbejdet tæt sammen med kirken, hvilket også har vakt kritik fra både EU og menneskerettighedseksperter.