6 skarpe om tro

Akkari: Oplysningstidens idealer og humanismens principper er mine fyrtårne

Tidligere imam Ahmed Akkari tager afstand fra alt, hvad der fører til fanatisme eller er udtryk for fanatisme: "De siger alle Gud, men vil i virkelighed magten." Foto: Privatfoto

Jeg er muslim af baggrund og syn, og så er jeg inspireret af filosofisk oplysningstænkning og kristen humanistisk tolkning af tro og religion, fortæller tidligere imam Ahmed Akkari. Vi har stillet ham seks skarpe spørgsmål om tro

Hvad tror du på?
Det er umuligt at tro på Gud, men absurd ikke at gøre det, som Voltaire vist har sagt.

Jeg tror på én kærlig almægtig Gud, der åbenbarer sig i os, mens vi lever. Jeg tror på menneskets skabelse til evig eksistens, livet som lidelse og udfrielse. Jeg tror på en kamp mellem lys og mørke i os og omkring os, og jeg ser verden som en vom, vi genfødes ud af.

Jeg deler syn på tro med filosoffen Baruch Spinoza, undtagen tanken om panteisme, som, jeg i øvrigt mener, er fejlagtigt tolket ind som kernen i hans tanker.

Jeg er muslim af baggrund og syn og er inspireret af filosofisk oplysningstænkning og kristen humanistisk tolkning af tro og religion. Oplysningstidens idealer og humanismens principper er mine fyrtårne, når jeg lever i og med tro.

Hvad betyder tro for dig?
Af lidelse kaldes jeg til tro. Det betyder, at jeg overkommer tilværelsen ved at leve i lyset af en smuk drøm. At jeg er forbundet til en evig og alt-evnende guddom, og dermed lindrer jeg min ensomhed i universet, min eksistentielle angst.

Tro er en kilde til at berøre det, vi kalder sjæl (livsgnisten), og den er en vej til en vision om fuldkommenhed.

Hvis du skulle konvertere til en anden tro, hvad skulle det så være?
Forbilledet for mig i en anden tro er Jesus Kristus, som jeg finder enormt og voldsomt revolutionær. At mennesker lærer at ofre sig for andre og elske andre, som de elsker sig selv. At man tør elske, eller i det mindste ikke hade sin fjende, det er så skelsættende smukt.

Der er en dyb humanisme i reformatorisk kristen tænkning, som er meget inspirerende for mig. Desuden elsker jeg den kristne teologis evne til at være i spændingsfelt mellem tro og tvivl uden at kamme over. Friheden til tolkning og perspektivering til aktuelle menneskelige liv finder jeg ret stærk.

Jesus og Maria er meget ophøjet i islam også, og gennem min læsning og samtale med andre om Kristus er jeg blevet bekræftet i, at der er et unikt forbillede i den menneskelige dybde, som kernebudskabet hos Jesus plæderer for.

Er der noget ved din trosretning, du tager afstand fra?
Alt, hvad der fører til fanatisme eller er udtryk for fanatisme. De siger alle Gud, men vil i virkelighed magten.

Har du et yndlingscitat fra en religiøs skrift?
Mange fra forskellige skrifter. Lad mig bare vælge et fra Koranen:

"...du skal dø, og de skal dø. Derefter vil I på opstandelsens dag strides med hinanden hos jeres Herre!" (Koranen sura 39 vers 30-31).

Du vil måske se citatet som et negativt udsagn, men det er i virkeligheden ganske befriende at tænke, at vi ikke behøver at afgøre enhver strid her på jorden, da vi kan fortsætte dem efter døden. For så kan vi måske have meninger nu uden at være for voldsomme i at forsvare dem, og så kan man på ganske dansk vis lade andres meninger slippe uden at strides for hårdt om dem.

Hvis din tro skulle beskrives med et andet ord, hvad ville du så kalde den?
Sjæleliv. Tro er at turde søge en kilde i og udenfor os. Det er livets mysterier gemt i sjælen, som tro egentlig tilnærmer sig.

Ahmed Akkari er skolelærer og tidligere imam.