Amish

Amish-folket kendes særligt i omverdenen for deres alternative livsstil, hvor de blandt andet fraskriver sig biler som transportmiddel. For at komme rundt, bruger de derfor hestevogne. Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Amish-folket er en konservativ, kristen bevægelse, der lever isoleret i små samfund i Nordamerika. De er mest kendt af omverdenen for deres alternative, ydmyge livsstil uden moderne teknologi. Hvorfor vil de ikke have biler og telefoner? Og hvor kommer de fra? Bliv klogere i dette tema om amish-bevægelsen

Et samfund uden biler, internet, telefoner og andet, vi i dag tager for givet, lyder ikke usandsynligt, hvis man tænker et par hundrede år tilbage i tiden. Men kan det virkelig passe, at der findes folk i Nordamerika, der lever sådan i dag?

Ja. Bevægelsen kalder sig for amish, og de har en levevis, der er så radikalt anderledes, end hvad vi er vant til. Amish-folket lever i små, isolerede samfund rundt omkring i Nordamerika, og de ser sig selv som et fællesskab frem for enkelte individer. Her er ikke plads til forfængelighed, og det forventes, at man lever ydmygt og underkaster sig Gud.

Indhold

  • Hvad er amish?
  • Hvordan lever amish-folket?
  • Hvilke regler har amish-folket?
  • Rumspringa - ungdommen helt uden regler

Hvad er amish?

Amish-folket udspringer af mennonitterne, en anabaptistisk protestantisk bevægelse, der blev udbredt i Tyskland, Østrig, Schweiz og Holland i reformationstiden i 1500-tallet.

Efter forfølgelser i Europa emigrerede amishfolket i 1700-tallet til Nordamerika, hvor over 300.000 amish fortsat lever i dag.

Amish-folket er som mennonitterne et protestantisk-anabaptistisk samfund. At være anabaptistisk betyder, at de går ind for voksendåb og derfor ikke anerkender barnedåb.

Amish-folket lever i isolerede samfund og er meget karakteristiske på grund af deres alternative livsstil. De nægter eksempelvis at eje biler, telefoner, internet, vaskemaskiner og andet moderne teknologi, der for de fleste i dag opfattes som nødvendigheder. Amish-folket iklæder sig en mere gammeldags tøj, for eksempel stråhatte, kyser og seler.

Hvordan lever amish-folket?

Amish-folket lever i små samfund i Nordamerika i Canada og staterne Pennsylvania, Ohio og Indiana. Hvert samfund består af mellem 20 og 40 familier og ledes af en biskop, præster og diakoner. For amish er fællesskabet det centrale, og den enkelte anses mere som et medlem af samfundet end et faktisk individ.

Amish-folket lever primært af landbrug, tekstil og andet håndværk, der sælges til folk uden for samfundet. De taler tre sprog: engelsk, tysk og deres helt eget unikke sprog pennsylvansk-tysk, som er deres dagligdagssprog.

Der er ikke kirker i amish-samfundende, og derfor skiftes hver familie til at holde gudstjeneste i hjemmet hver anden søndag.

Hvilke regler har amish-folket?

Amish-folket lever efter nogle regler, der for omverdenen kan virke strenge. Regelsættet hedder die Ordnung, og reglerne kan variere fra samfund til samfund. De bærende principper i reglerne er ydmyghed, fællesskab og underkastelse til Gud. Mange af reglerne tager desuden udgangspunkt i Romerbrevet kapitel 12, hvor der står, at man ikke skal tilpasse sig denne verden, og derfor lever amish så afkoblet fra verden, som muligt.

Som amish må man derfor som udgangspunkt ikke eje ting, der bruger elektricitet, fordi det er afhængigt af den omkringliggende verden, og nogle apparater, som computer og internet, kan sågar forbinde en til den verden, som de ikke ønsker at tilpasse sig. Amish-folket forsøger i så høj grad som muligt at være selvforsynende.

Andre regler for amish-folket er blandt andet:

  • Børnene skal kun gå i skole i otte år, og højere uddannelse er ikke tilladt.
  • Brug af musikinstrumenter og andre individuelle udtryksformer er ikke tilladt.
  • Dans er ikke tilladt.
  • Man skal iklæde sig simpelt. Kvinderne bærer kyser, og ses som regel i lange kjoler, mens mænd ofte bærer hatte og seler i bukserne. Smykker og lignende er ikke tilladt.
  • En gift mand skal lade sit skæg gro, men overskægget skal fjernes.
  • Alkohol og rusmidler er ikke tilladt.

Overholder man ikke reglerne er der risiko for, at man bliver udstødt af samfundet. Det er naturligvis en meget alvorlig konsekvens, der får de fleste til at indordne sig.

Rumspringa - ungdommen helt uden regler

På trods af de strenge forskrifter for deres levevis, er der en periode i en ung amish-persons liv, hvor ingen regler gælder. Perioden hedder rumspringa, og enhver amish indtræder i perioden, når vedkommende fylder 16 år, og indtil de døbes, når de er omkring 19-22 år.

Under denne periode er de helt udenfor opsyn, og de kan opføre sig som de vil og være en del af det omkringliggende samfund. De kan drikke sig fulde, anskaffe sig mobiltelefoner, dyrke sex, date og alt det, som ellers er forbudt.

Ved dåben afgiver man ed på at leve fuldstændig efter amish-regelsættet, die Ordnung, og amish-livsstilen. Langt de fleste vælger at blive døbt efter rumspringa.

Idéen bag rumspringa er, at den unge kan finde en ægtefælle og desuden vide, hvad de giver afkald på, når de bliver døbt, så de kan træffe et kvalificeret valg.