Star Wars blev først kult-film, så religion

Logo fra www.jediism.org

Baggrunden for den antagelse, at først England og efterfølgende den australske regering skulle have anerkendt jediisme som en officiel religion, viste sig at have sin baggrund i de såkaldte census (folketællinger), som afholdes med jævne mellemrum. Tro mod den teknologiske mulighed havde den engelske administration givet landets borgere mulighed for via Internettet at indtaste deres personoplysninger, herunder deres religiøse overbevisning. Dette blev ikke sent udnyttet af lidenskabelige Star Wars-fans, der via en veltilrettelagt email-opfordring rundsendt på Internettet opfordrede de engelske borgere til, at angive Jedi som deres tro. En opfordring der blev fulgt af omkring 70.000 personer og grebet lynsnart af den mere kulørte del af den engelske presse.

Faktum er imidlertid, at den engelske census ikke er at betragte som en anerkendelse, men alene som en registrant af de engelske personoplysninger. Du kan læse mere om den engelske census-undersøgelse på www.statistics.gov.uk ligesom du kan downloade den komplette undersøgelse ved at klikke her (Noter dig at filen er i PDF-format, og at oplysningerne om jediisme er at finde på side 18). Du kan læse The Registers modtagelse af nyheden om Jedi-religionen ved at klikke her Den officielle australske pressemeddelelse om deres angivelige godkendelse af Jedi-religionen finder du på www.abs.gov.au.

Dette efterlader dog fortsat spørgsmålet, om der blandt ophavsmændene til email-kampagnen er individer der betragter sig selv som tilhørende en religion med afsæt i Star Wars-filmene. Besøger man Jedireligion.de, hersker der ingen tvivl, ligesom man på Jediism.org lader os forstå, at jediismen hviler på et "teologisk" system bestående af 21 dyder eller Jedi-karaktertræk og seks indvielsestrin, inden man når den attraktive position Jedi Master. Du kan læse mere om filmenes oprindelige Jedi-ridderorden på Starwars.nu, ligesom du kan læse om Jedi-ordenens ondsindede modstykke Sith-ordenen på selvsamme side. Meget mere om jediismen og dens historie finder du ligeledes på www.wikipedia.org. Også hos Ultimate Network for Jedi Practices Online tages "troen" alvorligt.

Du finder flere ressourcer om denne vandrehistorie ved at besøge UC Urban Legend Hall of Fame. Der er ligeledes meget mere information at hente på Give Me that On-line Religion, hvor man kan få noget at vide om tidens online religioner. Ovenpå denne snak var tiden måske inde til at besøge dem, som startede det hele: Den officielle Star Wars hjemmeside kan tilgås her