6 skarpe om tro

Nonne: Jeg kan ikke leve uden min tro

Skal søster Anna-Maria Kjellegaard beskrive sin tro med ét ord, falder valget på ordet 'kærlighed'. Guds kærlighed er til stede i alle livets forhold ikke mindst i kriser, fortæller Anna-Maria Kjellegaard. Foto: Leif Tuxen

Troen er det faste fundament under hele min eksistens, fortæller nonne Anna-Maria Kjellegaard, der for over 50 år siden konverterede til den katolske kirke. Vi har stillet hende seks skarpe spørgsmål om tro

Hvad tror du på?
Jeg tror ikke på hvad som helst, men jeg tror på én person: Gud den treenige, Faderen, som har skabt alt, Sønnen, Jesus Kristus, som har forløst os, og på Helligånden, som oplyser, vejleder og styrker mig i min trosvandring her på jorden.

Hvad betyder tro for dig?
Alt. Jeg kunne ikke leve uden min tro. Den er det faste fundament under hele min eksistens.

Hvis du skulle konvertere til en anden tro, hvad skulle det så være?
Det er ikke relevant, da jeg for over 50 år siden konverterede til den katolske kirke, hvor jeg føler mig absolut hjemme.

Er der noget ved din trosretning, du tager afstand fra?
Jeg tager ikke afstand fra noget i selve troslæren, men så afgjort fra den menneskelige side af den katolske kirke. For eksempel fra kirkens tidligere officielle håndtering af misbrugssagerne rundt om i verden; og ikke blot tager jeg afstand, det smerter mig også dybt, at det har kunnet foregå.

Har du et yndlingscitat fra et religiøst skrift?
Faktisk har jeg mange både fra Bibelen og forskellige åndelige forfattere. Jeg vil nøjes med disse:

I digteren B.S. Ingemanns salme: "Til himlene rækker din miskundhed, Gud" hedder det i vers 3: "I mulm er kærlighedsvingen bredt ud". "I mulm" det er, når jeg ikke kan se noget, ikke forstår noget, når Gud synes langt borte, netop dér er Guds kærlighed også.

I Paulus' Andet Brev til Timotheus kapitel 1 vers 12 står der i den danske oversættelse af Bibelen fra 1948: "Jeg kender ham, som jeg har sat min lid til". I oversættelsen fra 1996 står der: "Jeg ved, hvem jeg tror på". Jeg har sat de to oversættelser sammen til: "Jeg kender ham, som jeg tror på".

Hvis din tro skulle beskrives med et andet ord, hvad ville du så kalde den?
Kærlighed - Guds kærlighed. "Gud er kærlighed", som der står i Bibelen i Johannes' Første Brev kapitel 4 vers 8. Som nævnt ovenfor er det en person, jeg tror på, og denne tro er en kærlighedsrelation. Det er ikke bare en "feel good"-følelse, men en vished og erfaring at i alle livets forhold, både i glæde, sorg og smerte, er det Gud, som jeg ved elsker mig, der bærer mig igennem.

Søster Anna-Maria Kjellegaard er Benediktinerinde tilhørende Vor Frue Kloster i Høsterkøb, hvor hun indtrådte i 1975. Hun bor hos Skt. Joseph Søstrene i København. Anna-Maria Kjellegaard har desuden oversat flere bøger.

Jeg kender ham, som jeg tror på.

Anna-Maria Kjellegaard