Hvilke argumenter bruges for og imod omskæring?

Den gamle, religiøse praksis med omskæring deler vandene. Her er det maleriet "Omskærelsen" af Vincenzo Catena Foto: Wikimedia Commons

Hvad er op og ned i debatten om omskæring af drengebørn? Vi har spurgt to personer, som har involveret sig i debatten, om, hvad der er af centrale argumenter på begge sider

Er rituel omskæring som historisk praksis og grundlæggende for mange mennesker i verden i orden, eller er det forkasteligt at skære i raske små børn?

Bølgerne går højt i debatten om omskæring, og der er delte meninger om det gamle fænomen, som især praktiseres inden for jødedom og i nogen grad også islam. Vi har spurgt to personer, som er engageret i debatten om, hvilke argumenter der er særligt udbredte for og imod den religiøse praksis.

Mikael Aktor, som er næstformand i Intact Denmark og lektor i religionsstudier på Syddansk Universitet, er medforslagsstiller af det borgerforslag, der er stillet for et forbud mod omskæring af børn under 18 år. Han mener, at der er gode grunde til at vedtage et sådant forbud:

“Et af de vigtigste argumenter for forbud mod børneomskæring er, at det sker uden barnets samtykke. Ved en omskæring foretager man en operation, hvor man fjerner en rask del af kroppen uden medicinsk grund. Det er derfor mod almindelig læge- og sundhedsetik, men udgør en undtagelse. Det er desuden et indgreb, som ikke kan gøres om, og som barnet efterfølgende må leve med konsekvenserne af.”

Desuden er smerteaspektet også et vigtigt element i Mikael Aktors holdning til omskæring:

“Et andet væsentligt argument imod omskæring af børn er, at det ved de helt små børn kan være svært at give tilstrækkelig smertelindring, og ved omskæring af større børn vil de kunne huske smerten.”

Religionsfrihed

Når man taler om forbud mod børneomskæring, støder man naturligvis på spørgsmålet om religionsfrihed og hvilke konsekvenser det vil have for religiøse minoriteter, hvis et forbud bliver indført.

Kasper Mathiesen, som er ph.d.-studerende i arabiske og islamiske studier ved Aarhus Universitet, tror, at der vil være meget omfattende modstand mod det:

“Muslimer vil givetvis opfatte det som endnu et angreb på dem som religiøs minoritet. Det vil blandt nogen styrke selvopfattelsen af at være fremmed, kuet og uvelkommen i Danmark - af at have færre rettigheder og være under angreb.”

Mikael Aktor fra Intact Denmark mener dog ikke, at et forbud mod børneomskæring vil være et brud på retten til religionsfrihed.

“I grundloven står der, at alle har ret til at udøve deres religion, så længe den ikke strider mod den offentlige orden. Det er derfor op til folketinget at afgøre eller indføre, om børneomskæring skal være i strid med den offentlige orden. Derimod mener vi, at børneomskæring er et brud på såvel straffelovens voldsparagraf om legemsskade og sundhedsloven, som forudsætter, at operative indgreb på børn foretages af helbredsmæssige grunde.”

Med borgerforslaget håber han på at få politikerne til at tage stilling til omskæring:

“Hvis det ikke ender med et forbud mod børneomskæring, så må politikerne begrunde, hvordan drengeomskæring kan være i overensstemmelse med straffeloven og sundhedsloven. Vi håber dog selvfølgelig på et forbud mod børneomskæring op til 18 år.”

Flere illegale omskæringer

Kritikken af forbuddet mod børneomskæring har lydt på, at det bare vil føre til flere illegale omskæringer, men det regner Mikael Aktor dog ikke med:

”Allerede i dag foretages der mange illegale omskæringer, og det vil fortsætte, så længe vi ikke har en lov, der regulerer omskæring generelt. I Danmark skal alle omskæringer ganske vist registreres, men man kan jo ikke se forskel på en legal og en illegal omskæring fx foretaget på en rejse eller på et køkkenbord, hvor vi ikke kender noget til smertelindringen. Ved et forbud vil man fremadrettet vide, at der er tale om illegal omskæring. Man lovgiver desuden, fordi der er et forhold, man godt vil regulere uanset, at der vil være folk, der bryder loven."

Men Kasper Mathiesen fra Aarhus Universitet tvivler dog på, at lovgivning alene vil kunne stoppe omskæring:

“Omskæring er en meget indgroet kulturel norm og desuden indvævet i religiøs praksis og kulturelle traditioner. Disse ændrer sig ikke bare uden videre fra den ene dag til den anden. Hvis man sammen med forbuddet indførte omfattende løbende statsreguleret kontrol med muslimske drenge, altså systematisk undersøgte deres kønsdele løbende gennem hele barndommen, og indførte hårde sanktioner og straffe mod forældrene i tilfælde af omskæring, ville man givetvis kunne afskrække muslimske forældre fra at udføre omskæringen. Hvis der kommer et forbud mod omskæring og sanktioner i form af straf, så ville der sandsynligvis komme religiøse fatwaer, der gjorde gældende, at man ikke bør omskære sine børn, når det er forbudt og strafbart ifølge loven i det land, man bor i,” forklarer Kasper Mathiesen og tilføjer:

"Et forbud mod drengeomskæring vil samlet set ramme muslimer langt mindre end jøder. For dem er omskæring helt essentielt på et andet niveau."