Fredag 27.01.2017

Alle artikler fra denne dag.

Religionsanalysen

Debat om religion er blevet en debat om vores personlige tro

Religionsdebatten i dag fokuserer mindre på religion som en institution og mere på det enkelte menneskes tro og moralske kompas, mener lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger