De 12 juledage

I går skrev vi i Kalejdoskopet om »de 12 juledage« uden at gøre rede for, hvad begrebet står for. En interesseret læser har bedt om en forklaring. Den kommer her ifølge museumsdirektør Poul Buskov, leder af Frilandsmuseet på Hjerl Hede, der på dette års juleudstilling på museet har sat fokus på julens lege:

»De 12 juledage« varede fra 1. juledag den 25. december til Hellig Trekongersaften 5. januar. I de 12 juledage måtte man ikke arbejde, og der var derfor rig lejlighed til at slappe af ovenpå julen. Hver anden og tredje aften og nat i hele juletiden holdt man julestue - legegilder, hvor man sang, dansede, spillede små komedier og drak det gode juleøl. Julestuen dannede dermed et festligt samvær mellem familie, naboer, venner og bekendte.

At holde julestuer har sit udspring tilbage i katolsk tid, hvor julen bestod af en lang række indendørs og udendørs karnevalsfester. I slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet blev der fra kirkens og myndighedernes side forsøgt at sætte en stopper for alle disse julefester. I 1735 kom så et forbud mod at holde julestuer på helligdage. Herefter flyttede julestuerne indendørs på julens øvrige dage.