Debat

Muslim: I bestemmelsesnatten svarer én handling til et helt liv

For mig er det en privat del af min ramadanoplevelse. En oplevelse jeg deler med mine få nærmeste eller alene, men for mange er det et socialt event, hvor alle mødes fra nær og fjern og ihukommer nattens betydning i fællesskab, skriver cand.mag. Nour Tessie Jørgensen. Foto: Iris

Bestemmelsesnatten i ramadanens slutspurt er en essentiel del af fastemåneden. Den markerer et nyt skridt mod en ny fremtid. Nogle muslimer bruger natten i tilbedelse, selvrefleksion og betaling af almisser, da en handling denne nat svarer til et helt liv, skriver cand.mag. Nour Tessie Jørgensen

Bestemmelsesnatten (lailat al-qadr - kaldes også "skæbnenatten," red.) er en nat i muslimernes hellige måned ramadan, hvor muslimerne mener, at det første vers i Koranen blev åbenbaret til profeten Muhammed.

I Koranen bliver natten beskrevet som bedre end tusind måneder. Tusind måneder er forstået og fortolket af muslimer som værende et menneskeliv. En handling på bestemmelsesnatten forstås derfor som værende et helt liv af denne handling. Nogle muslimer bruger derfor natten i tilbedelse, selvrefleksion og betaling af almisser.

Der er enighed blandt muslimer om, at det første koranvers, der blev åbenbaret, lyder: ”Læs op i din Herres navn” (Koranen, sura 96 vers 2).

Verset blev nedsendt til Muhammed, som han sad i dyb refleksion i grotten Hira, nær Mekka. Dette skete i år 610 og blev starten på både Muhammeds profetskab og den 23 år lange periode for åbenbaringerne af Koranen.

Natten fejres på forskellige tidspunkter

Der er uenighed blandt muslimer vedrørende bestemmelsesnattens specifikke dag i ramadan. I shiitiske traditioner ligger den enten den 19., 21., eller 23. ramadan, og i sunnitiske traditioner enten den 21., 23., 25., 27., eller 29. ramadan. Natten har også forskellige navne og kaldes udover bestemmelsesnatten også for den stille nat, magtens nat eller skæbnenatten. Men fælles for alle muslimer er markeringen af natten.

Et skridt mod en ny fremtid

Bestemmelsesnatten er en essentiel del af ramadan, og dens betydning ligger i forlængelse af ramadans betydning. Den markerer et nyt skridt mod en ny fremtid. Den private muslim vil ikke blot glædes ved tanken om, at de handlinger, der udføres igennem natten, vil ganges med tusind. Natten er håbet om forbedring, modet til at gøre det ekstra for at etablere etiske karaktertræk og udføre gode handlinger.

Natten består af refleksioner over ens handlingers værdi og betydning. Med spørgsmålet om: ”Vil jeg, at denne handling skal ganges med tusind?” Hvis ikke, hvad er den så værd? Det er refleksioner over en selv, ens mening og funktion i livet, og refleksioner over evnen til at gavne andre og gavne omgivelserne, mens vi er til på jorden.

Det er i nattens mørke, at den bedende kalder på Gud via hans navne: ”O, Barmhjertige over dem, som lider. O, Hjælper for dem, som er efterladt. O, Sikre Favn for dem, der søger eksil”. Dette sker både i fællesskab og alene, i hjem, naturen, og moskeer.

For mig er det en privat del af min ramadanoplevelse. En oplevelse jeg deler med mine få nærmeste eller alene, men for mange er det et socialt event, hvor alle mødes fra nær og fjern og ihukommer nattens betydning i fællesskab.

Nour Tessie Jørgensen er cand.mag. i islamiske studier og foredragsholder.