Billedserie: Syv historiske skildringer af Jesus på korset

Isenheim-altertavlen, der viser en udhungret og næsten forkrøblet Jesus, er skultureret og malet af henholdsvis tyske Niclaus of Haguenau og Matthias Grünewald i 1512-1516. Oprindeligt var dette Grünewalds største arbejde malet til St. Anthony Klosteret i Isenheim nær Colmar. Klosteret var specialiseret i hospitalsarbejde og stedets Antoniner-munkene var kendt for deres pleje af pestsyge og af deres behandling af hudsygdomme som ergotisme. Billedet af den korsfæstede Kristus er strøet med pest-lignende sår, så vidt vides for at vise patienter at Jesus forstod og delte deres lidelser. Foto: Wikimedia Commons

Krucifikset er blevet et af kristendommens stærkeste symboler. Få en introduktion til krucifiksets historie og se 7 af historiens vigtige afbildninger af Kristus på korset her

I ordets egentlige betydning skal et krucifiks være tredimensionelt. Den distinktion følges imidlertid ikke altid i kunst- og kirkehistorien. Altertavler og afbildninger af Jesu korsfæstelse som de malerier, vi kan se i billedserien ovenfor, viser, ligesom krucifikset, Kristi lidelse og har derfor gennem tiden haft en lignende, symbolsk betydning.

Første krucifiks var en satire

En af de tidligste og muligvis den allerførste kendte afbildning af korsfæstelsen er faktisk en tegning endda en satirisk tegner. Graffitien blev opdaget på Pallantinerhøjen i Rom og er fra 2. århundrede efter Kristi. Billedet forestiller en romersk soldat, Alexanemos, der løfter hånden i en tilbedende gestus mod en korsfæstet.

Men figuren på korset er et menneske med æselhoved og er blevet tolket som en hån mod de kristnes Gud og Jesus, fortæller lektor ved Menighedsfakultet i Aarhus og redaktør af det arkæologiske blad TEL Morten Hørning Jensen.

Hvornår man for alvor begyndte at bruge krucifikset som et symbol i kristendommen er svært at sige, men udgravninger af Byzans fra omkring 4. til 6. århundrede efter Kristus afslører, at afbildninger af korsfæstelsen på dette tidspunkt begyndte at være normalt:

I den tidlige oldkirke anvendte man ikke krucifikset som et kristent symbol, fordi korsfæstelse stadig var en udbredt straf. Ydmygelsen af Kristus var derfor ikke et ønskværdigt kristent symbol. Hvornår man præcist begyndte at anvende korset eller krucifikset er svært at sige, men det er først i middelalderen, at trækors og tredimensionelle krucifikser udbredes."

Forskellige kirker - forskellige krucifikser

Siden den flamske humanist Justus Lipsius (1547 1606) i 1593 skrev en afhandling om netop krucifikser,har man opdelt krucifikset i fire grundtyper. Ud over det kors, vi ofte ser afbildet, hvor Jesus hoved hviler over den vandrette bjælke, er der T-korset, hvor den øvre pind blot er lagt lige hen over toppen på den lodrette, kryds-korset, som er to bjælker på tværs af hinanden, og som vi også kender som Andreas-korset og sidst det simple kors, krux simplex, som bare er en lodret bjælke, som man også kunne klynges op på. Ordet kors refererer altså til, at man kan klynges op ikke at der er tale om et kryds.

Krucifikset er specielt vigtigt i den romerske-katolske kirke, men bruges også både i den ortodokse og reformerte kirker som den anglikanske og lutherske. I andre protestantiske kirker er krucifikset ikke ofte brugt.

Den tidlige protestantiske kirke var generelt imod brug af krucifikser og Jean Calvin var stor modstander af både det tomme kors og krucifikset. Luther, derimod, bibeholdt krucifikset. Fordi de protestantiske retninger visse steder blandedes, kan det være svært at komme med et præcist skel i anvendelsen:

En generel forskel er, at mens man i den romersk-katolske kirke anvender egentlige krucifikser, bruger man i både den lutherske og den reformerte kirke ofte tomme kors, siger Morten Hørning Jensen.

De ortodokse krucifikser er igen anderledes. Ofte er her tale om ikke tre-dimensionelle malerier på eksempelvis et stykker træ, der viser en Jesus på korset med et fredfyldt ansigt og uden lidelse.

Den lidende og den sejrende Kristus

Den vestlige kirke inden for den romerske-katolske tradition fokuserer i høj grad på netop Jesu lidelse, mens østlige kirker inden for den romersk-katolske kristendom er inspireret af den ortodokse tradition og viser korsfæstelse og opstandelse som to tæt forbundne hændelser ved ofte at afbilde en mere sejrende Jesus på korset eller vise korsfæstelse og opstandelse i samme afbildning.

I løbet af 1300-tallet blev den italienske, lidende Kristus (Kristus patiens) dominerende og den traditionelle byzantiske, sejrende Kristus (Kristus gloriosus) forsvandt fra Europa. Dette skifte skyldtes ikke mindst værker af malere som Giunta Pisano og Cimabue.

Et typisk eksempel på en lidende Kristus i den vestlige del af den romersk-katolske kirke. Giunta Pisanos fra omkring 1250 kurcifiks kan ses i San Matteo, Pisa. Foto: Wikimedia Commons
Ortodokst krucifiks fra katedralen i Vilnius, Litauens hovedstad. Læg mærke til Jesu fredfyldte ansigt og glorie. Foto: Wikimedia Commons
Cimabue eller Benvenuto di Giuseppe var en af renæssancens første kunstnere, men han var stadig inspireret af den byzantiske stil på dette kors fra 1288. Cimabues værker var medvirkende til, at den lidende frem for den sejrende Kristus blev dominerende i Europa. Foto: Wikimedia Commons
Den danske kirkekunstner Arne Hauge Sørensen har ifølge kunsthistoriker og lektor ved Aarhus Universitet Carsten Bach-Nielsen ladet sig inspirere af netop fokus på lidelsen på Isenheimer-alteret ved at forstørre Kristi smerte gennem hænder og fødder i denne udsmykning til altertavlen i Dalbyneder Kirke. Foto: Annette Wickstrøm
Verdens største krucifiks kan ses i Indian River, Michigan. Statuen på korste måler 31 fod og er skabt af skulptøren Marshall Fredericks og indviet i 1954. Foto: Wikipedia
To gange har vidner oplevet Jesus komme til live på dette krucifiks i Spanien: Første gang oplevede en præst i 1914, at Jesus-figuren lukkede øjnene i fem minutter, og fem år senere lukkede han ikke alene øjnene, men kiggede rundt i kirkerummet og ud over menigheden. Det mirakuløse Limpia-crucifiks er indbygget i en 1500-tals kirke, indviet til Sankt Peter i Santander i Spanien. Foto: Wikiemedia Commons