Billedserie: Rundt om sikhismen

Sikhismen er en forholdsvis ny religion. Den opstod i 1400-tallet i den nordindiske delstat Punjab, og er stadig i dag mest udbredt som religion i Indien. I dag praktiseres sikhismen af godt 24 millioner mennesker verden over og er dermed den femtestørste religion i verden. På billedet ses mediterende sikher uden for deres helligste tempel "det Gyldne Tempel" i Punjab.Billedet viser en stor forsamling sikher til en højtid foran en af deres største helligdomme, "Det Gyldne Tempel". Foto: NARINDER NANU Denmark

Sikhisme er en forholdsvis ung religion, der opstod i 1400-tallet i delstaten Punjab i Nordindien, og som i dag er den mest udbredte religion i Indien. Få en visuel introduktion til sikhismen her

I søndags blev et sikhtempel i USA udsat for skudangreb, hvor syv mennesker blev dræbt og tre alvorligt såret.

Amerikanske nyhedsmedier og sikherne selv har teorier om, at der er tale om hadkriminalitet, men ikke imod sikher. De mener derimod, at drabsmanden forvekslede sikherne med muslimer.

Men minder sikhismen om islam, og hvad indebærer religionen? Få en visuel rundtur i sikhismen i billedserien ovenfor.

Sikhismen kort fortalt

De praktiserende sikher er primært kendt for deres lange skæg og farverige turbaner og beklædning, men substansen i religionen er mere afdæmpet og asketisk.

Religionen tager udgangspunkt i den første guru Guru Nanaks (1469-1539) lære. Efter ham fulgte yderligere ni andre guruer, der efterfulgte hinanden i en periode på 250 år. Tilsammen var de alle med til at forme religionen. Guruerne anses i sikhismen, som repræsentanter for Gud og vejledere for de rettroende, som kan opnå frelse gennem meditation og bøn.

Den tiende og sidste guru i rækken, Guru Gobind Singh (1666-1708), samlede lærdommen og skrifterne fra sine forgængere i den Hellige Bog Adi Granth. Denne hellige bog blev udnævnt til den 11. guru og fremtidige vejleder for sikherne. Denne bog er lige siden blevet æret og respekteret, da indholdet anses som Gud åbenbaringer, de ti guruer var vidner til.

Ordet sikh betyder discipel. Disciplen tror på én Gud og sikhismen er således en monoteistisk religion i modsætning til andre indiske religioner.
Deres gud defineres som værende i alt. I Den Hellige Bog lyder det, at sikhen skal kombinere spiritualitet med en aktiv deltagelse i samfundet ved at udfører gode og uselviske gerninger. Derudover skal de stræbe efter et ideal om ikke at knytte sig til materielle goder.

I 1925 nedsatte sikherne en komité til at udforme en klar definition af religionen. Den færdige beskrivelse lå klar i 1945 og lyder:

En sikh, er en person, der tror på én Gud og de ti Guruers lærdom som bevaret i den elvte Guru, sikhernes hellige bog Guru Granth Sahib som ikke har en anden religion, og som tror på det at tage Amrit, sikhernes dåb.

Kilde: informationen til denne artikel er hentet fra sikh.dk, religion.dk, leksikon.religion.dk

Mediterende sikh-mand i en solnedgang foran "Det Gyldne Tempel" i den indiske by Amritsar. Grundlæggeren af religionen Guru Nanak Dev (1469-1539) afviste fra barnsben af de blinde ritualer og overtro, der blev praktiseret på hans tid, såsom billeddyrkelse, askese og ofringer. Han og hans ti efterfølgende guruer vægtede derimod dyrkelsen af det indre og spiritualiteten. Foto: Michele Falzone.
En ældre sikh arbejder på en håndskreven udgave af den Hellige Bog, Guru Granth Sahib, i den indiske by Amritsar den 30. august 2008. Den Hellige Bog er i dag sikhernes øverste åndelige vejleder og centrum for sikhernes gudstjeneste. Bogen er religionens eneste hellige genstand, da sikherne er imod enhver form for billeddyrkelse. Sikhernes ti guruer benyttede poesien og musikken til at udtrykke deres gudslære, og nedskrev denne lære i bogen i form af "bani", det vil sige digte i sangform. Der er i alt omkring 6000 "bani'er i bogen, der kan benyttes til bøn. Foto: © Munish Sharma Reuters.
Et bud på, hvorfor sikh-templet i USA blev angrebet i søndags er, at sikherne blev forvekslet med muslimer. En grund til forvekslingen kan være deres lange skæg, etniske beklædning og farverige turbaner. Sikhismen henter indholdsmæssig inspiration fra islam og hinduisme, men adskiller sig fra disse religioner ved at fokusere på det spirituelle og individuelle. Blandt andet adskiller sikhismen sig fra Islam ved helt konkret at forbyde indtag af kød, der er tilberedt efter de muslimske Halal-skikke. Foruden Halal-slagtet kød, forbydes også rusmidler og utroskab.På billedet ses en bedende sikh-mand ved Det Gyldne Tempel i Indien den 6. august 2012, efter de syv sikher blev dræbt uden for sikh-templet i den amerikanske stat Wisconsin. Foto: RAMINDER PAL SINGH Denmark
Tre sikh-mænd bader foran deres største helligdom "Det Gyldne Tempel" i byen Amritsar i Indien den 18. juli 2007. Den vigtigste ceremoni for sikherne er Amrit-ceremonien. Det var den tiende og sidste Guru Gobind Singh (1666-1708) der fuldendte sikh-religionen ved at indføre dåbs-ceremonien i 1699. Dåben er et indvielsesritual og bliver foretaget af børn i alderen 14-15, ofte i det lokale tempel. Efter indvielsen får alle mænd og kvinder det samme tilnavn, henholdsvis Singh (løve) for mænd og Kaur (prinsesse) for kvinder. Foto: Travert, Yvan.
En af de vigtigste funktioner ved "Gurdwara" (sikhernes templer, red.) er at huse det såkaldte "Langar" - fælleskøkken. Fælleskøkkenet er et symbol på lighed og broderskab og har som formål at give mad til alle, både den rige og den fattige, for derved at skabe social lighed mellem alle mennesker. Køkkenet drives af sikher og andre frivillige. Her ses en fejring af den første guru "Guru Nanak Devs" 539. fødselsdag i november 2008, som blev fejret med den såkaldt "langar". Foto: AMIT GUPTA Denmark
Siddende bag sikhernes Hellige Bog udfører en indiske sikh-præst, Baba Mohan Singh, et ritual. Under "Jalau"-ritualet bliver symbolske genstande med stor betydning for sikherne vist frem, hvor den Hellige Bog er den helligste af dem alle. Ritualet udføres inde i det Gyldne Tempel i byen Amritsar til ære for den tiende gurus 343 års jubilæum. Foto: NARINDER NANU Denmark
Kvinder og mænd betragtes som lige for sikhernes Gud "Den Almægtige". Kvinden skal modtage den yderste respekt for sin rolle i familien og samfundet og har samme ret til at udvikle sig spirituelt. De deltager også i religiøse forsamlinger på lige fod med mænd. En indisk sikh-kvinde står under vandet, der bruges til at bade sikh-alteret Baba Artal i byen Amritsar, Indien den 7. juli 2012. Foto: Sanjeev Syal Demotix Denmark
Selvom mange regioner i delstaten Punjab får store mængder regn, forbliver byen Amritsar ofte tørlagt, kun velsignet med enkelte små byger. Efter sigende skulle et bade-ritual bringe regn til området. Dette ritual bliver praktiseret hvert år, hvor tusindvis af sikher deltager i rengøringen af templet.På billedet ses indiske sikher sprøjte vand på templet "Baba Atal Rai" i byen Amritsar i juli 2012 som en del af det symbolske bade-ritual. Foto: RAMINDER PAL SINGH Denmark
Sikh-kvinder og børn er samlet til en sørgeritual uden for Sikhtemplet i Oak Creek, Wisconsin, den 5. august 2012, til minde om de syv sikher, der blev dræbt to dage tidligere.Sikh-kvinderne er for det meste iklædt farverige tørklæder, men i modsætning til Islam er det i følge sikhismen forbudt at gå med slør. Dog betragtes det ligeledes som vanærende at gå med uanstændigt tøj. Foto: JOHN GRESS Denmark
En sikh-præst bærer den "Hellige Bog" under en religiøs procession i "Det Gylne Tempel" i byen Amritsar den 25. november 2004. I forgrunden ses to sikher med deres sværd. Sikherne er principielt opdelt i to typer; de ikke-døbte menige og dem der er døbt efter sikh-traditioner, den såkaldte "Amritdhari". De døbte skal overholde en særlig disciplin, et slags kodeks. De skal blandt andet have et særkende i kraft af fem symboler, de 5 K'er: Kesh (uklippet hår), Kara (stål-armbånd), Kangha (en kam), Kashaira (shorts) samt Kirpan (en daggert). Foto: MUNISH SHARMA
Man vil altid kunne finde et orange flag ved et sikh-tempel. Det symboliserer både frihed og fællesskabet mellem Sikhfolket.Her ses en solnedgang bag "det Gyldne Tempel" i den indiske by Amritsar, hvor de orange flag ses tydeligt. Foto: .