Billedserie

Glimt fra weekendens ortodokse påskefejring

Palæstinensiske mænd fejrede i lørdags påsken i Bethelem på Vestbredden. Dagen, som er døbt "Hellig lørdag", fik tusinder af ortodokse kristne på gaderne for at markere Jesu død og opstandelse. Foto: Anna Ferensowicz/Pacific Press

"Kristus er opstanden – Ja, han er sandelig opstanden," er påskens overskyggende budskab. Se den ortodokse kirke fejre påsken her

I Vesten kender vi den ortodokse kirke under navne som den græsk-ortodokse kirke, den russisk-ortodokse kirke eller den østlige ortodokse kirke, men trods de forskellige navne er den ortodokse kirke en samlet enhed, når det drejer sig om helligdage.

I år faldt den ortodokse påske fra den tredje til den tolvte april.

Den or­to­dok­se kirke fejrer påske på et andet tids­punkt end pro­te­stan­ter og ka­to­lik­ker, og i den or­to­dok­se kirke er på­sken den alt­over­skyg­gen­de kir­ke­li­ge fest.

Al­le­re­de i år 325 blev det be­slut­tet, at på­ske­dag altid skal være en søn­dag og ud­reg­nes til den før­ste søn­dag efter før­ste fuld­må­ne efter for­årsjævn­døgn. Den or­to­dok­se kirke har samme ud­reg­ning, men her føl­ger man den juli­an­ske ka­len­der, hvor for­årsjævn­døgn hele tiden for­sky­des.

Se den ortodokse påske blive markeret verden over nedenfor:

En græsk-ortodoks præst tænder "Den hellige søndags" første lys i Athen. Lyset blev fløjet hele vejen fra Jerusalem, hvor det var med i påskefejringen "Hellig lørdag". Foto: Panayiotis Tzamaros/Pacific Press
Etiopiske præster tager også del i den ortodokse påskefejring i hovedstaden Addis Ababa. Foto: Zachrias Abubeker/AFP
Her ses en russisk-ortodoks familie til påskeliturgi i Kristi Frelser Katedralen i Moskva. Foto: Sergei Savostyanov/TASS
Den russisk-ortokse patriark Kirill af Moskva til påskeliturgi i Kristi Frelser Katedralen i Moskva, hvor hele det officelle Rusland var samlet. Foto: Sergei Savostyanov/TASS
Ukrainske soldater står rør ved et checkpoint, mens en ortodoks præst velsigner bemalede æg og traditionel påskekage. Foto: Irina Gorbasyova/EPA
En biskop ankommer til Beograd i Serbien med "Den hellige ild", som er blevet fløjet hele vejen fra Israel i privatfly. Foto: Oksana Toskic/TASS
I Serbiens hovedstad Beograd deler en ortodoks præst "Den hellige ild". Foto: Oksana Toskic/TASS
Et barn med sin mor: Ortodokse kristne fra Irland tog også del i påskefejringen i en kirke i Dublin. Foto: Artur Widak
En ny generation af egyptisk koptere tager del i den ortodokse påskefejring. Foto: Xinhua/Photoshot