Debat

Hvad skal vi med dette "ikke laden sig gørlige" borgerforslag mod omskæring?

Udover at skabe debat – og det er vel/måske sundt nok – hvad skal vi så egentligt med dette ”ikke laden sig gørlige” borgerforslag, spørger Finn Schwarz, der er tidligere formand for Det Jødiske Samfund i Danmark. Foto: Keld Navntoft/Scanpix Ritzau

Der er nærmest fuldstændig enighed blandt jurister og juridiske institutioner om, at et forbud mod omskærelse af drenge vil være i strid med grundlovens principper om religionsfrihed, mener tidligere formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Finn Schwarz

Som tidligere formand for Det Jødiske Samfund i Danmark og medlem af dette samfund har jeg reflekteret over, at der nu er stillet et borgerforslag om, at omskærelse af drenge skal forbydes.

Næsten lige så længe som jeg har været en del af debatten om denne problemstilling, har jeg været forundret over to ting.

For det første at Sundhedsstyrelsens vurdering fra 2013 negligeres af modstanderne af drengeomskærelse. Det anføres i konklusionen, at ”det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.”

Vore højeste lægefaglige administrative myndighed finder således, at der ikke er lægeligt belæg for et forbud mod omskæring (eller et påbud om, at alle forældre skal lade deres drengebørn omskæres).

For det andet er der - på baggrund af denne lægefaglige vurdering - nærmest fuldstændig enighed blandt jurister og juridiske institutioner, herunder tænketanke, om, at et forbud mod omskærelse af drenge vil være i strid med grundlovens bestemmelse om værnelse af religionsfriheden, således som den danske grundlov skal fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Forhenværende ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen udtrykker det således i en nyligt offentliggjort artikel i tidsskriftet Juristen:

”Medmindre der fremkommer en medicinsk-faglig konsensus om, at omskæring har negative sundhedsmæssige konsekvenser vil (eller bør) en sag for Den Europæiske Menneskeretsdomstol efter min opfattelse falde ud til, at et totalforbud mod mandlig omskærelse ikke er foreneligt med EMRK (den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.) artikel 9.”

Og konklusionen fremkommer efter, at han har gennemgået grundloven, den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen. Dette negligeres også af forslagsstillerne.

Så udover at skabe debat – og det er vel/måske sundt nok – hvad skal vi så egentligt med dette ”ikke laden sig gørlige” borgerforslag?

Finn Schwarz er advokat og tidligere formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.