Buddhisme

Buddhismen bygger på Buddhas - eller Siddharta Gautama (f. ca. 560 f.kr.) - lære. Det er en religion, som især praktiseres i store dele af Asien. Buddha betyder "Den oplyste", og religionen findes i dag i mange varianter. Bliv klogere på buddhismens historie og lære og læs blandt andet om de vigtigste buddhistiske ritualer i dette tema.
Buddhismen er grundlagt af Siddharta Gautama (Buddha), der prædikerede sin lære i årene omkring 600-400 f.v.t. På verdensplan findes der mere end 1 milliard praktiserende buddhister. Iris/Ritzau Scanpix
1. Hvad er buddhisme?

Buddha (f. ca. 560 f.kr.) var grundlægger af religionen buddhisme. Buddhas virkelige fornavn var Siddharta og familienavnet Gautama. Siddharta opdagede, at livet er forbundet med fattigdom, sygdom og død og vandrede ud på Indiens landeveje for at finde frem til sandheden om livet og frelsen. Buddha betyder den oplyste.

Buddhisme skønnes i dag at have omkring 250-300 millioner tilhængere, hvis man ser bort fra Kina - og mere end en milliard, hvis de kinesiske buddhister regnes med. Heraf er der omkring 230.000 buddhister i Europa. Udgangspunktet for den buddhistiske lære er vores egen oplevelse af omverdenen og af os selv.

Religionen er farverig og rummer mange ritualer og fejringer.

Indføring

De 10 vigtigste ting at vide om buddhismen

Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede efter sin oplysning. Men hvad bør man, som minimum, vide om buddhismen? Få styr på de vigtigste ting at vide om den populære asiatiske religion, i denne oversigt over vigtige ting at vide om buddhisme. 

Buddhismens udviklingshistorie

På den ene side er buddhismen universel. Den buddhistiske vej er for alle og ikke kun for udvalgte kaster, klasser eller folkefærd. På den anden side er buddhismen ligesom alle andre religioner farvet af de kulturer, den har slået sig ned i

2. Hvad tror buddhister på?

Som buddhist tror man ikke på en eller flere guder, men på erkendelsen af nirvana som det endelige mål - både i dette liv og som et paradis efter døden. Nirvana betyder ”udslukning”, og ved nirvana udslukker man illusioner om sig selv og verden samt sit begær. Buddhismen bygger således på den lære, som Buddha prædikede efter sin oplysning, da han mente, at alt er lidelse, fordi mennesket tilknytter sig alting og sig selv, hvormed vi ”forblænder” os selv.

Målet er derfor, at opnå indsigt ved at blive frelst fra begær, had og uvidenhed for således at nå til nirvana. En måde at nå denne erkendelse er gennem askese. Askese kan gradbøjes, men betyder afholdenhed fra såvel kropslige udfoldelser som periodisk afholdenhed fra mad og drikke. Nedenfor kan du læse mere om Buddha-legenden, nirvana og askese. 

Indføring

Buddha - en historisk fremstilling

Selv om man ikke ved meget om personen bag navnet, er de fleste enige om, at Buddha var en mand af høj klasse (måske prins) fra det nordøstlige Indien. Her finder du en historisk fremstilling af Buddha-legenden og dermed buddhismen.

Nirvana - en slags paradis efter døden

Hvad er nirvana? Jørn Borup forklarer hvordan buddhister typisk vil beskrive Nirvana som en slags 'paradis' efter døden. Men hvad betyder det?

Askese i buddhismen

Buddha var asket og prædikede afholdenhed for disciplene. Han var dog også pragmatisk og opfordrede til den Gyldne Middelvej for alle, der ville følge hans lære.

3. Hovedretninger inden for buddhisme
Bedste fra arkivet

Buddhismens tre hovedretninger

Kigger man sig rundt i Asien eller hos de få buddhistmunke herhjemme, vil man lægge mærke til, at de ser forskellige ud. Buddhismen er en mangfoldig religion, og dens mange retninger har meget forskellige meninger om, hvad buddhisme egentlig er

Radikal buddhisme

Hvad udenforstående ser som indelukket fundamentalisme, ser de udøvende selv som forsvar for sande værdier og magtstrukturer

4. At være buddhist

Sådan bliver du buddhist

Det er en stor beslutning at skifte religion. Læs om buddhismen og gå til undervisning i et buddhistisk center, anbefaler buddhist Birgitte Kolby Jensen

Hvad indebærer det at være buddhist?

En ung pige er meget optaget af buddhismen og overvejer, hvad det vil betyde, hvis hun selv bliver buddhist. Søren Korshøj Laursensvarer på buddhisterne ritualer, dagligdag, muligheder og begrænsninger.

5. Dalai Lama

Hvem er Dalai Lama?

Verdens mest kendte buddhist er kendt som Dalai Lama. Lhamo Thondup, senere kaldet Tenzin Gyatso, blev født i 1935 af en fattig bondefamilie i Østtibet.

6. Buddhisme verden rundt

Buddhistiske trossamfund i Danmark

I Danmark findes der 11 buddhistiske trossamfund med i alt 7.200 medlemmer. Antallet af trossamfund er per 1. januar 2011 næsten tre gange så stort som for ti år siden, mens medlemstallet er steget med 60 procent i samme periode

Buddhisme i Danmark og vesten

Buddhismen har et "godt navn" i Danmark og Vesten. Vi kender den som en spirituel vej med en vis intellektuel ballast, der passer til det moderne individ

I Japan går shinto og buddhisme hånd i hånd

I Japan er religion mere en rituel praksis end en tro, og måske derfor går den oprindelige shinto-religion hånd i hånd med buddhismen på en måde, som virker overraskende på de fleste danskere, fortæller ekspert i japansk religion

Buddhisme i Asien

Buddhismen blev født i Indien. Den er mest kendt i Asien, men den er i dag også en verdensreligion. Buddhismens mission startede allerede i Shakyamuni Buddhas tid, tog til efter hans død og fik fart på de næste århundreder.

7. Buddhismens ritualer og overbevisninger
Klassiker

Ritualer i buddhismen

Kender du buddhismens vigtigste ritualer og højtider? Indenfor buddhismen har man både daglige og periodiske ritualer, man som buddhist kan praktisere for at komme tættere på oplysningen. Få en indføring i buddhismens vigtigste ritualer og højtider

Indføring

Hellige skrifter i buddhismen

For buddhister er der ikke én skriftlig åbenbaret sandhed eller nedskrevne kendsgerninger om guddommes indgriben i historien. Der er ingen overensstemmende aftaler om ufejlbarlige dogmer eller hellige køer

Dødsforestillinger i buddhismen

Døden besøger os 16 gange hvert øjeblik, hedder et buddhistisk udsagn. Vi forgår hele tiden, og hvert øjeblik kan blive vores sidste åndedræt. Men hvordan skal man egentlig forstå disse dødsforestillinger i buddhismen?

Ny serie: Bryllupper

Sådan fejrer buddhister bryllup

I buddhismen er der ikke et officielt religiøst bryllupsritual, idet et bryllup ikke bliver betraget som religiøst, men derimod som et verdslig og privat anliggende. I buddhismen har De Tre Juveler og ofringer til Buddha en særlig rolle, når to ægtefolk siger ja til hinanden

8. Etik i buddhismen

Anvendt etik i buddhismen

Buddhister er lige så forskellige som kristne, eller ateister. Munkene har deres strenge forskrifter, mens lægfolk er mere frit stillede. Men hvilke etiske retningslinjer lever buddhister efter?

Ondskab ifølge buddhismen

Ifølge Buddhalegenden hedder ondskaben Mara, og er fristeren der selv engang var en guddom. Læs mere om ondskab ifølge buddhismen her

Kvindesynet i buddhismen

I Vestens buddhisme har kvinders rolle sjældent været anfægtet som værende på lige fod med mændenes. Det har endda været et argument for mange kvinder, at buddhismen netop har været en vej specielt egnet for dem, da den i sin essens ikke blot er åben for alle, men at den lægger vægt på mange spirituelle idealer og praksisser, som er typisk feminine

"Næstekærlighed" i buddhismen

Næstekærlighed er naturligvis et kristent begreb, der ikke direkte kan overføres til andre religioner. Men er der tale om begreber som næstekærlighed i buddhismen?

9. Buddhistiske symboler
Indføring

Symboler i buddhismen

Har du styr på de buddhistiske symboler? Buddhismen er en religion, hvor symboler såsom lotusblomsten, hjulet og buddhafigurer betyder meget for selvopfattelsen.

Lotusblomsten og sindets renhed

Hvad er de vigtigste symboler inden for buddhismen? Blandt andet lotusblomsten er, i buddhismen, et symbol for sindets renhed. Læs resten af Meretes svar her

10. Buddhisters beretninger

Efter en periode med stress, gav buddhismen Linda Clod Præstholm en grundlæggende tillid til, at hun var mere end de ydre faktorer, hun normalt målte sig på. For Anders Riisgaard Rasmussen, der altid søger fakta og beviser, og derfor har svært ved at tro, giver buddhismen mening som erfaringsreligion.  

Hvorfor blev du buddhist? Hvilke udfordringer møder du? Hvad giver det dig at være buddhist? Dette er bare nogle af de spørgsmål, der bliver svaret på, i de personlige beretninger du finder nedenfor. 

Synspunkt

Buddhist: Jeg gjorde sorgens smerte til mit brændstof

Jeg kunne ikke andet end at overgive mig til tingenes tilstand. Det var en aktiv opgivelse, blandet med total udmattelse. En tilstand, der kom tæt på total frygtløshed. Meget rent og uden filter, skriver buddhist og underviser Linda Clod Præstholm

Brev fra en konvertit

Kære venner: Derfor valgte jeg at blive buddhist

Jeg tror ikke, jeg dur til at tro - jeg skal have fakta og beviser. Derfor endte jeg med at følge en erfaringsreligion som buddhismen, skriver lærer og buddhist Anders Riisgaard Rasmussen

Buddhisme giver psykologien dybde

Psykolog Maria Damsholt er praktiserende buddhist. Hun finder en ro og dybde i buddhismen, som hun kan tage med i sin psykoterapeutiske praksis

Buddhist i Danmark: Meditation er min største udfordring

Hvordan oplever jeg min religions rammer? Ja, de eneste egentlige rammer, jeg som praktiserende buddhist har i min hverdag, er, at jeg forsøger at få mediteret hver dag. Meditation er befriende, men kan også være besværligt, fortæller buddhist Linda Clod Præstholm om at dyrke sin religion i hverdagen

11. Spørgsmål og svar
Spørg

Hvad har buddhisme og kristendom tilfælles?

Der er mange buddhismer og kristendommer, og derfor er der ikke et entydigt svar på spørgsmålet, skriver religionshistoriker Tim Jensen i dette svar

Spørg

Hvordan opnår man nirvana?

Nirvana er ikke et sted eller en verden, men en sindsstilstand, svarer buddhist Anders Riisgaard Rasmussen

Spørg

Hvordan opfattes guder i buddhismen?

Hvordan forstår buddhister begrebet guder? Er det bedst at være skabt som gud eller menneske? Hvilke ligheder har Buddha med en gud, spørger en læser. Buddhist Linda Clod Præstholm svarer

Buddhismen og verdens oprindelse

Buddhismen giver som sådan ikke en forklaring på verdens oprindelse. Her støtter man sig op ad videnskaben, og mener i øvrigt at der har været mange universer, skriver Merete Boe Nielsen

12. Billeder
13. Seneste artikler
Interview

Meditationsapps er populære. Men har de glemt buddhismen?

Apps og kurser i buddhistisk meditation har vundet indpas i den vestlige verden de senere år. Men hvad sker der, når en oprindeligt buddhistisk praksis bliver taget ud af sin religiøse kontekst?

Billedserie

Se billederne: Et år med corona i verdens religioner

I et år har mennesker verden over levet i coronavirussens skygge. Nedlukning, isolation og hjemmearbejde er blevet hverdag. Også trossamfund har måttet tilpasse sig situationen.

Hvad googler danskerne om religion og tro?

Religion.dk og kristendom.dk har undersøgt, hvad danskerne googler om religion og tro. Vi besvarer de mest stillede spørgsmål - se oversigten her

Indføring

Sådan forholder religionerne sig til køn

Er kønnene lige, og kan man tale om forskellige roller i forhold til køn? Optager kønsspørgsmål en stor plads i religionerne, eller er det egentlig underordnet, hvilket køn, man er?

Indføring

Håbets betydning i forskellige religioner

Den Danske Ordbog definerer håb som optimisme, fortrøstning og tiltro med hensyn til fremtiden, men i de fem store verdensreligioner har håbets betydning flere nuancer

Indføring

Kærlighedens begreber: En forklaring af de 5 største religioners kærlighedsforståelser

Kærlighed kan være en svær størrelse at have med at gøre. Den er på flere måder uhåndgribelig og det afstedkommer sommetider følelser, der synes umulige at beskrive med ord. Det har dog ikke afholdt mennesker fra at forsøge at udtrykke de refleksioner, der opstår, når kærlighed til Gud(er), eller mennesker imellem, vokser

Indføring

Fem ligheder mellem hinduisme og buddhisme

Selvom hinduismen og buddhismen er forskellige på afgørende punkter, så har de to verdensreligioner også en del fællestræk - herunder fælles begreber, ritualer og symbolik

Hvad kan buddhismen lære os om ro?

Hvordan tackler man hverdagens stress og jag? Hvordan finder man ro? De fleste mennesker tager på ferie eller tilbringer en weekend på sofaen. Men i en buddhistisk forståelse er ro ikke noget, man nødvendigvis finder i sommerhuset eller på sofaen – det er snarere en måde at forholde sig til sindet på, fortæller cand.mag. i filosofi Vincent Ringgaard Christoffersen

Se flere