Ondskab

10 citater om ondskab

Mahatma Gandhi har sagt, at modstand mod det onde er en hellig pligt. Foto: Arkivfoto.

Læs 10 kloge bud på hvad er ondskab er, og hvor den kommer fra

1. "Der er kun ét gode, viden, og ét onde, uvidenhed."
Sokrates (græsk filosof, ca. 470-399 f. Kr.)

2. "Den, der passivt accepterer ondskab, er lige så involveret i den som gerningsmanden. Den, der accepterer ondskaben uden at protestere imod den, samarbejder i virkeligheden med den."
Martin Luther King (amerikansk baptistpræst og borgerrettighedsforkæmper, 1929-68)

3. "Alt hvad vi er, er et resultat af, hvad vi har tænkt. Hvis en mand taler eller handler med ondt i tankerne, vil smerte følge ham. Hvis en mand taler eller handler med en ren tanke, vil lykke følge ham; som en skygge, der aldrig forlader ham."
Buddha (563-483 f. Kr.)

4. "Modstand mod det onde er en hellig pligt."
Mahatma Gandhi (indisk filosof og politiker, 1869-1948)

5. "Nu kender jeg ondskaben i al dens kraft. Den får grimhed til at synes smuk, og godhed til at synes grim og svag."
August Strindberg i Dødedansen (svensk dramatiker, 1849-1912)

6. "Den største ondskab flyder fra os selv."
Jean-Jacques Rousseau (fransk oplysningstids-filosof, 1712-78)

7. "Den lille mand tror, at en lille god gerning ikke er til nogen gavn, og derfor gør han den ikke; og han tror at en lille ond handling ikke gør nogen fortræd, og han afholder sig derfor ikke fra at udføre den. Derfor bliver hans ondskab så stor, at den ikke kan skjules, og hans skyld så stor, at den ikke kan undskyldes."
Kong Fuzi/Confusius (kinesisk filosof og grundlægger af kongfuzianismen, 551-479 f. Kr.)

8. "Gode gerninger fjerner onde gerninger."
Muhammed i Koranen 11, 114

9. "Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt. For ethvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke figner af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med."
Jesus iLukasevangeliet 6, 43-45

10. "Mennesker gør aldrig onde gerninger så glad og gerne, som når de gør dem ud fra en religiøs overbevisning."
Blaise Pascal (fransk videnskabsmand og kristen filosof, 1623-62)