Debat om minikonfirmander

At anfægte dåb er at anfægte forældremyndigheden

Et barn kan ikke døbes, med mindre forældremyndigheden aldeles tydeligt anmoder herom. Det er denne ret, Anders Stjernholm anfægter, samtidig med at han påberåber sig, at han respekterer forældres ret til at opdrage deres egne børn, skriver tidligere biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas. Foto: Scanpix

Fra Søren Lodberg Hvas til Anders Stjernholm:

Anders Stjernholm - talsmand for det ateistiske trossamfund - kommer i sit indlæg "At gå efter spædbørn gør ikke kirkens sag bedre" 14. januar 2015 på ny med et angreb på Den danske Folkekirke.

Jeg afstår fra at kommentere hans synspunkter, da jeg tidligere endegyldigt har besvaret dem. Jeg vil derfor blot yderligere præcisere:

Vi lever i et demokratisk samfund, hvis grundlag er ytringsfrihed, religionsfrihed og frihed til at forsamle sig. Folkekirkens status er fastsat i Grundlovens § 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Det må Anders Stjernholm finde sig i, ligesom han har sin grundlovssikrede ret til at rase herover. Men det må gerne ske på et kvalificeret grundlag.

Hvad dåb angår, er det alene indehavere af forældremyndigheden, der kan beslutte, om et barn skal døbes. Hvis forældrene - eller den ene af dem er medlem af Folkekirken- har de ret til at få deres barn døbt, såfremt de er enige.

Et barn kan ikke døbes, med mindre forældremyndigheden aldeles tydeligt anmoder herom. Det er denne ret, Anders Stjernholm anfægter, samtidig med at han påberåber sig, at han respekterer forældres ret til at opdrage deres egne børn! Han siger ét og hævder det modsatte.

Jeg har med glæde og lidenskab arbejdet gennem 40 år i Folkekirken, som jeg holder meget af og vil kæmpe for, så længe jeg lever.

Jeg har døbt mange børn og aldrig nogensinde uden forældrenes samtykke. Samtalerne med forældre - forinden dåb af deres barn - hører til blandt mit livs bedste oplevelser.

Søren Lodberg Hvas er cand.theol. og ph.d. i pædagogik