Forsker: Religion svækker kulturel integration

Undersøgelse blandt vietnamesere i Danmark viser, at religiøs praksis mindsker tilflytteres kulturelle integration i Danmark. Til gengæld forhindrer multietnicitet og religion ikke i sig selv god integration, siger religionsforsker Jørn Borup. Her er det katolikker til julegudstjeneste i Hanoi den 24. december, 2011. Foto: KHAM Denmark

Undersøgelse blandt vietnamesere i Danmark viser, at religiøs praksis mindsker tilflytteres kulturelle integration i Danmark. Til gengæld forhindrer multietnicitet og religion ikke i sig selv god integration, siger religionsforsker

Tilflyttede vietnamesiske katolikker gifter sig sjældent med danskere, og deres omgangskreds består for det meste af andre vietnamesere. Til sammenligning bliver buddhister fra Vietnam hurtigere kulturelt integreret i det danske samfund. Det er resultatet af en undersøgelse, som lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet Jørn Borup har lavet blandt 250 af landets knap 14.000 vietnamesere.

Jørn Borup forventede egentlig, at kristne vietnamesere ville have nemmere ved at blive integreret på grund af det fælles religionsgrundlag med størstedelen af danskerne. Men det forholder sig altså modsat, viser Borups egen undersøgelse, der også støtter sig op ad data om opfattelsen af demokrati og ligestilling blandt 500 vietnamesere fra et tidligere studium foretaget af Integrationsministeriet.

LÆS OGSÅ: Danmark får flere katolikker

De meget religiøse er mere orienteret mod vietnamesisk etnicitet og kultur end de mindre religiøse. Da katolikkerne generelt er meget mere religiøse end buddhisterne, er der færre katolikker, der målt med etnicitet og kulturel orientering er integrerede, siger Jørn Borup og fortsætter:

Katolicismen i Vietnam har nogle mere markante dogmer og leveregler end buddhismen har. Indvandrede katolikker fra Vietnam vil desuden gerne have, at deres børn opdrages religiøst, og de praktiserer deres tro i langt højere grad end buddhisterne. Det kan være en årsag til, at de kulturelt er mere rettet mod deres hjemland end mod Danmark.

Men religion er ikke en særlig beskrivende faktor i forhold til vietnameseres integration, mener Son N. Bui, der er organisationskonsulent i Danmarks Unge Katolikker og født i Vietnam.

Man kan faktisk vende den om og sige, at aktivt udøvende katolikker er stærkere rustet til at indgå i andre nationale sammenhænge, fordi den katolske højmesse er meget multietnisk, siger Son Bui.

Ved den katolske højmesse mødes katolikker på tværs af nationalitet, fortæller Son Bui og forklarer, at selvom der findes mange nationale messer for vietnamesiske, spanske, polske og engelsksprogede grupper, er de sekundære i forhold til den ugentlige højmesse, som foregår på dansk.

Desuden er min erfaring, fortæller Son Bui, at både aktive og ikke aktive katolikker kan være velintegreret i det danske samfund. Religion er derfor ikke nødvendigvis det bedste parameter at måle integration på.

Jørn Borups undersøgelse peger på, at religionen har mindre betydning for indvandrernes efterkommere. Forskellene udlignes over tid, og på sigt spiller det lige så stor en rolle, hvor man er født.

De, der er født og opvokset i Vietnam er, både blandt buddhister og katolikker, meget mere religiøse og kulturelt orienteret mod Vietnam. De, der er født og opvokset i Danmark er mindre religiøse og mere orienteret mod dansk kultur, og - ikke overraskende - mere integreret, siger Borup.

Som en samlet gruppe har vietnamesiske indvandrere sjældent skabt negative overskrifter i de danske medier. De uddanner sig, forsørger sig selv og dukker ikke op i kriminalstatistikkerne.

Overordnet set er de blandt de mest veltilpassede flygtninge i det danske samfund og ud fra et socioøkonomisk perspektiv yderst godt integreret, fortæller Jørn Borup og fortsætter:

STORT TEMA: Buddhisme

STORT TEMA: Den katolske kirke

Selvom vietnameserne orienterer sig meget mod egen etnicitet, er de på mange måder i overensstemmelse med danske værdier. Faktisk kan man sige, at undersøgelsen også viser, at positiv social og økonomisk integration er mulig på trods af manglende kulturel tilpasning, og at multietnicitet og religion ikke i sig selv forhindrer god integration.