"Med Jesusbønnen bliver rødt lys ikke spildtid"

"Alt bliver forkert, når forbindelsen mellem mysteriet og 'mystikken' forsvinder, og den mystiske erfaring begynder at leve sit eget liv. Det ser vi i dag, hvor det i mange selv kristent inspirerede meditationscentre er selve oplevelserne, som synes at udgøre det væsentlige", skriver forfatter og retræteleder Grethe Livbjerg. Foto: Peter Kristensen.

Hovedsagen i den kristne mystik er den dybe erfaring af Jesus Kristus, skriver katolsk forfatter og redaktør Grethe Livbjerg

Hvad er mystik for dig?

"Den kristne mystik er et kærlighedseventyr: Guds søgen efter sit elskede menneske møder min dybeste længsel, der strækker sig mod Ham. For mig er mystik Jesus, Han er centrum i mit liv. Han er det store nærvær, som jeg lever i."

"Ordet 'mystik' findes ikke i Bibelen. 'Mysterium' derimod er, især i Det Nye Testamente, et centralt begreb. Til dansk er det oversat med 'hemmelighed', et ord der kan give forkerte associationer. Guds hemmelighed mysterium er Kristus (Kol. 2, 2 ). Og evangeliet om Ham skal ikke holdes skjult, men forkyndes. 'Mysterium' betegner, at her er noget, som ikke er tilgængeligt for vores forstand, men kalder på vores tro og tilbedelse. Mystikkens dybe indhold er, at Gud blev menneske for, at vi skal få del i guddommelig natur (2. Pet. 2)."

Hvordan tænker du om din trospraksis - er den en vej til at få en mystisk erfaring?

"Det er først ret sent, især i 1500-tallet, at ordene 'mystik' og 'mystisk' begynder at blive anvendt for at betegne selve den subjektive erfaring. Der sker således en forskydning fra det objektive til det subjektive. Til en vis grad berettiget. Mysteriet er én gang for alle åbenbaret i Kristus. Dog må det åbenbares på ny for hvert enkelt menneske, hvilket er Helligåndens værk. Uden Helligånden ingen kristen mystik.
For enhver findes der et 'før' og et 'efter'. Denne personlige åbenbaring slutter aldrig. Hele livet - ja hele evigheden - går med at udforske, 'hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse' (Ef. 3, 18-19)."

"Men alt bliver forkert, når forbindelsen mellem mysteriet og 'mystikken' forsvinder, og den mystiske erfaring begynder at leve sit eget liv. Det ser vi i dag, hvor det i mange selv kristent inspirerede meditationscentre er selve oplevelserne, som synes at udgøre det væsentlige."

LÆS OGSÅ: Kristne ritualer

"Man vil opleve for oplevelsens, ikke for indholdets skyld. Hvor anderledes er det hos Paulus! Han tragter efter 'at kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham' (Fil. 3, 10). Kristen mystik er at trænge ind i og blive et med den kristne objektivitet. Det objektive mysterium har altid fortrin frem for den subjektive oplevelse."

"I sakramenterne som man i Oldkirken kaldte 'mysterierne' - får vi del i Kristusmysteriet: I dåben hvor vi indpodes i Ham; i nadveren, hvor Han konkret forener sig med os ved at give os sit eget legeme og blod; i Guds Ord - skriftens sakramente. I salvelse med håndspålæggelse, hvor vi modtager Helligånden."

"I kirkens mystiske tradition står 'lectio divina' centralt. Den langsomme, gentagende læsning af bibelske tekster. Augustin brugte udtrykket at tygge drøv på ordet. Skriften giver os næring. Jeg læser ikke for at have læst, for at vide mere, men for at møde Jesus, som jo sagde: 'Skrifterne taler om mig' Den opmærksomme lytten til Jesu stemme i evangelierne er centrum i al kristen spiritualitet."

"I klostrene bestod bibelmeditationen ikke bare i at læse, men også i at afskrive de bibelske tekster. Vi kan takke disse munke for, at de i deres skriftlige meditation har bragt Bibelen ned gennem århundreder til os. I kristen mystik står Kristus i centrum. Målet er, at 'ikke længere jeg lever, men Kristus i mig' (Gal. 2, 20). Dette er målet for min trospraksis."

Bruger du eller tiltrækkes du af andre religioners spirituelle praksis? Er der grænser for, hvad du kan bruge fra andre religioners trospraksis? Kan der være problemer i at blande forskellige traditioner?

"Ovenstående er for mig det kriterium, som jeg bedømmer andre traditioners trospraksis ud fra. Dette modsiger ikke, at disse også kan rumme glimt af sandhed. I 1970'erne var jeg ret optaget af zen-meditation. Jeg rejste til kurser i Tyskland hos den store mester Dürckheim og til Meditationsgården på Berget i Sverige, hvor man dengang dyrkede zen. Men på et kursus i Sigtuna i Sverige viste Gud mig tydeligt, at dette ikke er min vej."

LÆS OGSÅ: Præst: Meditation er helende for krop og sjæl

"Vi har i vores kristne tradition midler, som kan føre os ind i et tættere forhold til Kristus: blandt andet den gentagende bøn, der ikke må forveksles med et mantra. Jesusbønnen er den mest udbredte: 'Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig'. I første del bekender jeg, at Jesus er min Herre. I anden del mit behov for frelse. Denne bøn kan bedes overalt, kan blive en livsstil. Med den bliver ventetider for rødt lys, i venteværelset ikke spildtid, men bønstid, der bringer mig nærmere Jesus."

"Hvad med mirakler og andet, man i daglig tale kalder mystik? Jo, dette ekstraordinære kunne der skrives mange sider om, men det må altid være bivirkninger. Hovedsagen er den dybe erfaring af Jesus Kristus."

Grethe Livbjerg er katolsk forfatter og redaktør af det økumeniske tidsskrift Levende Vand.