Imam: Islam er kommet for at blive

"Jeg kan glæde folkekirken med, at nu kommer der ro på. Og hvis nogle mener, at noget er gået over gevind og skaber bøvl frem for løsninger, er de velkomne til at kontakte mig, så må vi se, om det kan gøres nemmere, " siger kirkeminister Per Stig Møller (K), der forklarer, at "den konservative opfattelse generelt er, at man ikke lovgiver, når 50 procent af folkekirken er for, og 50 procent er imod". Foto: Arkiv

Koranen er fuld af smukke citater, der er tankevækkende og kan få mennesker til at stoppe op og tænke over deres liv, mener imam Kassem Rachid

Jeg er blevet bedt om at præsentere min religion ud fra de helligtekster, jeg synes, karakteriserer islam allerbedst. Jeg har valgt følgende tekster, som jeg derefter vil uddybe:

1 2. del, sura 2. vers 178:
Fromhed består ikke i, at I vender jeres ansigt mod øst eller vest, men (sandt) retfærdig er den, der tror på Allah og den yderste dag og englene og Bogen og profeterne og som af kærlighed til Ham giver af sin ejendom til slægtningene og forældreløse og de fattige og den vejfarende og de bedende og til (løskøbelse af) de fangne og som holder bøn og betaler Zakat og (ligeledes) de der opfylder deres løfte, når de har afgivet det, og de, deres udholdende i trængsler og nød og i krigstid. Sådanne er de, der er sande (troende) og sådanne er de (virkeligt) retfærdige.

2 - 24. del, sura 39 vers 69, 70, 76:
Og der skal blæses i basunen, og alle i himlene og på jorden - undtaget dem, Allah vil - skal blive afmægtige. Derpå skal der blæses i den en anden gang, og så vil de stå oprejst og se til. Og du vil se englene omringe tronen, lovsyngende deres Herres ære. Der vil blive truffet afgørelse mellem dem med rette, og det skal siges: al pris tilhører Allah, alverdens Herre.

3 - 6. del, sura 5 vers 83:
Og du vil visselig finde, at de som siger: Vi er kristne! Er de troende nærmest i kærlighed. Sådan er det, fordi der blandt dem er præster og munke, og fordi de ikke er hovmodige.

4 14. del, sura 16 vers 126
Kald til din Herres vej med visdom og god formaning, og strides med dem på bedste måde , thi din Herre ved bedst, hvem der er faret vild fra hans vej, og Han kender bedst de retledte.

LÆS OGSÅ:
religion.dk's tema om islam Koranen er relevant
Grunden til, at jeg har valgt de ovenstående citater, er, at jeg synes, at det er de smukkeste og mest meningsfulde, som findes i Koranen. De er tankevækkende.

De kan få ethvert menneske til at vågne op og tænke på sig selv og sit liv. Jeg mener også, at de er relevante for vores virkelige liv, og de er noget, som vi kan lære meget af.

Den troende skal være aktiv
Det første citat betragtes som ét af de allervigtigste citater i hele Koranen, fordi det samler alle fem søjler, og er en grundlæggende regel i islam. Det er et meget mægtigt citat, fordi det indeholder 16 baser: tro på Allah, hans navne og hans egenskaber, oprejsningen af gravene, genopstandelsen, vægten, stien, bassinet, forbøn, paradis og helvede, englene, hellige bøger, profeterne, almisse, bøn, at holde løfter og tålmodighed.

LÆS OGSÅ:Ritualer i islam

Det forklarer tydeligt, at troen ikke er at vende sig mod vest som jøde eller øst som kristen, men at tro på de 16 baser. Det er et bevis for at tro på hellige bøger og alle profeterne. Det fortæller, at et troende menneske er meget aktivt i forhold til samfundet og er med til at gøre gode gerninger for andre. Det vil sige at være social og omgås mennesker og ikke isolere sig. Det giver et godt billede af de troendes moral og etik.

LÆS OGSÅ: Koranen og andre helige skrifter

Vi skal se sandheden
Det andet citat giver den smukkeste udsigt til det næste liv, som vi kan forestille os i den usynlige verden, som vi alle sammen drømmer om og rigtig gerne vil vide meget mere om. Dette citat beskriver med fantastiske udtryk et billede af det næste liv.

Hvis du kan forestille dig at have en kikkert, som kan se tingene tættere og tydeligere: Det fortæller os, hvordan vores liv vil ende, og hvordan vi bliver genoplivet, og hvordan vi kommer op af gravene med støv på vores krop.

Den anden scene efter vi er kommet til os selv: Vi åbner vores øjne, vi ser, at jorden stråler med Guds lys, og vi modtager vores bog. Bagefter ser vi alle profeterne fra Adam til Mohammad, som vi har ønsket at se en dag, den dag uretfærdigheden er forsvundet, og man ser sandheden med egne øjne.

LÆS OGSÅ: Hvem er Muhammed?

Lige efter ser vi englenes renhed og klarhed omringe Guds trone, mens de lovpriser Gud. Jeg kan ikke forestille mig, hvor smuk, herlig og hellig denne scene er, og det eneste, man kan gøre, er vel at bøje sig for Gud, være ydmyg og have ærefrygt.

Det tredje citat bekræfter det kærlige forhold mellem en troende muslim og en troende kristen, som det også bliver nævnt - de præster og munke, som tror på et åbenbart sendebud, når Gud fortæller os, at deres øjne strømmer med tårer, fordi deres hjerter er fyldt med tro.

LÆS OGSÅ: De ti vigtigste ting at vide om Koranen

Vi skal udtrykke os med visdom
Det sidste citat er meget relevant for vores virkelige liv. Det fortæller om, hvordan en troende muslim missionerer til islam. Desværre er der mange muslimer, som mangler viden om deres tro eller egentlig ikke rigtig forstår islam.

Islam er kommet for at blive indtil dommedag, og den passer til hver tid og sted. Dette citat bekræfter, hvilke måder muslimer skal bruge, når de missionerer til islam. Nemlig med visdom, god formaning og at bruge den bedste måde, når man diskuterer. Og det gør man kun, hvis man respekterer andre og lytter til dem.

Ud fra citatet er alt andet, som er det modsatte af disse værdier og etik, fuldstændig nægtet ifølge Guds ord.

Kassem Rachid er imam, tolk og panelist på religion.dk