Debat

Analyse

Er Ungarns kristne enige med Orbán?

Stigningen i populistisk politik sætter europæiske kirker i et dilemma: Selv om de sympatiserer med traditionelle værdier, skal de så tale mod farerne ved en totalitær politik, som adskiller befolkningsgrupper og dæmoniserer minoriteter?

Debat

Vi søger aflad på sociale medier

Vi er trådt ind i et år, hvor der om noget bliver fokus på ændret adfærd i klimaets favør. Men hvor dybt stikker vores vilje til forandring og ændret adfærd egentlig? Mener vi det alvorligt, eller er det mest noget, vi snakker om og deler på de sociale medier? spørger museumsdirektør og forfatter Jane Sandberg

Jubilæum: Religion.dk 20 år

Voxpop: Derfor deltager debattørerne i religionsdebatten

Religion.dk har et fast korps af debattører, som bidrager med skarpe synspunkter og kritiske kommentarer til religionsdebatten. Vi har stillet dem tre spørgsmål om, hvorfor det er relevant at deltage i debatten – og hvad de selv bidrager med

Jubilæum: Religion.dk 20 år

Digital teknologi forandrer religionernes verden - også i Danmark

Internettet har i begyndelsen af det 21. århundrede bidraget med en demokratiserende kraft, hvis effekt vi endnu ikke har set de fulde konsekvenser af, skriver museumsdirektør, ph.d. Morten Thomsen Højsgaard i denne kommentar i anledning af, at portalen religion.dk har været online i 20 år

Analyse

Indien i dag: Fra blød til hård nationalisme?

Indien er i øjeblikket præget af voldsomme protester mod en ny lov om statsborgerskab. Den nye lov tilgodeser flygtninge med visse religiøse tilhørsforhold over andre, og det anses som diskrimination - især overfor muslimer

Kronik

Vejen til det gode liv er ikke kun brolagt med forsagelser

Efter juletidens udskejelser er januar måned for mange ensbetydende med en mere eller mindre asketisk livsstil uden alkohol, sukker og kød. Men i stedet for bruge januar på fravalg og bekymringer om kropsidealer, burde man i stedet søge det gode liv i samværet med andre mennesker, mener museumsdirektør og forfatter Jane Sandberg

Årets 10 mest læste debatartikler

2019 har været et år fyldt med spændende begivenheder, der er blevet diskuteret, analyseret og debatteret i stor udstrækning. Her får du et overblik over årets mest læste debatindlæg på religion.dk

Debat

Svend Løbner: Hinduisme og islam peger frem og tilbage på juleevangeliet

Religionernes helligskrifter peger hen på Jesus. Det er den historiske virkelighed, hinduskrifter i lighed med Det Gamle Testamente profeterer om. Og det er den virkelighed, muslimernes hellige bog refererer tilbage til, mener forfatter og journalist Svend Løbner

Analyse

Professor: Fordomme mod jøder er relativt udbredte

Der findes et stort kulturelt og historisk reservoir af antisemitiske fordomme, som er udviklet gennem hundredvis af år, som får os til at associere jøder med problemer i samfundet og i verden, vurderer professor Jakob Egholm Feldt

Analyse

Hvem vil ikke have jøder som naboer?

Den typiske antijødiske person i Danmark i dag er en mand, der stemmer på et parti i blå blok. Han har ingen, kort uddannelse eller en erhvervsuddannelse og bor typisk i landområder, landsbyer, mindre byer eller mellemstore byer i Danmark, forklarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Kommentar

Holger Bech Nielsens ”teori om alt” kan ikke forklare Gud

Fysikeren Holger Bech Nielsen mener, at Gud har en plads i fysikken. Gud indgår i hans såkaldte "teori om alt" og bliver udtrykt i formelen ”S (1) [historie] MINIMAL”. Men giver det overhovedet mening at sætte Gud på formel? Det mener teolog Jakob Wolf ikke

Indsigt

Julen er under angreb, eller er den?

Det er ikke nyt, at julen bliver forstået som værende under angreb eller noget, der i særlig grad skal værnes om. Igennem det 19. og 20. århundrede har det været et tilbagevendende tema, at julen skulle være truet, påpeger postdoc Niels Valdemar Vinding

Analyse

Nutidens konflikter i Mellemøsten har rod i fortiden

For at forstå dagens reelle udfordringer i Mellemøsten må vi forstå, hvordan mange af de konkrete udfordringer vokser frem i forbindelse med forandringer i det osmanniske imperiums måde at kategorisere dets undersåtter på, skriver ph.d. Andreas Bandak

Debat

Jøde: Jeg er ikke forbavset over hærværket

Hærværkets sammenfald med Krystalnatten påvirkede mig mere end selve handlingen. Det var altså ikke bare drengestreger, men tilsyneladende en planlagt aktion knyttet til en dag, som i al sin grusomhed viste det nazistiske regime, skriver tidligere overrabbiner Bent Lexner

Indføring

Japans kejser mødes i disse dage med solgudinden

I disse dage finder den sidste del af den japanske kejserindsættelsescermoni sted i Tokyo. Den bygger på japansk mytologi og tradition med, at kejseren er guddommelig, forklarer professor og missionær Christian M. Hermansen

Analyse

Dalai Lama: Tiden med lærdes genfødsler er ovre

Dalai Lama foreslår, at systemet med tibetanske buddhistiske lærdes genfødsler forlades. Hvis det sker, får det store konsekvenser for tibetansk buddhisme, vurderer ph.d. Jesper Østergaard

Analyse

”At se døde kan være udtryk for traumer”

Langt de fleste steder i verden bliver det at se døde ånder opfattet som en effekt af et brud på en kosmologisk eller moralsk orden, men det er ved at ændre sig, vurderer ph.d. Lars Hedegaard Williams 

Analyse

Teolog: Vi underminerer demokratiet, hvis vi sender alle muslimer ud af landet

28 procent af danskerne vil sende muslimske indvandrere ud af landet. Men en sådan handling ville underminere den enkeltes tros- og religionsfrihed og dermed det danske samfund, som bygger på disse værdier, vurderer ph.d. og teolog Jonas Adelin Jørgensen

Kronik

Fravalg er en ny social markør og vor tids askese

Når klimaaktivisten Greta Thunberg fravælger flyrejser, kød og skolegang er det en afspejling af en tid, hvor vi i højere grad deler vores fravalg end vores tilvalg med omverdenen, mener museumsdirektør og forfatter Jane Sandberg

Analyse

Professor: Det er vanskeligt at forsone jøder i Israel

Der er ikke kun brug for forsoning mellem israelere og palæstinensere i Israel, men også mellem forskellige jødiske grupperinger i landet. Det bliver tydeligt i serien "Our Boys", hvor loyaliteten mod sine egne kommer før retfærdigheden, vurderer professor Jakob Egholm Feldt

Til dussehra fejrer hinduer det godes sejr over det onde

I morgen fejrer hinduer dussehra, som afslutter festen for de ni gudinder. Det gør man ved at bringe ofre for guderne på husalteret, så det gode vinder over det onde og så vi kan sejre over vores eget sind, som skal kontrolleres, skriver hindu Pirapaharan Navaratnam

Analyse

Skal folkeskole og religion adskilles?

Det har ført til debat, at en skoleklasse ved et besøg i den lokale moske blev bedt om at tildække sig. Diskussionen er et udtryk for, at debatten om adskillelse af kirke og stat også spiller en rolle i folkeskolen, påpeger lektor Sune Lægaard 

Analyse

Er selvudvikling det moderne svar på Guds død?

Der er en åbenlys forbindelse mellem selvudvikling og Nietzsches idé om selvovervindelse, som i høj grad er slået igennem, vurderer cand.mag. i filosofi Bjørn Fred Jensen

Se flere