Debat
Debat

Hvor er religionen og spiritualiteten blevet af i hverdagen?

Vores tids dyrkelse af egoet afskærer os muligheden for dyrkelse af spiritualitet og inderlighed, og hermed erstatter man disse med verdslige, materielle og rent fysiske behov, mener lærer og muslim Tore Lindvang

Spørg

Opfattede Jesus sig selv som jøde?

Hvor stor betydning havde jødedommen for Jesus, der jo var født jøde, spørger en læser. Cand.theol. Bodil F. Skjøtt svarer

Brevveksling

"Det har indtil videre været den hårdeste ramadan i mit liv"

Dette års ramadan er for mig en særlig måned. Jeg har været nervøs for dens komme, men jeg har på samme tid også glædet mig. Jeg har nemlig ikke fastet de sidste to år på grund af graviditet og amning af min søn, skriver muslimske Mathilde Bernhard i brevvekslingens andet ramadanbrev

Brevveksling

Muslim: Jeg har altid haft svært ved at faste

Onsdag starter ramadanen, den muslimske fastemåned. I løbet af de næste 30 dage vil religion.dk bringe en brevveksling mellem to muslimer om deres faste. For muslimske Saliha Marie Fetteh er det ikke nemt at faste, så hun vælger at fokusere på at fordybe sig i troen og give almisser

Analyse: Danskernes religiøse tolerance er blevet mindre

Danskernes frihedsrettigheder indskrænkes, og de mest påfaldende af dem handler om religion. Vi går fra en høj grad af tolerance mod mindre tolerance. Det er værd at bide mærke i, da tolerance tidligere har været central for dansk selvforståelse, mener ph.d. og lektor Sune Lægaard

Debat

"Ved bat mitzvah bliver jeg bekræftet som fuldt ud jøde"

Bat mitzvah betyder, at jeg engang kan give jødedommen videre til mine børn og holde de jødiske traditioner. Samtidig med det vil jeg også føle mig mere forbundet til min israelske del af familien, mener 11-årige Noa Hofman Lessner, der skal holde bat mitzvah, den jødiske konfirmation, til sommer

Analyse

Nedrivningen af Bredballe Kirke viser, at kirke kan betyde forskellige ting

Skal kirken i Bredballe rives ned for at tilgodese menighedens ønsker eller bevares til glæde for dem, der sjældent sidder på kirkebænken, men bruger kirken som erindringssted? Menighedsrådet står overfor et spændende valg, vurderer religionssociolog og ph.d. Jes Heise Rasmussen

Det vigtigste at vide om bøn i islam

Det er en fast del af den muslimske praksis kaldet de fem søjler at bede tidebønner fem gange om dagen. I anledning af store bededag ser vi nærmere på de forskrifter og traditioner, der knytter sig til bønnen i islam. Læs mere her

Debat

Det vigtigste at vide om "christfulness"

Den nyere kristne bønspraksis christfulness minder om mindfulness og andre østligt inspirerede meditationsformer, men har Kristus i centrum. Projektleder Thomas Frovin forklarer her, hvad det går ud på

6 skarpe om tro

Bent Lexner: Som jøde tror jeg på dagen i morgen

Der har været alt for mange situationer i den jødiske historie, hvor dagen i morgen har været svær at få øje på. Men tidligere overrabbiner Bent Lexner tror altid på morgendagens komme. Vi har stillet ham seks skarpe spørgsmål om tro

Debat

"Jeg skal nonfirmeres, fordi jeg ikke tror på Gud"

Jeg kan ikke se grunden til at blive konfirmeret, når Gud bare er en person, man har opdigtet for at skabe en religion, skriver 14-årige Steffen Olesen, der snart skal nonfirmeres. Han glæder sig især til for første gang at se hele sin familie samlet til en fest

Debat

Homoseksuel: Jeg vil både dø for Jesus og min kone

Homoseksuelle kan have en dyb længsel både efter kærlighed og efter Gud. Og sådanne homoseksuelle betaler en høj pris, hvis de skal amputere centrale dele af sig selv for at kunne passe ind i andres kasser, mener religionslærer Karen M. Larsen

Nogle homorettighedsforkæmpere vil have mig til at droppe Jesus, fordi ”ordentlige” homoseksuelle foragter kristendommen. Faktisk har nogle af mine værste debatoplevelser på Facebook været med sidstnævnte.

Karen M. Larsen, religionslærer og homoseksuel

Debat

Børnene har en særlig plads ved pesach

Børnene kan godt synes, at sederaftnerne, der indleder den jødiske påske, er en langsommelig affære. Derfor er der tænkt på dem i aftenens forløb, så de kan holde sig vågne og aktive, forklarer cand.pæd.psyk. og pensioneret lærer Hanna Skop

"Festen betegnes også som det usyrede brøds fest. Vi spiser det, fordi vi skal tænke på, at jøderne havde så travlt med at komme ud af Egypten, at der ikke var tid til, at brødet kunne hæve."

Hanna Skop, pensioneret lærer og jøde

Analyse

Middelalderens blodsfejring i påsken gik ud over jøderne

Kristne forbandt i højmiddelalderen blodets betydning ved jødernes pesach med noget diabolsk, Kristus-fjendtligt og bestialsk. Det udviklede sig sidenhen til deciderede jødeforfølgelser, vurderer professor Jakob Egholm Feldt

"Blodet, det lammeblod, som israelitterne historisk har brugt ceremonielt og symbolsk, og som i jødedommen spiller en central rolle for pesach, fordi det er symbolet på at holde døden væk, har gennem historien været tegnet på forskelligheden mellem kristendommen og jødedommen."

Jakob Egholm Feldt, professor i jødisk historie ved Roskilde Universitetscenter.

Analyse

Man må adskille religion og politik for at få et fredeligt Afrika

Når en magthaver udpeges på grund af sit religiøse tilhørsforhold og ikke på grund af sine kompetencer, vil han varetage sit baglands frem for folkets interesser, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen fra Kirkernes Verdensråds konference i Tanzania

Se flere

Mest læste

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub