Debat

Buddhist: Vi er onde, men også gode og kærlige

På samme måde som negative handlinger akkumulerer for i visse situationer at komme til udtryk i krig, terror og ondskab, vil også positive handlinger akkumulere, mener buddhist Steen Skovhus. Foto: Steen Skovhus

Der er desværre ingen nem vej, når vi beskæftiger os med vores negative følelsesmæssige reaktioner. Kun gennem opmærksomhed, nærvær og refleksion kan vi gøre os forhåbninger om at vende dem til positive handlinger, mener buddhist Steen Skovhus

Ondskab. Hvad er ondskab? Det er, som om vi opfatter ondskab som noget, der eksisterer af sig selv i mennesket. Men hvordan skal det kunne lade sig gøre? Eksisterer det gode i mennesket så også af sig selv? Hvis jeg godtager, at det onde eksisterer uafhængigt i mig, giver det mig ikke blot en undskyldning for at være, som jeg nu en gang er, men hvad værre er, så giver det også samfundet en legitimitet til at behandle dem, vi i vores kulturelle kontekst opfatter som de onde, med udstødelse og indespærring.

Jeg er ond, du er ond, vi er onde, ja, men vi er også gode og kærlige. Vi bærer grundlaget for alle vores følelseri os, fordi vi er mennesker. Vi kan vælgeat se det at være ond som en persons reaktion på de frustrationer og følelser, der opstår, når han bliver bragt i en situation, han ikke magter, ikke forstår eller ikke har erfaring med. Iså tilfælde er det at være ond en reaktion, en måde at handle på, som han kan ændre.

Hvis vi mennesker træner os i at se og værdsætte det lille øjeblik, der opstår, mellem den påvirkning, vi udsættes for, og den reaktion, den fremkalder i os, giver det os tid til at tænke – til at se mere klart. Denne lille opmærksomhedspause giver os ikke blot muligheden for at handle mere kvalificeret, men også for bedre at forstå hvorfor den anden handler mod mig, som han gør.

Den historiske Buddha sagde, at vi fastholdes i vores negative handlemønstre gennem vores begær, uvilje og uvidenhed. Vi stræber kontinuerligt efter det, vi ikke kan få, men får det, vi ikke vil have. Denne konflikt resulterer i en dybereliggende frustration, fordi vores forståelse og erfaring ikke er stor nok til at løse konflikten. Det er denne frustration, der fastholder os i vores negative handlinger.

Vi kan, som tidligere nævnt, arbejde med vores egne udfordringer, men skal vi virkelig opnå resultater, må vi anerkende, at den bedste udvikling sker i sociale sammenhænge. Kun i mødet lærer vi at forstå, hvordan vores måde at handle på opleves af andre. Kun i mødet skaber vi fælles viden. Og kun i mødet skaber vi den etik, vi kan bygge fællesskaber på. Det kræver selvfølgelig, at vi grundlæggende prioriterer hinanden og anerkender, at vi alle, dybest set, ønsker at leve et trygt og lykkeligt liv.

Der er desværre ingen nem vej, når vi beskæftiger os med vores negative følelsesmæssige reaktioner. Kun gennem opmærksomhed, nærvær og refleksion kan vi gøre os forhåbninger om at vende dem til positive handlinger. På samme måde som negative handlinger akkumulerer for i visse situationer at komme til udtryk i krig, terror og ondskab, vil også positive handlinger akkumulere. Ingen handling er for lille, et smil til den nedtrykte, et hej til den fremmede. Selv en lille sten kastet i vandet skaber ringe.

Den tibetanske læremester Chagdud Tulku Rinpoche har en gang sagt: ”Lad være med at belaste andre med dine forventninger. Det at forstå deres begrænsninger kan i stedet inspirere til medfølelse og sikre gavnlige og brugbare relationer. Husk, at I kun har kort tid sammen, så vær taknemmelig for hver dag i deler.”

Steen Skovhus er buddhist ogformand for Sammenslutningen af Tibetanske Buddhister i Danmark