Det religiøse panel svarer

Findes der en religiøs rettesnor for ægteskab og familie?

"Jeg synes ikke, det er præstens rolle at udpensle rigtigt og forkert i ægteskabs- og familierådgivning. Jeg kan lægge muligheder frem for folk, men påpeger altid at det ikke kun handler om valg og beslutning. Med et kirkeligt ord, så handler det om ånden vi gør det i. Utroskab er en dårlig ting, men det kan stå i forskelligt lys i forskellige situationer." William Salicath, konstitueret sognepræst, Haslev Kirke Foto: ricardoferrando - Fotolia

Mange af livets vigtige beslutninger relaterer sig til familien og ægteskabet. Men findes der universelle familieværdier, som går på tværs af religion og kultur? Det religiøse panel giver her et bud på hvordan man kan vejlede om ægteskab og familie i kristendom, jødedom og islam

William Salicath, konstitueret sognepræst, Haslev Kirke

Ægteskabet har en anderledes betydning i protestantisk sammenhæng end i mange andre religioner, fordi vi ikke betragter brylluppet som et sakramente. Vielsen har ikke så meget med Gud at gøre, men selve ritualet er lavet således, at præsten vier rent juridisk og bagefter giver en kirkelig velsignelse.

Jeg synes ikke, det er præstens rolle at udpensle rigtigt og forkert i ægteskabs- og familierådgivning. Jeg kan lægge muligheder frem for folk, men påpeger altid at det ikke kun handler om valg og beslutning. Med et kirkeligt ord, så handler det om ånden vi gør det i. Utroskab er en dårlig ting, men det kan stå i forskelligt lys i forskellige situationer.

Som præst skal jeg ikke understrege de konkrete handlinger, men derimod vil jeg gerne være med til at vække ånden i mennesker, så de kan tage de beslutninger, der er rigtige for dem angående de store valg i livet.

Selvfølgelig er der beslutninger, som konsekvent er rigtige eller forkerte. Men som udgangspunkt vil jeg som sjælesørger ikke gå ind og pådutte nogen, at de skal gøre det ene eller det andet. Evangeliet handler ikke om, hvad du gør, men hvordan du gør det.

Naveed Baig, imam, Dansk Islamisk Center og hospitalsimam, København

Familien og familiebånd er centrale elementer i islam. Meget af min rådgivning handler om, hvordan man styrker et ægteskab, opdrager sine børn og får et sundt seksuelt liv. Familien er vigtig, fordi vores familiemedlemmer er de primære omsorgsgivere.

I Danmark har vi et godt institutionaliseret sundhedsvæsen, hvor staten også støtter og giver omsorg, når man for eksempel bliver syg. Men der ligger stadig et meget vigtigt aspekt i, at familien kan være til stede og give støtte.

På samme tid er det vigtigt at balancere individets selvstændighed over for Gud og omverden. Som muslim skal man nogle gange kæmpe i gråzonen mellem forpligtelser for familien og individuelt ansvar.
Det vil jeg gerne hjælpe de unge med. For nogens vedkommende sker der ubalance, så familien og familierelationerne kommer til at fylde for meget. I værste fald kan man både miste sin familie og sig selv. Troen kan være med til at løse dette problem og skabe den rette balance.

Jair Melchior, rabbiner, Det Mosaiske Trossamfund

For mig handler ægteskabet om at bygge et hus. Kærlighed er en af de værdier og følelser, som et hus kan have eller skal bygges på, men det er ikke hele udgangspunktet. Nogle gange fornemmer jeg, at kærligheden sættes for højt op på en piedestal. Ikke kun i den vestlige verden.

Antallet af skilsmisser viser, at vi fejltolker ideen om brylluppets og ægteskabets betydning. Der bliver lagt for meget vægt på romantikken. I Danmark venter folk med at blive gift indtil de har boet sammen i mange år, fået børn og prøvet alt. Alligevel bliver mange skilt, selvom de tror de har helgarderet sig. Det er for mig beviset på, at forestillingen om ægteskab er forkert.

Først kan man ikke træffe beslutningen, og når man endelig gør, er det ikke en endelig beslutning. Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på disse ting, når man vælger at gifte sig. Der kan selvfølgelig komme et punkt, hvor det bliver for meget. Intet valg er fuldstændigt sikkert, men antallet af skilsmisser viser, at vi opfatter ægteskabet på en forkert måde.