Er Greta Thunberg en klimaprofet?

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg minder på mange måder om de profeter, der findes i religionshistorien. Foto: Pedro Nunes/Reuters/Ritzau Scanpix

Greta Thunberg er på flere måder sammenlignelig med profeter fra religionshistorien, men der er også centrale elementer, der adskiller dem

Klimakrisen har sit udspring langt fra den religiøse scene. Det er videnskaben, der både har opdaget problemerne og forsøger at finde løsningerne. Men når store grupper af mennesker slutter sig sammen, så man kan identificere en egentlig klimabevægelse, kan man pludselig se klimakrisen afføde fænomener med religiøse undertoner.

Der er noget helt elementært på spil i sådanne forandringsbevægelser, som også findes i religiøse bevægelser. Når mennesker slutter sig sammen om en sag, dannes en tro og et håb, og der tænkes i nye måder at leve på. Der dannes etiske kodekser for livsførelse og livssyn. Det ses også i klimabevægelsen. Og særligt i Greta Thunberg har klimabevægelsen et muligt samlingspunkt for et åndeligt – og potentielt religiøst – udtryk.

For mange mennesker er Greta Thunberg blevet klimabevægelsens ansigt, idet hun på én gang formår at tiltrække stor opmærksomhed til klimabevægelsen og til sig selv. Hun står for klimakamp; hendes opråb og hendes person inkarnerer klimabevægelsens forandringsvilje.

Greta Thunberg inspirerer mange mennesker til en ny måde at leve på, og hun opfordrer til at bryde med etablerede normer. Samtidig forarger hun mange. Som en slags åndelig frontfigur for klimakampen, får Greta Thunberg således et profetisk skær.

Hvad er en profet?
Antropologen Annemarie de Waal Malefijt tegner et billede af den religiøse profet, som på mange måder ligner Greta Thunberg og den situation, hun befinder sig i. Malefijt peger på, at profeter og profetiske kulter typisk vil opstå i krise- og forandringstider.

Profeten viser en vej ud af krisen ved at opildne folket til at gennemføre en radikal forandring af samfundet og livsførelsen, og derfor deler de vandene i et samfund. Det var sådan en situation både Jesus, Muhamed, Buddha og Zoroaster befandt sig i. Deres liv og handlinger kom til at sætte helt nye tanker og bevægelser i gang, og det endte i dannelsen af nye religioner takket være de efterfølgende generationer. Religionernes grundlæggere har været succesfulde profeter, ifølge Malefijt.

Derudover har profeten personlig karisma. Karisma betyder ’nådegave’ på oldgræsk og en karismatisk person anses for at have særlige evner og egenskaber. Greta Thunberg har personlig karisma, idet hun kan tiltrække sig så stor opmærksomhed både på klimabevægelsen og på sin person.

Profeten må dog også hele tiden kæmpe for at bevare sin karismatiske autoritet ved at demonstrere sine særlige evner. Det gør Greta Thunberg ved at vise omverdenen den nye livsførelse, hvilket hun eksempelvis gør ved at sejle til topmøder i stedet for at flyve.

En sekulær profet
Greta Thunberg og klimabevægelsen adskiller sig dog fra Malefijts billede af den religiøse profet i inspirationen til det profetiske virke.

Hvor den religiøse profet har fået en mission fra guderne og dermed er guddommeligt inspireret, er kilden til Greta Thunbergs handlinger sekulære. Hun kan da kun siges at være en sekulær profet. Men som det var med Jesus, Muhammed, Buddha og Zoroaster, er det måske især de efterfølgende generationer, der danner den egentlige religion på baggrund af profetens gerninger.

Derfor kan man spekulere: Har klimabevægelsen religiøst potentiale?