Etik

Indholdsfortegnelse

Etik spiller en afgørende rolle for de fleste, når store beslutninger skal tages i livet. Vi oplever ofte de etiske overvejelser presse sig på, når samtalen drejer sig om fremtidens forskning, døden eller hvordan vi kan og skal hjælpe andre mennesker.

I alle de store religioner spiller etik en vigtig rolle. Men hvordan hænger det etiske og det religiøse egentlig sammen?

I dette tema sætter vi fokus på etik og den rolle, etik spiller i verdens religioner.

Findes der en særlig religiøs etik?
Hvor møder vi det etiske i hverdagen?
Hvordan forholder de store religioner sig til etik?

1. Religiøs etik?

Immanuel

Hvad er religiøs og verdslig etik?

Etik handler om, hvordan man behandler hinanden. Hvor den religiøse etik har sit udgangspunkt i det guddommelige, begrunder den verdslige etik sine standpunkter ud fra mennesket

2. Etik i 5 religioner

Etik i 5 verdensreligioner

Hvordan finder man vej til den gode handling og det gode liv?

Etik i kristendom
Den kristne etik tager udgangspunkt i Det Nye Testamentes overlevering om Jesus.

Etik i jødedom
Gud gav en lang række befalinger til det jødiske folk, og de etiske retningslinier er en grundlæggende del af dem. Mennesket er frit og har derfor mulighed for at opfylde Guds bud

Etik i islam
Vejen til det gode går for den rettroende muslim igennem Koranen og det islamiske retssystem, Sharia, der danner en altomfattende ramme om dennes liv

Etik i hinduisme
Den hinduistiske etik er karakteristisk ved ikke at være ens for alle mennesker.

Etik i buddhisme
Den buddhistiske etik er nært knyttet til begrebet karma. Karma er summen af tidligere handlinger, der bestemmer, hvor det enkelte menneske befinder sig, og hvor det er på vej hen

3. Etik og moral

Begrebet etik kommer af det græske 'ethos', som betyder 'sædvane'.
Etik er den teoretiske disciplin, som beskæftiger sig med moral. Moral, som kommer af det latinske 'mores' ('skik' eller 'sædvane') og etik ses derfor ofte som synonymer.

De fleste filosoffer er enige om, at det kendetegnende ved mennesket er, at det ikke kan lade være med at forholde sig til sig selv. Derfor kan vi mennesker ikke lade være med at tage moralsk stilling til vores handlinger.

Overordnet set beskæftiger man sig med tre forskellige former for etik.

3. 1. Pligtetik

Moses med De Ti

Hvad er pligtetik?

Hvad er en moralsk handling? Spørgsmålet er relevant for de fleste, men det er også meget svært at besvare. Pligtetikken er en retning inden for moralfilosofien, der giver et bud

3. 2. Nytteetik

Den australske filosof Peter Singer mener, at vi alle bør give mere til velgørenhed. Selv donerer han 30 ...

Hvad er nytteetik?

Nytteetikken er et forsøg på at definere, hvad den gode handling er  1

3. 3. Dydsetik

1GR-18-H2-1Aristoteles/Bueste nach griech. OriginalAristotelesStagira 384 v.Chr. - Chalkis 322 v.Chr.griech. ...

Hvad er dydsetik?

Dydsetik handler om at forene den rette handlen og det etisk forsvarlige med opnåelsen af den største lykke, det gode liv

3. 4. Prøv din viden

Hvad ved du om etik?

Test din viden om de forskellige retninger pligt-, nytte- og dydsetik

4. Filosofferne

En række personer har markeret sig særligt i forbindelse med filosofiske afgrænsninger af begreberne etik og moral. Nedenfor præsenteres nogle af dem.

Platon og Aristoteles som Rafael så dem i sin kendte fresko ""Skolen i Athen"", der ...

Moralfilosofiens store tænkere

Augustin

Augustin (354-430)

Augustin blev den vigtigste kirkefader i oldkirken, og hans betydning for kristendommen og hele den vestlige civilisation kan næppe overvurderes

4. 1. Etik i Danmark

5. Etiske spørgsmål

Etiske spørgsmål og overvejelser udgør en naturlig del af menneskelivet: Er stamcelleforskning i orden? Kan man forsvare abort? Er et sygt menneske berettiget til at vælge livet fra, selvom det kan forlænges? Dette er bare nogle af dem. Men hvad har de forskellige religioner egentlig at sige om disse spørgsmål?

5. 1. Homoseksualitet

Den anglikanske kirke skulle hellere koncentrere sig om verdens problemer end fokusere så meget på ...

Homoseksualitet i 5 religioner

Indføring

Forskellige holdninger til homoseksualitet skaber splid mellem liberale og konservative troende verden over. Læs her de fem store religioners holdning til homoseksualitet

5. 2. Stamcelleforskning

Det mener religionerne om stamcelleforskning

Er det etisk forsvarligt at forske i stamceller? Tendensen er, at muslimer har det lettere med det...

5. 3. Kønsroller

5. 4. Dødsstraf

Fanger, der er blevet dømt til døden, holdes som regel adskilt fra andre fanger i en særlig del af ...

Dødsstraf ifølge religionerne

Hvad mener verdens forskellige religioner om dødsstraf er de for eller imod? Få et overblik over...

5. 5. Selvmord

Modelbillede. Mand med

Færre selvmord hos religiøse mennesker

En ny undersøgelse foretaget af amerikanske psykiatere peger på, at risikoen for selvmord er højere for ikke-religiøse end for religiøse personer

5. 6. Abort

Abort som religiøst spørgsmål

 1

5. 7. Aktiv dødshjælp

Ikke-troende læger er hurtigst til at give dødshjælp

Religion har stor indflydelse på, hvorvidt læger vil deltage i livsafsluttende behandlinger. Mine...

5. 8. Social ansvarlighed

Ifølge videnskab.dk rammes folk i tredjeverdenslande af diabetes i 20-30 års alderen.

Det siger religionerne om social ansvarlighed

Hvorfor skal man være god mod andre mennesker? De fem verdensreligioner begrunder det i forskellige...

5. 9. Ondskab

Hvordan håndterer vi ondskaben i dag?

6. Læs mere

6. 1. Temaer

6. 2. Artikler