Aktiv dødshjælp

Et stort flertal af den danske befolkning går ind for aktiv dødshjælp, eutanasi, der netop er blevet tilladt i både Belgien og Holland. Hele 68 procent er tilhængere af aktiv dødshjælp, mens 20 procent er imod, viser en PLS Rambøll-meningsmåling foretaget for Jyllands-Posten 21. maj 2002.

93 procent er for aktiv dødshjælp til døende, 82 procent går ind for det til uhelbredeligt syge, 20 procent til svært psykisk syge, 41 procent i forbindelse med livstrætte ældre og 30 procent til handicappede.

Landsforeningen en værdig død taler for aktiv dødshjælp. I artiklen Programmeret død redegør sygeplejerske Anne Vesterdal for en række oplevelser af aktiv dødshjælp på danske hospitaler.

Sporene skræmmer
Flertallet af læger og politikere advarer imod det. Sporene skræmmer, både fra Hitlers Tyskland og fra Holland i dag. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har netop afgjort, at en håbløst syg kvinde ikke må få sin mand til at hjælpe sig til at dø. Etisk Råd har i Dødshjælp? En redegørelse gjort rede for alle sider af spørgsmålet. Det handler dels om retten til ikke at blive holdt kunstigt i live mod sin vilje, og dels om ret til - og dermed risiko for - at blive dræbt af andre.

I Holland gives der nu - imod loven - dødshjælp til raske hollændere støttet af den hollandske lægeforening. EU har støttet en undersøgelse af lægers deltagelse i selvmord og uønsket euanasi i seks europæiske lande, heriblandt Danmark. PLS Rambøll har for Landsforeningen en værdig død foretaget en undersøgelse blandt 2500 praktiserende læger i Danmark, og 500 sagde ja til at deltage. 9 % af dem havde ydet aktiv dødshjælp, og 7 % havde hjulpet patienter med at begå selvmord .

Overlæge og formand for Etisk Råd Ole J. Hartling begrunder her sin klare holdning mod aktiv dødshjælp. Alle 17 medlemmer af Etisk Råd afviste i 2003 aktiv dødshjælp i redegørelsen Eutanasi - lovliggørelse af drab på begæring.

En lang række uddybende links findes i Spring Hill College's teologiske bibliotek.

Dødshjælp bliver til drab i Holland
Den hollandske Dr. Zbigniew Zylicz leder et hospice i Holland. Han advarer indtrængende mod at tillade aktiv dødshjælp. Det fører uvægerligt til påtvungen død. Han nævner en officiel rapport, der anfører over 1000 tilfælde af "dødshjælp", der ikke var ønsket af patienten selv. Zylicz siger, at smertebehandlingen er utilstrækkelig i Holland, fordi lægerne griber til den lette løsning at lade patienten dø.

Den tyske psykiater og cheflæge Karl-Heinz Beine er i gang med at udarbejde den første systematiske undersøgelse af patientmord i Tyskland og har studeret sager fra USA og Frankrig. - Han siger: Når læger eller plejepersonale slår patienter ihjel, siger de ofte, at de har myrdet af medlidenhed, men det er ikke rigtigt. Det drejer sig derimod om, at gerningsmændene ikke kan holde ud at se folk lide. De vil ikke acceptere, at de er magtesløse over for lidelse.

Et livstestamente er løsningen, hvis man vil sikre sig mod at få sit liv kunstigt forlænget. I livstestamentet skal du krydse af, om du ønsker behandling, hvis døden er uundgåelig, og behandlingen kun kan forlænge livet. Du kan også sige nej til livsforlængende behandling i den situation, hvor du ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring. Et livstestamente giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.

Hjælp til at leve til man dør
Der er behov for omsorg og medmenneskelighed, ganske særlig når man ikke kan helbredes for sin sygdom. Dr. med. Jette Ingerslew redegør i Hvem bestemmer når livet ebber ud for problemstillingen passiv og aktiv dødshjælp, og for hvad der er nødvendigt for en god død. Speciallæge Marianne Klee oplyser i artiklen Med medicin kan døden være smertefri om alt det, der kan og bør gøres for at hjælpe den døende. Livslinien giver mulighed for at tale med en anden - anonymt hvis det ønskes - hvis man tænker på selvmord eller føler at man burde gøre det fordi man er en belastning for andre.

Det Etiske Råd har 2002 udgivet Hjælp til at leve til man dør, der er en videnskabelig rapport om den palliative indsats i Danmark.

For nogle er hospice en mulighed
Hospiceforum har links til de enkelte danske hospicer, bl.a. er her links til væsentlige artikler om arbejdet med hospicer og lindrende indsats. Også i hjemmet og på hospitalet kan der gøres meget. Helsehar en stor artikelsamling om pleje af døende og støtte til pårørende.