Hvad ved du om etik?

Hvad ved du egentlig om etik? Prøv quizzen og se, hvilken form for etik, der passer.

Test din viden om de forskellige retninger pligt-, nytte- og dydsetik

Spørgsmål om etik moral har gennem historien optaget de fleste store filosoffer.

Mange har i deres teorier præsenteret egne udlægninger af, hvad de mente var det rigtige moralske og etiske grundlag for menneskelige handlinger.

De tre grundlæggende retninger indenfor etikken er pligt-, nytte- og dydsetik.

LÆS OGSÅ:
Hvad er pligtetik?
Hvad er nytteetik?
Hvad er dydsetik?

For de fleste mennesker er de etiske overvejelser dog ikke umiddelbart at bedømme som rene eksempler på nogen af de tre alene men vil ofte være en blanding af elementer fra flere eller alle af dem.

På denne måde bedømmer de fleste deres handlinger ud fra en mere kompleks moralsk forståelse, som vurderer handlingens moralske beskaffenhed fra situation til situation.

Alligevel illustrerer de forskellige former for etik ofte modsatrettede opfattelser i situationer, hvor handlinger stilles til etisk eller moralsk overvejelse.

Vi har samlet en række spørgsmål i en lille etik-quiz, som kan bringe klarhed over etikkens forskellige former.

Læs ovennævnte artikler som forberedelse til quizzen.

God fornøjelse.

TEST DIN VIDEN:
Hvad ved du om etik?