Kloning i religionerne

Et godt udgangspunkt for en søgning efter netressourcer om kloning er den amerikanske Yahoos samling af kloninglinks. Dels er der den omfattende kloningskategori med alt hvad hjertet kan begære om emnet, dels henvisningerne til debat om kloning i medierne.

De fremtrædende organisationer, der arbejder med kloning er først og fremmest Roslin Institute, hvor man udviklede kloningsteknikken bag fåret Dolly. Efterfølgende har den italienske læge Severino Antinori samt hans amerikanske kollega Dr. Zavos arbejdet på udviklingen af en menneskelig klon. På Human Cloning Foundation kan man endvidere finde en masse henvisninger til støtte for reproduktiv kloning. I den mere bizarre ende er der firmaet Clonaid - tilknyttet sekten raelianerne - hvor kloningarbejdet ses i forbindelse med religiøse bestræbelser på at opnå evigt liv.

Hvis man er særligt interesseret i den tekniske side af sagen, kan man bl.a. konsultere The Cloning Proces eller Cloning.

De etiske spørgsmål i forbindelse med kloning er naturligvis yderst vigtige. For en oversigt over links til diskussion af etikken, se fx Biomedical & Health Care Ethics Resources on WWW, American Bioethics Advisory Commission eller Human Cloning.

I dansk sammenhæng er det naturligvis vigtigt, hvad Etisk råd har sagt til dette spørgsmål. Rådet har i marts 2001 offentliggjort sin holdning til såvel reproduktiv som terapeutisk kloning. Den korte version er gengivet i en kort udtalelse. Har man lidt mere tid, er denne givet godt ud ved at læse bogen, som Etisk råd også har udgivet. Overordnet er Etisk råd modstandere af reproduktiv kloning, som de mener, bl.a. vil krænke menneskets værdighed. Terapeutisk kloning er rådet dog ikke helt enige om. Et flertal mener, at menneskelige embryonale stamceller opnået ved en kloningsproces kan anvendes ved substantielle fordele for sygdomsbehandlingen. Et mindretal mener, at embryonale stamceller under ingen omstændigheder kan anvendes.

Hvis ens fokus er religionernes holdning til kloning går man bestemt ikke forgæves. Der er bl.a. formuleret en luthersk respons og en katolsk vurdering af problemstillingen. Også fra jødisk side er der formuleret en vurdering. Islams holdning gengives her i et dansk dokument.

Skal man lave en opgave om kloning, kan man hente inspiration mange steder. Se fx Helene Jørgensen og Paul Martin Bendixen´s hjemmeside, Genteknologi og kloning, Hvad er kloning? og Projekt om gensplejsning og kloning.

Endelig er der på den spøgefulde front blomsterbarnet.dk, hvor man tilsyneladende kan bestille et barn, og - hvis man gerne vil teste sin viden om kloning - en sjov lille quizudviklet på videnscentret.dk.