Monoteisme

Idéen om, at der kun findes én almægtig gud, kaldes monoteisme. Begrebet kommer fra græsk, hvor "mono" betyder én eller enkel og "theos"betyder gud. Denne gudsopfattelse kender vi bedst fra kristendommen, jødedommen og islam, hvor Gud, Jahve og Allah er den almægtige skaber og opretholder af universet. Hvorvidt en sådan almægtig gud deltager i den materielle og "menneskelige"verden, har man naturligvis debatteret. Man kan skelne mellem en "teistisk"gudsopfattelse, hvor den almægtige gud forstås som et væsen, man kan have et personligt forhold til, og en "panteistisk"gudsopfattelse, hvor Gud forstås som en gennemstrømmende kraft i universet, der som et upersonligt væsen ikke griber ind i skaberværket.

Også andre religioner kender til forestillinger om almægtige guder, der enten var/er herskergud ? og altså "leder"for andre gudereller som havde/har tendenser til at indordne andre guders magt og identitet under én skikkelse. Grækerne havde Zeus, parserne har Ahura Mazda, hinduerne har Brahman, og ægypterne havde Akhenaton. Man kan også sige, at en monoteistisk gudsopfattelse ofte har givet plads til i hvert fald én skikkelse mere, nemlig den almægtige guds modstander og modsætning; en satan. En sådan tankegang kvalificerer dog sjældent til at blive kategoriseret som monoteismens begrebslige modpol "Polyteisme".