6 skarpe om tro

Filosof: Jeg tror på Spinoza, Hegel og Heidegger

Filosoffen Anders Fogh Jensen har sin trosbekendelse fra filosoffen Theodor Adorno, der i bogen Minima Moralia skriver, ”thi menneskene er altid bedre end deres kultur”. Foto: Pressefoto.

Tro betyder først og fremmest helhed. Fornemmelsen af en stor sammenhæng. I mit daglige liv betyder det tillid til, at det, jeg håber på, vil ske, forklarer filosoffen Anders Fogh Jensen. Religion.dk har stillet ham seks skarpe spørgsmål om tro

Hvad tror du på?
Filosoffernes Gud hedder Væren. Jeg tror på, at Væren er vores grund – og det vil sige, at der er en grund. Der er måske ikke en idé med netop mig, som i kristendommen, men Væren har sine grunde. Der er med andre ord ikke bare noget større end det enkelte menneske, men også end menneskeheden. Noget større end humanismen og historien, men ikke noget større end sandheden.

Når jeg siger det, så er det, fordi vi lever i en tid, hvor alting bliver betragtet udefra og som konstruktioner. Tro bliver anskuet sociologisk som ritualer, udtalelser og mængder. Sandhed bliver anskuet som konstruktioner, som nogle undertrykker andre med.

Jo, jo, der er da også opdagelser på erkendelsens vej, men Væren har sine modstandslinjer, som gør, at sandheden er intakt. Også disse konstruktivister er en del af Væren og har sine værensmæssige betingelser. Disse opdagelser er også Væren, der er i gang med at finde ud af sig selv, lige så meget som de er menneskelige erkendelser.

Jeg tror på Spinoza, Hegel og Heidegger – og tanken er den, som Schelling udtrykte det, at ”mennesket er det sted, hvor naturen åbner øjnene og ser, at den er til.” Jeg sætter Væren ind i stedet for naturen, og det er den helhed, jeg tror på.

Hvad betyder tro for dig?
Tro betyder først og fremmest helhed. Fornemmelsen af en stor sammenhæng. I mit daglige liv betyder det tillid til, at det, jeg håber på, vil ske. Endelig betyder tro det, der gør, at jeg kan erfare.

Hvis du skulle konvertere til en anden tro, hvad skulle det så være?
Kristendommen. Jeg synes, den er så smuk. Den arbejder imod forstening, for hjertet.

Er der noget ved din trosretning, du tager afstand fra?
Den hjælper mig ikke altid. Den trøster mig ikke. Den har ikke en far eller en mor, der tager mig i sin favn.

Har du et yndlingscitat fra en religiøs skrift?
Min trosbekendelse kommer fra filosoffen Theodor Adorno, der i bogen Minima Moralia skriver, ”thi menneskene er altid bedre end deres kultur.”

Når det er mit yndlingscitat, så er det, fordi jeg synes på mange måder, at vi lever i en forfærdelig kapitalistisk kultur, men at når jeg møder det enkelte andet menneske, så er det altid bedre end det. Og det tror jeg på, derfor erfarer jeg det også.

Det kunne vi også kalde for næstekærlighed: Troen på, at det andet menneske vil det gode, det vil sige den sikre tillid til, at det viser sig, at det andet menneske er bedre end sin kultur – in casu kapitalismen.

Hvis din tro skulle beskrives med et andet ord, hvad ville du så kalde den?
Det er en infiltration, som et garnnøgle, hvor alt er af det samme, og troen er en varme, der løber igennem dette garnnøgle.

Anders Fogh Jensen arbejder som selvstændig filosof, han holder foredrag, filosofiske saloner, samtaler og kurser samt skriver bøger, artikler og essays. Læs mere om ham på filosoffen.dk.