Filosofi

Filosofi betyder kærlighed til viden. Dette siger ikke meget, og det er ikke let at give en definition på, hvad filosofi er. De fleste nutidige tænkere benægter, at der kan gives en entydig definition, fordi filosofi snarere er en bestemt måde at tænke på end et felt, man kan studere. Få overblik over filosofiens historie og filosofiske retninger og få inspiration til vigtige filosofiske citater.
1. Hvad er filosofi?
2. Filosofiens historie

Filosofferne Sokrates og Platon

Filosofferne Sokrates og Platon har begge sat store aftryk i den europæiske tænkning helt frem til i dag. Også inden for moral og etik har de to grækere haft afgørende betydning. Bliv klogere på filosofiens historie i denne sensommer med ny serie på religion.dk

Etikkens hovedpersoner

Alt om den græske filosof Platon (428-347 f.Kr.)

Platon er mest kendt for sine dialoger med filosoffen Sokrates som hovedperson. Måske fordi han spurgte og spurgte og ikke forsøgte sig med svar, står han stadig som en af den vestlige civilisations største tænkere

Aristoteles (384 - 322 f.Kr.)

Aristoteles var en af antikkens store tænkere. Sammen med Platon regnes han blandt de mest indflydelsesrige filosoffer i europæisk idéhistorie

Quiz: Hvad ved du om Platon og Aristoteles?

Den klassiske græske filosofi er fundamentet for vores samfund og værdier i dag, men det er ikke nødvendigvis alle, der har et indgående kendskab til de store tænkere. Hvor godt kender du de to filosoffer?

Thomas Aquinas (cirka 1225-1274)

Thomas Aquinas' meninger om forholdet mellem den guddommelige åbenbaring og den menneskelige fornuft har fået indflydelse på videnskabens, filosofiens og kirkens historie

René Descartes (1596-1650)

Den franske filosof og matematiker Descartes begyndte med at tvivle på alt, men endte med at mene, at både Guds og sjælens eksistens kan bevises. I vor tid nyder han stadig stor respekt

David Hume (1711-1776)

David Hume mente, at man med god ret kunne betvivle omverdenens eksistens. Han havde en voldsom kritik af religionerne og skrev om etik og moral på en provokerende måde. Efter hans død er han blevet læst i vidt omfang

Immanuel Kant (1724-1804)

Kant, der selv var et troende menneske, mente, at det var umuligt at bevise Guds eksistens. Han ville finde moralske principper, der skulle gælde for alle mennesker og endte med en formulering, der minder om den gyldne regel

Hegel forsvarede kristendommen rationelt

Hegel er en af det 19. århundredes mest betydningsfulde filosoffer. I en urolig tid med forandring forsvarede Hegel kristendommens plads i samfundet ved at argumentere for, at religiøs og videnskabelig viden er to sider af samme sag

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Søren Kierkegaard hører til blandt de mest indflydelsesrige danske tænkere. Hans bøger spænder bredt lige fra det skønlitterære til teologiske, filosofiske og psykologiske tanker. Få det hurtige overblik her

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Nietzsche var en voldsom kritiker af alle sin samtids idealer. Han anså kristendommens lære om evig fortabelse for at være de svages forsøg på at tage hævn over de stærke og skrev om overmennesket, der skulle skabe sine egne værdier

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Sartre er en af de filosoffer, der har skrevet mest om de eksistentielle spørgsmål om livets mening, menneskets frihed og om at vælge i en verden, der ikke er til at forstå. Hans tanker har fået indflydelse både på filosoffer, teologer og skønlitterære forfattere

3. Etik
Indføring

Hvad er dydsetik?

Dydsetik handler om at forene den rette handlen og det etisk forsvarlige med opnåelsen af den største lykke, det gode liv

Indføring

Hvad er pligtetik?

Hvad er en moralsk handling? Spørgsmålet er relevant for de fleste, men det er også meget svært at besvare. Pligtetikken er en retning inden for moralfilosofien, der giver et bud

Indføring

Hvad er nytteetik?

Nytteetikken er et forsøg på at definere, hvad den moralsk gode handling er. Ifølge nytteetikere er den mest moralske handling den, der giver mest muligt nytte til flest mennesker. Få en indføring i nytteetik historisk og i dag her

Hvad er religiøs og verdslig etik?

Etik handler om, hvordan man behandler hinanden. Hvor den religiøse etik har sit udgangspunkt i det guddommelige, begrunder den verdslige etik sine standpunkter ud fra mennesket

Hvad er moral?

Forskningen i religion og moral er stadig mere præget af en naturvidenskabelig tilgang. Det giver nye vinkler på en århundreder gammel diskussion, men har også sine klare begrænsninger, mener teologer

4. Eksistensfilosofi
Indføring

Hvad er eksistentialisme?

Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på, men hvad bygger begrebet på? Læs om eksistentialisme her

Eksistentialismen af i dag

Jens Viggo Nielsen er hovedredaktør på antologien 'At Tænke Eksistensen', som udkom i 2009. Her undersøger en række artikler eksistentialismens rolle i dag. Religion.dk har snakket med Jens Viggo Nielsen

5. Teologi og filosofi

Augustin (354-430)

Augustin blev den vigtigste kirkefader i oldkirken, og hans betydning for kristendommen og hele den vestlige civilisation kan næppe overvurderes

Rudolf Karl Bultmann (1884-1976)

Beretningerne i Det Nye Testamente er ikke historisk korrekte, men de fortæller om nogle grundlæggende menneskelige livsvilkår, mente Bultmann. Med sin originale tankegang gjorde han på en ny måde Bibelen aktuel og blev en af 1900-tallets største teologer

Paul Ricoeur (1913-2005)

Mennesket orienterer sig i forhold til grænserne for sin egen erkendelse. Hvis filosofien derfor vil forstå mennesket bedre, må den udforske troens tekster, for det er her, tilværelsens grænser er udtrykt, mente filosoffen Paul Ricoeur

6. Vigtige danske filosoffer

Baggrund: Hvem var præsten N.F.S. Grundtvig?

Grundtvig er en af de personer, der har haft størst betydning for dansk kirkelig og national identitet, og han har skrevet flere salmer til Den Danske Salmebog end nogen anden. Men hvem var han egentlig? Læs om hans liv og virke her

Kierkegaard

Guide: 5 værker, der kan åbne Søren Kierkegaards tekster

Søren Kierkegaard er Danmarks store filosof, teolog og forfatter. Men hans tekster er svære at læse, hans tanker endnu sværere at gribe, og derfor giver studerende Geert Hvid Bertelsen her sit bud på fem bøger, der kan introducere dig til hans tekster

Indføring

K. E. Løgstrup (1905-1981)

Knud Ejler Løgstrup er en af de fire store Aarhus-teologer og forfatter til værker som Den etiske fordring og Opgør med Kierkegaard. Hans værker om teologi, filosofi og etik har haft stor betydning både indenfor hans fagområder og i dansk kulturdebat

Johannes Sløk (1916-2001)

Johannes Sløk omtales ofte som en af de fire store Århus-teologer, men han var mere end det. Han var en af de største intellektuelle i sin generation og markerede sig inden for teologi, idéhistorie, litteratur, filosofi, oversættelse og ikke mindst som debattør

7. Filosofiske citater

Hvad ved filosoffer egentlig om kærlighed?

Først handlede den om at få og give, så om at elske Gud og senere om romantik, erotik og den eneste ene. I anledning af valentinsdag har Kristeligt Dagblad set nærmere på kærligheden gennem europæiske filosoffer og teologers øjne

10 filosofiske citater om Gud

Siden europæisk filosofis opståen har Gud haft mange navne blandt filosofferne. Gud er blandt andet blevet kaldt for ubegrænset frihed, den ubevægede bevæger, fornuftens grænse samt erklæret død. Her er en række filosofiske citater om Gud

8. Seneste