Kierkegaard

Guide: 5 værker, der kan åbne Søren Kierkegaards tekster

Søren Kierkegaard - dybsindig, koncentreret, men også en anelse bedrøvet ser han ud, som han sidder der støbt i bronze i Det Kongelige Biblioteks have Foto: Colourbox

Søren Kierkegaard er Danmarks store filosof, teolog og forfatter. Men hans tekster er svære at læse, hans tanker endnu sværere at gribe, og derfor giver studerende Geert Hvid Bertelsen her sit bud på fem bøger, der kan introducere dig til hans tekster

Søren Kierkegaard (1813 – 1855) har efterladt en helt usædvanlig litterær arv, og den er med den tidligere Aarhus-teolog Johannes Sløks ord uanstændig svær at læse. Uanstændig fordi Kierkegaard selv er skyld i det - for mere snurrige og indforståede prosastykker finder man nok næppe i dansk litteratur. Så hvordan kommer man i gang med at læse Kierkegaard?

I begyndelsen af ens studie af Kierkegaard er det nødvendigt at læse mere om ham end af ham. Med andre ord må man finde gode introduktioner til Kierkegaards forfatterskab. Her skal man skelne mellem generelle introduktioner, der letter den videre færd på egen hånd, og mere tematisk anlagte introduktioner til enkelte af hans værker eller systematiske refleksioner over gennemgående temaer.

Her er tre, jeg ville indlede mit kendskab til filosoffen og teologen med.

1. Johannes Sløk: "Kierkegaards univers: En guide til geniet"

Den første introduktion til Kierkegaards forfatterskab, som jeg vil nævne, er af Johannes Sløk: ”Kierkegaards univers. En guide til geniet”.

Den bliver betragtet son én af de bedste og lettest tilgængelige indføringer til Kierkegaards univers, der nogensinde er skrevet på dansk. Den henvender sig ikke til Kierkegaard specialister, og Sløk giver på en forståelig og pædagogisk veltilrettelagt måde rede for, hvad der var anliggendet og tankeudviklingen bag Kierkegaards livsværk.

M. Jamie Ferreira: "Kierkegaard"

Den næste introduktion hedder ”Kierkegaard”, er engelsksproget og skrevet af M. Jamie Ferreira, amerikansk professor og tidligere medarbejder hos Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

Bogen er en gennemgang af de vigtigste pseudonyme og opbyggelige skrifter, og den er interessant for dem, der altid har ønsket at læse noget af Kierkegaard, men har givet op. I bogen introducerer hun Kierkegaards tanker, ikke ved at fortælle hvad han tænkte, men snarere ved at vise, hvordan han tænkte. Bogen er ikke en erstatning for at læse Kierkegaards tekster, men er en vejledning og opmuntring, når man går i gang.

Antologi: "Den udødelige - Kierkegaard læst værk for værk"

Den sidste generelle introduktion, jeg vil omtale, er en dansk antologi ”Den udødelige - Kierkegaard læst værk for værk”, hvor Kierkegaards værker bliver præsenteret enkeltvis af 22 bidragydere i såkaldte introducerende fortolkninger. Det betyder, at man kommer godt rundt i forfatterskabet, da det ikke kun er de pseudonyme værker, men også de opbyggelige skrifter, der introduceres i bogen.

Bogen er skrevet på læseligt dansk uden fremmedord og noter og med så få citater som muligt, og den afsluttes efter hver gennemgang med forslag til videre læsning af det pågældende værk hos Kierkegaard. Med andre ord slipper man for lange snørklede forklaringer og udredninger, som kunne bevirke, at man mister overblikket. Det sker ikke, og det gør bogen velegnet som introduktion til Kierkegaard.

Desværre er bogen udsolgt fra forlaget, men den kan skaffes antikvarisk eller lånes på biblioteket.

Herefter vil jeg nævne to tematisk anlagte bøger, som man kan få glæde af, hvis man ønsker at studere et specielt værk af Kierkegaard.

Pia Søltoft: "Kierkegaard og kærlighedens skikkelser"

Den første bog, jeg vil omtale, er af Pia Søltoft og handler om filosoffens og teologens forhold til kærligheden.

Hvis vi ser os omkring, er der ingen tvivl om, at der er adskillige måder at forholde sig til kærlighed på, ligesom kærligheden har adskillige skikkelser.

Forholdsmåderne angår også det umiddelbart forskellige: den elskede, familien, vennerne. Kierkegaard var hele sit liv selv lidenskabeligt optaget af kærligheden, og bogen er en bred introduktion til hans kærlighedsbegreb, hvor læseren selv må tage stilling til de mange perspektiver, Kierkegaard – og Søltoft – fremdrager. Det er en grundtanke for Kierkegaard, at der kun er én slags kærlighed, men denne ene kærlighed antager forskellige skikkelser alt efter måderne, vi elsker på. Bogen behandler desuden kærlighedstankens udvikling og belyser den indflydelse, romantikken har haft på vores syn på kærlighed i dag.

Jørgen Husted: "Wilhelms brev. Det etiske ifølge Kierkegaard"

Dernæst kommer vi til Jørgen Husted – Wilhelms brev med undertitlen ”Det etiske ifølge Kierkegaard”. Brevet hører til blandt de tekster fra 1800-tallet, der har øvet størst indflydelse på vor tids filosofi, og det er også blevet læst som en forløber for eksistentialismen. Teksten udgør det meste af 2. del af Kierkegaards værk Enten-Eller fra 1843.

Husteds bog lægger op til en nyfortolkning af Kierkegaards begreb om subjektiviteten set i forhold til den filosofiske tradition, hvor han inddrager flere kendte filosoffer som Descartes (1596 – 1650) og Kant (1724 – 1804).

Temaet i bogen er menneskelivet. Hvordan skal man leve sit liv, hvordan være et godt menneske, hvordan blive et individ - Hin enkelte, som Kierkegaard kalder det - og hele opgaven med at vælge sig selv? Bogen kan også ses som en introduktion til Wilhelm – Kierkegaards eneste eksplicitte etiker, men man skal også være opmærksom på, at der er meget yderligere spændende i andre dele af Kierkegaards forfatterskab at sige om ”selvet, der forholder sig til sig selv”.

Den sidste bog, jeg vil nævne, er en tematisk introduktion til Kierkegaards tankeverden ud fra hovedværket Begrebet Angest . Bogen er Arne Grøn – Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard, som desværre kun kan skaffes antikvarisk eller på biblioteket.

Angst er hos Kierkegaard ikke et enkeltstående tema, men åbner for spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et menneske. Angsten viser, at et menneske ikke uden videre er sig selv, men i en afgørende forstand først skal blive sig selv. I bogen behandler Grøn tankegange og hovedtemaer i Begrebet Angest, og han beskriver bl.a., at angst kan opleves som frihedens mulighed, og at man har fået opgaven at forme sit eget liv. Men når man én gang har grebet fejl i angst, står man ikke kun over for frihedens mulighed, man har også en historie i ryggen. Hvad stiller man op med den?

Som altid er en introduktion en invitation til at læse Kierkegaard selv – men at lukke de kierkegaardske tekster op kræver både nærlæsning og systematisk indsats. God fornøjelse!

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.