Åbent brev til søster Abraham

Det er ikke ligegyldigt, om man konverterer eller ej, skriver ortodokse Poul Sebbelov. Foto: - stock.xpert

Der ér forskel på at være ortodoks og katolsk, skriver Poul Sebbelov på sin blog

Kære Kirsten Stoffregen (søster Abraham)

De har atter en gang, i Deres egenskab af panelskribent på religion.dk, givet en spørger og dermed offentligheden misvisende svar på et simpelt spørgsmål. Anledningen er, at en yngre kvinde den 5. marts 2009 spørger Dem om, hvordan hun kan virkeliggøre sit ønske om at konvertere fra Den Ortodokse til Den Romersk Katolske Kirke.

I stedet for at svare den spørgende benytter De lejligheden til at trække Deres gamle kæphest af stalden for Gud véd hvilken gang og gentage Deres noget trættende påstand om, at der slet ikke er forskel på (romersk) katolsk og ortodoks og derfor heller ingen grund til at skulle vælge det ene og fravælge det andet.

Men virkeligheden er en anden: Enten er man ortodoks biskop, præst, munk, nonne eller lægmand, og i så fald lever man sit liv og modtager den hellige nadver i Den Ortodokse Kirke og på den måde, Den Ortodokse Kirke foreskriver. Eller også er man biskop, præst, munk, nonne eller lægmand i et andet kirkesamfund, eksempelvis det romersk katolske, og da lever man sit kirkelige liv i overensstemmelse med de normer, som gælder dér. Dette overordnede billede rokkes ikke af, at man af og til finder enegængere, som mener at kunne etablere deres helt egne ordninger.

I flere tidligere indlæg har jeg påpeget, hvordan De simpelt hen benægter fakta, når De udtaler Dem om dette spørgsmål. Jeg kender ikke Deres motiver for at vildlede, når De bliver bedt om at vejlede. Imidlertid ser jeg frem til den dag, hvor De eventuelt giver Dem til at give egentlig oplysning og føre virkelige samtaler.

Med venlig hilsen
fader Poul Sebbelov
præst i den Ortodokse Kirke

Det er ikke ligegyldigt, om man konverterer eller ej. - Foto: Foto:sxc.hu