- Adskil kirke og stat

Vi ser konservative over hele verden dele KU’ernes indstilling til religion og politik, men i Danmark holder Det Konservative Folkeparti stadig fast i statens indblanding i befolkningens religiøse forhold, skriver landsformand for Konservativ Ungdom Lasse Honoré Rasmussen og tidl. landsformand for Konservativ Ungdom Rune Kristensen. Foto af konservative unge fra folketingsvalget i 2007. Foto: Keld Navntoft Denmark

Folkekirken vil opleve en opblomstring, hvis den frigives fra statens hænder, mener landsformand for Konservativ Ungdom Lasse Honoré Rasmussen og tidl. landsformand Rune Kristensen i en kommentar til Charlotte Dyremose

Konservatives tidligere kirkeordfører Charlotte Dyremose har for en tid lagt sin barselsorlov på hylden og sat sig til tasterne for at kritisere sit partis egen ungdomsorganisation, Konservativ Ungdom, der går ind for en adskillelse af religion og politik.

Konservativ Ungdom, der er Danmarks ældste politiske ungdomsorganisation, har i de sidste godt 10 år gået ind for en fuld adskillelse af kirke og stat, og dette blev cementeret på weekendens KU-landsråd, da cirka 60 % af de fremmødte KUere bakkede op om den eksisterende politik.

Vi ser konservative over hele verden dele KUernes indstilling til religion og politik, men i Danmark holder Det Konservative Folkeparti stadig fast i statens indblanding i befolkningens religiøse forhold. Folketingspolitikerne har igennem mange år ikke turdet diskutere en adskillelse af kirke og stat, selvom man har gennemført en adskillelse i Sverige og det blot har fået endnu flere til at gå i kirke. Folkekirken vil opleve en opblomstring, hvis den frigives fra statens hænder.

Konservativ Ungdom har lanceret hjemmesiden www.melddigud.nu om emnet. Formålet med melddigud.nu er ikke et opgør med kristendommen. Formålet er derimod at sætte religionen fri og lade folk tage hånd om deres egen tro. Vi vil provokere politikerne til at åbne debatten om en adskillelse af stat og kirke og det er jo lykkedes, når det har hevet Charlotte Dyremose væk fra barnevognen.

Hjemmesiden indeholder forslag til alternative trossamfund, hvor det er medlemmerne og ikke politikerne eller deres udvalgte embedsmænd, der bestemmer. Vores indspark til debatten er leveret med et glimt i øjet og skal opfattes som sådan. Men debatten skal til gengæld opfattes med største alvor, fordi religion skal være lige for alle.

En fundamental menneskeret er religionsfrihed. Enhver har ret til at have den religiøse tro, vedkommende ønsker. I et demokrati har alle retten til frit at vælge, hvad de vil tro på. Men så må religionerne også ligestilles. Det er i øjeblikket ikke tilfældet i Danmark. Her favoriseres den evangelisk-lutherske kristendom som landets folkekirke, og det er forkert, at kristendommen prioriteres over andre religioner. Uanset hvad man tror på, kan man i dag for eksempel ikke slippe for at betale til folkekirkepræsternes løn gennem den normale beskatning, også selvom man er udmeldt af folkekirken.

Konceptet om, at adskille kirke og stat går tilbage til demokratiets begyndelse og stammer fra grundlæggelsen af Amerika, der var det første land i verden, som adskilte religion fra politik. Adskillelsen af kirke og stat har gjort kirken til et socialt samlingspunkt og bindeled i det amerikanske lokalsamfund i stedet for en tom statslig bygning, man kun benytter til højtider, og de frivillige kirker spillede en central rolle i USA i kampen for f.eks. borgerrettigheder i 60′erne.

For Konservativ Ungdom er det derfor afgørende, at alle religionsretninger er ligestillede i Danmark forstået på den måde, at ingen favoriseres frem for andre. Konservativ Ungdom vender sig imod, at den evangelisk-lutherske kirke gøres til statsreligion og understøttes økonomisk og politisk af staten. Kirke og stat bør være adskilt, således at ingen trosretning favoriseres eller diskrimineres.

Det er ærgeligt, at Charlotte Dyremose, som på andre områder ellers er frihedsorienteret, gerne vil statsstyre religionen, og opkræve skat til folkekirken fra ikke-kristne. Forestil dig, at man gjorde det samme til det politiske landskab. Hvis Dansk Folkeparti (DF) fik 80% af stemmerne, så skulle de være hele Danmarks statsparti og ikke-DFere skulle betale lønningerne til DFs ledende folk. Det ville være ligeså forrykt som den nuværende form staten understøtter folkekirken med.

På samme eksemplificerende vis kan man prøve at vende vores samfund om til et muslimsk samfund: Der bliver undervist i islam i folkeskolen, hospitalerne har en imam tilknyttet, parlamentet mødes ved første samling i moskeen og overværer en bøn til Allah, man har en moskeminister, alle nyfødte uanset religion skal indskrives hos den lokale imam og på stats-TV vises der fredagsmoskeen.

Hvis man kom til et muslimsk land med samme opbygning som det danske, så ville mange danskere nok rynke på næsen og nogle endda kalde det fundamentalistisk, men det eneste, der er gjort er en udskiftning af kirke med moske, præst med imam, Gud med Allah og søndagskirken med fredagsmoskeen.

Vores opfordring til Charlotte Dyremose, er at hun, når hun vender tilbage til folketinget, overvejer om hun vil pådutte sin egen tro til sine børn og alle andre danskere eller om hun vil opdrage sin egne børn i den kristne tro og lade det være op til borgerne i øvrigt at klare den slags under frie og lige vilkår.

Vi lever i et frit og oplyst demokrati, og som følge heraf må kirkeministeriet nedlægges, og samtlige trosretninger inklusive folkekirken overlades til det private initiativ.

Amen og halleluja!

Af landsformand for Konservativ Ungdom Lasse Honoré Rasmussen og tidl. landsformand for Konservativ Ungdom Rune Kristensen