Befri menighedsrådene

Løvsuger, regulering, styning af træer, opmåling, legater, takster – det er alt sammen vigtige ting, men hvorfor skal det enkelte menighedsråd forsøge at kloge sig på det. Flyt det over i provstiet, skriver Mogens Mogensen. - Foto: Arkivfoto/Leif Tuxen.

Sæt menighedsrådene fri til at arbejde med det, der heldigvis er mange, som vil engagere sig i, nemlig kirkens liv og vækst, skriver Mogens Mogensen

Nu har jeg siddet i vort menighedsråd i otte år, og har også sagt ja til at lade mig opstille for en ny fire-årig periode. Vi har et meget godt menighedsråd, og jeg er glad for at arbejde sammen med mine gode kolleger. Men det tyder ikke på, at vi får nogle unge i menighedsrådet. De fleste af os er i 50erne eller ældre.

Men for at være helt ærlig, så ville jeg ikke opfordre unge mennesker til at stille op til næste menighedsrådsvalg, ikke fordi jeg ikke gerne ville overlade pladserne til dem. Hellere end gerne. Men fordi jeg kan godt forstå, at de ikke føler sig tiltrukket af menighedsrådsarbejdet.

Hvis det så bare var et ungdomsproblem, vi havde mht. menighedsråd. Men det er det ikke. Det er også særdeles vanskeligt at få folkekirkemedlemmer, som ikke længere er unge til at stille op. Og jeg kan godt forstå dem.

For mig at se, er der noget grundlæggende galt mht. menighedsrådenes opgaver. Som det er i dag, bliver vi nødt til at bruge næsten al vor tid og energi på mursten og gravsten, budgetter og personale. Problemet er, at vi i de enkelte menighedsråd ikke har kompetencen og tiden til at løse disse opgaver tilfredsstillende, og at mange af disse opgaver bedre kunne løses på et andet niveau:

Personaleledelsen det er en utaknemlig urias-post for et menighedsrådsmedlem med et aktivt arbejdsliv uden for kirken at skulle agere arbejdsgiver for en række ansatte, med alt hvad det indebærer, og det må også ofte være utilfredsstillende for de ansatte at have en så fjern leder. Flyt det over i provstiet. Og ansæt der folk, der kan løse denne opgave. Jeg stemmer gerne for, at provstiet får tilført midler fra menighedsrådene til denne opgave (og nedenstående opgaver).

Præstegården det er uhensigtsmæssigt og pinligt, at menighedsrådsmedlemmer skal vandre ud og ind af præstegården for at vurdere, om præsten skal have et nyt køkken. Flyt det over i provstiet.

Kirkegården løvsuger, regulering, styning af træer, opmåling, legater, takster det er alt sammen vigtige ting, men hvorfor skal det enkelte menighedsråd forsøge at kloge sig på det. Flyt det over i provstiet.

Renovering af bygninger her er der tale om meget store millionbeløb, kontrakter med arkitekter og entreprenører, og samtidig er der naturligvis en stram økonomisk styring fra provstiet og fra kirkeministerielle og museale myndigheder. Flyt det over i provstiet.

Det er kun et blogindlæg, så jeg må hellere standse med opremsningen her. Men befri menighedsrådedene for de mursten og gravsten, som de støder sig på på deres vej gennem en valgperiode. Befri menighedsrådene for den byrde det er, at skulle være arbejdsgiver for organister, kirkesangere mv. Sæt menighedsrådene fri til at arbejde med det, som der heldigvis er mange, som vil engagere sig i, nemlig kirkens liv og vækst.

Jeg tror, der er mange også unge gerne vil være med at til udvikle højmessen og andre gudstjenester. Jeg tror, der er mange, som vil være med til at udvikle kreative modeller for kristendomsformidling for børn, unge og voksne, kirkelige og ukirkelige, kristne og folk fra andre religioner. Jeg tror, der er mange, som har ideer om, hvordan kirken kan tilbyde fællesskab, omsorg og hjælp (diakoni) til mennesker, der har behov for det.

Jeg spejder i horisonten efter en sådan befrielsesbevægelse. Mon ikke den er på vej?

- Mogens S. Mogensen

Løvsuger, regulering, styning af træer, opmåling, legater, takster – det er alt sammen vigtige ting, men hvorfor skal det enkelte menighedsråd forsøge at kloge sig på det. Flyt det over i provstiet, skriver Mogens Mogensen. - Foto: Foto: Arkiv