Dansen om juletræet: Flertal i bestyrelsen har dummet sig

"Ud fra en multikulturel betragtning, så er det helt i orden, at boligforeningen bevilger penge til en fest, der bunder i ny-danskeres kulturelle traditioner, men det er meget problematisk, at samme bestyrelse - måske i reaktion mod danske monokulturelle tendenser - selv opfører sig monokulturelt ved at undertrykke en etnisk-dansk kulturel tradition," skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Bax Lindhardt Denmark

"Det muslimske flertal i bestyrelsen i Egedalsvænge har som muslimer skudt sig selv i foden ved et præsentere den danske befolkning for et helt fortegnet billede af danske muslimers holdning til kristne," skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen i sin blog

Boligforening og hele landet er i oprør over juletræsafstemning. Sådan kunne man læse i avisen forleden. Baggrunden for at hele landet efter sigende er i oprør er, at bestyrelsen i boligforeningen Egedalsvænget i Kokkedal havde besluttet, at der i år ikke skulle indkøbes noget juletræ.

Når der blev så stor en sag ud af denne bestyrelsesbeslutning, som der er blevet, hænger det naturligvis sammen med, at der i bestyrelsen var et flertal af muslimer, som tilmed forinden havde bevilget et større beløb til afholdelse af en fest i anledning af en muslimsk højtid. Da så mange andre har ladet sig byde op til dansen om juletræet, vil jeg også kigge lidt nærmere på dette træ fra lidt forskellige vinkler.

Juridisk set er der ikke noget at komme efter. Beslutningen om at indkøbe eller ikke indkøbe et juletræ i Egedalsvænge ligger inden for boligforeningsbestyrelsens kompetence, og alt tyder på, at afstemningen er foregået helt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Demokratisk set er der dog et alvorligt problem. Demokrati kendes på den måde, man behandler mindretal på. Lige så udemokratisk det ville være, hvis et kristent flertal kun ville bevilge penge til kristne fester, men ikke vil støtte muslimske fester, lige så udemokratisk er det, at et muslimsk flertal kun vil bevilge penge til muslimske fester, men ikke vil støtte kristne fester. Men hvis man vil rette en anklage mod boligforeningens bestyrelses flertal for at handle udemokratisk, så må man samtidig også gå i rette med andre boligforeningsbestyrelser og i det hele taget andre besluttende organer som byråd og folketing med kristent flertal hvis de ikke respekterer muslimske mindretals interesser.

Kulturelt set er sagen lidt mere kompliceret. Ud fra en dansk monokulturel betragtning af hensyn til sammenhængskraften i Danmark må vi værne om dansk kultur og danske traditioner kan boligforeningsbestyrelsens beslutning ses som et anslag mod dansk kultur, så meget desto mere som samme bestyrelse har bevilget penge til fest, der er udtryk for en ikke-dansk kultur.

En reaktion mod danske tendenser?
Ud fra en multikulturel betragtning, så er det helt i orden, at boligforeningen bevilger penge til en fest, der bunder i ny-danskeres kulturelle traditioner, men det er meget problematisk, at samme bestyrelse måske i reaktion mod danske monokulturelle tendenser selv opfører sig monokulturelt ved at undertrykke en etnisk-dansk kulturel tradition.

Religiøst set er der ikke meget kød på denne pølsepind. Man kunne forestille sig, at det muslimske bestyrelsesflertals beslutning var begyndelsen til en religiøs konfrontation mellem muslimer og kristne, og nogle af de mest skræmte kristne i Danmark ville måske se det som begyndelsen til en islamisering af det danske samfund. Så vidt det oplyses har der imidlertid ikke være religiøse konflikter af betydning i Egedalsvænge, og stort set alle de muslimske organisationer, som har udtalt sig til pressen, har på det bestemteste taget afstand fra det muslimske flertals beslutning om ikke at indkøbe et grantræ i forbindelse med den kristne jul.

Politisk set er denne dansk om juletræet for nogle en varm kartoffel, for andre en appelsin, der er faldet ned i turbanen. Denne sag er gjort af det stof, som kan afgøre folketingsvalg, men nu efter at finansloven nu er faldet på plads, er et valg ikke lige om hjørnet. Bortset fra Dansk Folkeparti er alle partier enige om, at det ikke er en sag for Folketinget at blande sig i, men det afholder naturligvis ikke politikerne fra at positionere sig i forhold til dette juletræ.

Fortegnet billede af muslimers holdning til kristne
Hvad er så humlen i denne sag? For mig at se er den meget menneskelig; det handler om, at et flertal i bestyrelsen set ud fra alle synsvinkler har begået en fejl, for ikke at sige, at de har dummet sig. De har brugt deres juridiske ret til at træffe en beslutning, som udstiller dem selv som udemokratiske. De har måske reageret på monokulturelle holdninger i det danske ved selv at opføre sig på en lige så snæversynet monokulturel måde. De har som muslimer skudt sig selv i foden ved et præsentere den danske befolkning for et helt fortegnet billede af danske muslimers holdning til kristne. Og har de med denne dumme beslutning spillet bolden over til højrebenet for politikere med en anti-muslimsk dagsorden.

Forhåbentlig kommer flertallet i boligforeningens bestyrelse meget snart til fornuft og omgør deres tåbelige beslutning, og forhåbentlig standser den senere tids mediemæssige dans om Egedalsvængets manglende juletræ inden vi alle rammes af proportionsforvrængende svimmelhed.

Mogens S. Mogensen er interreligiøs konsulent. Læs hans blog her.