De søgende vender sig mod østens spiritualitet

Flere danskere henter indsigt i buddhismen, fortæller Mogens S. Mogensen.

De fleste nyspirituelle er stadig medlem af folkekirken og har en positiv holdning til Jesus, skriver konsulent Mogens S. Mogensen i sin blog

Det er åbenlyst for enhver, at Danmark i disse år udvikler sig fra et meget mono-religiøst til et mere multi-religiøst samfund. I hele min barndom mødte jeg stort set ikke et menneske med en anden religion end kristendom, mens man i dag næsten hver dag møder mennesker fra andre dele af verden med andre religioner end kristendom. Og så er det danske samfund da heller ikke mere multi-religiøst: der er måske tale om 6 % af befolkningen, som i en eller anden forstand bekender sig til eller har deres baggrund i en ikke-kristen religion.

Det, som imidlertid ikke på samme måde er så tydeligt, er, at vi måske er inde i en mere fundamental religiøs forandringsproces, der berører langt større dele af befolkningen. Lige siden Ansgar og Harald Blåtand, som på Jellingestenen hævdede at have gjort danerne kristne, har det danske samfund i 1000 år været under stærk indflydelse af kristendommen, på en sådan måde så det i høj grad har formet vort menneskesyn, samfundsforståelse og hele syn på tilværelsen. I de sidste 40 år, som har været præget af en tiltagende globalisering på alle områder, har Østens religioner og spiritualiteter begyndt at påvirke danskernes opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi i det hele taget kan forstå tilværelsen.

Vi oplever disse år religionernes tilbagekomst, men den religiøse søgen vender sig tilsyneladende ofte andre steder hen end til kristendom og kirke. De forskellige religioner er ikke længere territoriale og dermed geografisk adskilte, og der er religiøse og spirituelle mennesker, som heller ikke holder religionerne adskilte, men bruger (elementer fra) forskellige religiøse systemer til deres livstydning.

Fra buddhismen hentes indsigt. Jeg finder fred i sindet og forstår, hvem jeg er som menneske. Fra hinduismen lånes begreber som karma og reinkarnation som forklaring på lidelserne i verden og som håb om udviklingsmuligheder i kommende liv. Jeg får en forklaring på, hvorfor livet former sig, som det gør. I nyspirituelle (new age) bevægelser efterspørges der energi: Det virker og giver mig overskud i hverdagen. De fleste holder fast i kristendommen pga. af de relationer, som den sætter os ind i: "Jeg hører til her. Det er min kultur."

I efteråret havde jeg den fornøjelse at være med på en lytterunde arrangeret af Folkekirke og Religionsmøde og Areopagos blandt 12 grupper og enkeltpersoner, som repræsenterede Østens religioner og spiritualiteter, fra buddhisme og hinduisme over feng shui og Væstcenteret i Nørre Snede til antroposofi og teosofi. Vi blev meget hjerteligt modtaget alle steder, og vi fik meget gode samtaler om religion og spiritualitet, om folkekirke og nyspirituelle bevægelser og centre. De fleste havde egentlig en positiv holdning til kristendom, især var mange optaget af Jesus-skikkelsen. De fleste var også stadig medlemmer af folkekirken, de havde af forskellige grunde ikke oplevet folkekirken som relevant i deres religiøse søgen.

Formålet med lytterunden var at gå ind i samtaler omkring tro, religiøsitet og spiritualitet i dagens Danmark, at klargøre de teologiske, pastorale og praktiske udfordringer i Folkekirkens møde med østligt inspireret religion, og på den baggrund at inspirere til kirkelig selvbesindelse på, hvordan kirken formidler kristen tro og spiritualitet i mødet med mennesker inspireret af østlig spiritualitet.

Rapporten fra lytterunden, Tro i tiden, der blev offentliggjort i går, kan læses her.

Mogens S. Mogensen, ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og interreligiøse spørgsmål. Læs hans blog her og besøg hans hjemmeside www.intercultural.dk. I læserdebatten på religion.dk kan du give din mening til kende: Kan kristendom kombineres med østlig religion?