- De sulter ikke i Afrika!

I virkeligheden burde de ikke sulte i Afrika - hvis fordelingen af jordens goder var mere lige. - Foto: .

Var det i virkeligheden et profetisk udsagn fra manden i parcelhuset? Mogens S. Mogensen, konsulent i interreligiøse spørgsmål, har været på indsamling for Folkekirkens Nødhjælp

De sulter ikke i Afrika! Sådan reagerede en mand i et af de første parcelhuse, hvor jeg ringede på for at samle ind til de sultende i Afrika søndag den 1. marts.

I de år, jeg har deltaget i Folkekirkens Nødhjælps fasteindsamling, har jeg hørt forskellige begrundelser for ikke at give en skilling. Alle pengene går til administration! (Virkeligheden er nu den, at kun 10 procent går til administration). Jeg har ingen penge (Nogen har virkelig ikke kontanter i huset, mens der sikkert også er danskere, som har svært ved at få pengene til at slå til). Vi skal bruge pengene på vore egne problemer syge og gamle osv. og ikke sende dem til Afrika! (Løsningen af det ene problem behøver vel ikke at udelukke det andet?) Men det var første gang, jeg mødte begrundelsen: De sulter ikke i Afrika!

På min fortsatte indsamlingsrunde grundede jeg over udsagnet. Er oplysningen om situationen uden for Danmark og specielt i Afrika slået så meget fejl, at der i 2009 er danskere, som er overbevist om, at der ikke er mennesker i Afrika, der sulter? Når de har set små børn med store maver, har de måske tænkt, at det ikke bare er her i Danmark, man har problemer med for store maver og overvægt. Derfor: De sulter ikke i Afrika!

Klimakrisen har fyldt meget i medierne i de seneste år. Den globale opvarmning kan få alvorlige konsekvenser også for os her i Danmark. Er hele vor fremtid truet?

I denne tid er krisen begyndt at kradse. Det begyndte som en finanskrise, men nu udvikler det sig til en økonomisk krise. Vil arbejdsløsheden ramme os?

Har disse kriser (som faktisk rammer Afrikas fattige langt hårdere end os danskere!) fyldt så meget i medierne, at vi ikke har fået øje på problemerne i Afrika? Derfor: De sulter ikke i Afrika!

Den modtagelse, jeg og min indsamlingsbøsse fik hos næsten alle de andre i parcelhuskvarteret, modsagde imidlertid indtrykket af, at danskere ikke er klar over, at de sulter i Afrika. Med få undtagelser ønskede alle, der lukkede op, at give et bidrag til de sultende i Afrika. Flere stod allerede klar med hænderne fulde af mønter, når jeg ringede på. Andre udtrykte ligefrem glæde over, at de fik mulighed for at deltage i indsamlingen. De vidste udmærket, at de sulter i Afrika, og de ville meget gerne være med til at gøre noget ved det.

Og så alligevel var der også en stor portion sund fornuft i den gode mands udtalelse om, at de ikke sulter i Afrika. Jeg kan af gode grunde ikke vide, hvad der lå bag hans ord, men med de rigdomme, som alt i alt findes i verden i dag, ville en blot lidt mere ligelig fordeling af maden straks løse problemerne i Afrika.

Det kan da ikke passe, at vi ikke kan sørge for, at alle mennesker, også i Afrika, bliver mætte. Det burde naturligvis være sandt, som den gode mand måske profetisk udtalte: De sulter ikke i Afrika! De mange bidrag til indsamlingen er for mig et tegn på, at mange ganske almindelige danskere gerne vil være med til, at vi jo før jo bedre kan give den gode mand ret: Nej, selvfølgelig sulter de ikke i Afrika.

Christiansfeld, første søndag i fasten, 1. marts 2009 Mogens S. Mogensen er ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og interreligiøse spørgsmål