Er juleevangeliet for børn? Om jul og terror

Evangeliet tegner ikke bare et realistisk billede af den verden, som også børn lever i og også møder i TV, men giver også håb og formidler fred, skriver Mogens Mogensen.

En terrorist dræber alle to-årige drenge i en landsby. Men netop ind i vores verden af terror og ondskab fødes Gud; derfor skal vi lade vores børn læse juleevangeliet, opfordrer konsulent Mogens Mogensen

Når jeg læser i Bibelen, får jeg undertiden den tanke, at mange af Bibelens historier ikke er for børn og andre sarte sjæle. Men er det ikke bare Det Gamle Testamente, der indeholder historier, som man ikke skal læse for børn, lige før de skal sove?

Nej, Det Nye Testamente indeholder også nogle meget barske historier, der kan få det til at løbe en koldt ned ad ryggen. Jo, men er det ikke bare påskeberetningen om Jesu død, som er så barsk, mens for eksempel juleevangeliet er fredfyldt og hyggeligt?

Nej, nok er lidelsesberetningen særligt gruopvækkende med dens beretninger om tortur og om henrettelse på én af de mest barbariske måder, som mennesker nogen sinde har udtænkt. Men også i Matthæus juleevangelium fortælles der om en terrorhandling, som den gang må have spredt skræk og rædsel, og som også i dag udgør en stærk kontrast til alle de hyggelige julelys.

Toårige myrdes i terrorhandling
I sin frygt for at miste sin politiske magt som konge til en eventuel kongesøn, der skulle fødes i Betlehem, og i sit raseri over, at de vise mænd havde snydt ham og ikke hjulpet ham med at finde denne kongesøn, begik kong Herodes en forbrydelse mod menneskeheden, et folkedrab, en terrorhandling, idet han lod alle drenge på to år og derunder myrde.

Hvilken ondskab? Hvilken sorg har hans handling ikke skabt i mange hjem, der mistede deres søn? Hvilken rædsel har denne terrorhandling ikke spredt i hele landet?

I lørdags, dagen før tredje søndag i advent var Stockholm præget af juletravlhed. Forældre var ude at købe ind sammen med deres børn, og alle var i julestemning. En selvmordsbomber sprængte sig selv i luften uden at det dog lykkedes ham at tage andre med i døden. Kun to blev såret af bombemanden, men terrorangrebet spredte som det også var hensigten skræk og rædsel, ikke bare i Stockholm men i hele Sverige og også her i Danmark.

Hævntørst i Bethlehem og Afghanistan
Kort før denne ekstreme islamist, Taimour Abdulwahab, der kommer fra Irak, men har boet i England i flere år, gennemførte sin terrorhandling, sendte han et brev til det svenske nyhedsbureau TNT og til det svenske sikkerhedspoliti Säpo, hvor han skrev:

Takket være Lars Vilks og hans tegninger af profeten Muhammed fred være med ham og jeres soldater i Afghanistan og jeres tavshed omkring alt dette, så skal jeres børn, døtre, brødre og søstre dø, ligesom vores brødre og søstre og børn dør.

Kong Herodes magtbegær og hævntørst gik ud over uskyldige børn i Betlehem for omkring 2000 år siden. Den muslimske bombemands vrede over Sveriges deltagelse i krigen i Afghanistan og over Vilks tegning af Muhammed som gris skulle have gået ud over uskyldige børn i Stokholm forleden.

Det var ind i en verden, der bl.a. var præget af terror, og hvor uskyldige børn blev slået ihjel af en royal terrorist, at Gud lod sig føde som et lille sårbart menneskebarn, og det var i denne verden, han godt 30 år senere døde som et resultat af politiske og religiøse magthaveres ondskab, da han blev tortureret, korsfæstet og døde.

Og det er i denne verden, at den opstande Jesus stadig møder os, når vi samles i hans navn for at høre hans ord.

Gud er midt i terror og djævelskab
Juleevangeliet er ikke et budskab om, at der er fred og ingen fare her på jorden, men et budskab om, at Gud netop er trådt ind i vor verden, fordi verden trænger til sin forløsning.

Det er lige midt i denne verden, der rammes af terrorangreb og andre former for ondskab og djævelskab, at Jesus har lovet at ville være os nær med sin fred, som overgår al forstand, og give os et håb om forløsning for os og for hele skaberværket.

Et håb, som ikke bygger på økonomiske og politiske sandsynlighedsberegninger, men et håb, som bygger på, at Jesus sejrede over døden og opstod igen.

Lad også børnene læse juleevangeliet
Det er ikke kun hårdhudede voksne, som præsenteres for TV-avisers beretninger om terrorhandlinger, vold og krig, men også børn og andre sarte sjæle. Så måske er det alligevel en god ide også at lade børn læse juleevangeliet.

For evangeliet tegner ikke bare et realistisk billede af den verden, som også børn lever i og også møder i TV, men giver også håb og formidler fred. Et håb og en fred, som kan hjælpe både børn og voksne til at se virkeligheden med dens terrorister i øjnene uden at fortvivle elle blive besat af hævntørst. Og som kan give inspiration til at arbejde med på at gøre verden til et lidt bedre sted at leve.

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent og blogger på eftertanke.dk